Colofon

Aan deze website hebben meegewerkt:

  • Coördinatie: Bibi Bodegom en Arno Stam (Erfgoed Gelderland)
  • Redactie: Iris Dracht en Lotte de Haan (Erfgoed Gelderland)
  • Vormgeving en techniek: Mindbus, Leiden
  • Fotografie: Jan Punter en Marcel Köppen en de fotografen van de deelnemende musea
  • Onderliggende software: Adlib Information Systems te Maarssen

Met dank aan alle deelnemende musea, archieven, bibliotheken en historische verenigingen in Gelderland die bijdragen aan deze site.

De website is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Gelderland.

Erfgoed Gelderland, © Erfgoed Gelderland, Arnhem 2016.