58 treffers met zilver, soort:gedenkpenning

Zie ook: kwikzilver, ontwikkel gelatinezilverdruk of alle

Gedenkpenning in zilver, 1832 1832
Gedenkpenning, in zilver, met aan de ene kant een lauwerkrans met daarin de tekst: Arx Antverpieus Contra iniustissiuram aggressionem virtiste Batava duce Chasse fort. defensa M de...
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 04038
Gedenkpenning van zilver, 1832 1832
Gedenkpenning van zilver met een opstaande rand met aan de ene kant een krans van eikeblad met daarin de tekst: Roem aan het vaderland, den vijand puinhopen; daarom heenstaat: de c...
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 04041
Gedenkpenning van zilver, 1832 1832
Gedenkpenning van zilver, met middenin het veld de tekst: Antwerpen op bevel van den Generaal Chasse gebombardeerd XXVII October MDCCCXXX; daaronder een gestileerde bloem en om de ...
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 04039
Gedenkpenning van zilver, 1832 1832
Gedenkpenning van zilver met lichtopstaande rand; aan de ene kant zijn de puinhopen van de stad Antwerpen afgebeeld met daar middenboven een lauwerkrans en de tekst: Valereux en de...
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 04040
Kolf gedenkpenning aangeboden aan de Kolfvereniging Noord Holland naar aanleiding van diens 25-jarig jubileum 1890-1915, 1915 1915
Kolf gedenkpenning aangeboden aan de Kolfvereniging Noord Holland naar aanleiding van diens 25-jarig jubileum 1890-1915, aangeboden door de burgemeester van Krommenie. Een zilveren...
Organisatie > NOC*NSF > C1370-02
Gedenkpenning overlijden Paavo Nurmi, 1927-1973, 1973 1928
Gedenkpenning gemaakt naar aanleiding van het overlijden Paavo Nurmi in 1973. Hij was een van de grootste middellange en langeafstandslopers uit de geschiedenis en won tussen 1920 ...
Organisatie > NOC*NSF > C1609-2
Penning aanvaarding muntmeesterschap, 1753 1753
Beschrijving in catalogus 19 Schulman: 'Johannes Cramer aanvaardt het muntmeesterschap te Harderwijk, door B. van Swinderen. Drie geldkisten met teken van de Zon (goud), de Maan (z...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00928
The 24 classes of plants by Linnaeus
Vz: Opschrift 'The 24 classes of plants by Linnaeus' binnen een radiaal patroon van genummerde plantenklassen, met afbeeldingen (1 t/m 13). Kz: Portretbuste naar links met omschrif...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-07460
Penning op de acte van bevestiging van het erfstadhouderschap 1788
Vz.: Drie gehelmde vrouwenfiguren met wapenschild. VT RVPES IMMOTA MANET. Kz.: vier-regelige tekst en jaartal in sierrand., Munten en penningen, gedenkpenning, medailles, zilver, G...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00905
Penning opening eerste muntbus, 1757 1757
Vz.: Ruiter naar rechts. Omschrift Pro Patria Pugno. Muntmeesterteken in afsnede. Kz.: Gekroond provinciewapen gehouden door twee leeuwen. 7-regelige tekst, daaronder jaartal 1757....
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00895
Penning opening derde muntbus 1796 1796
Vz.: Mercurius zittende op een geldkist, achter hem een smeltoven. Pecuniua Commerciarum Fulcrum (Geld schraagt de koophandel). In afsnede; HWF. Kz. Provinciewapen vastgehouden doo...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00926
Penning opening tweede muntbus 1764 1764
Vz.: Vrouwenbeeld met weegschaal in de hand tussen een geldkist en een muntschroef. Numi Tuta Fides (het vertrouwen in de munt is veiligheid). In de afsnede: G V M F. kz.: Gekroond...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00893
Penning opening derde muntbus, 1771 1771
Vz.: Vrouwenbeeld (de Fortuin) tussen een geldkist en een smeltoven. Omnium Rerum Domina = Beheerseres van alle dingen, nl. de Fortuin (Alle macht aan de landsvrouw). In de afsnede...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00923
Penning opening tweede muntbus 1793 1793
Vz.: Voorstelling van de hoop met het anker als wandelstaf langs het strand wandelende, achter haar een smeltoven. Een drietal schepen nadert de kust. Sperata Ferunt Metalla (Zij b...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00925
Penning opening vierde muntbus, 1748 1748
Vz.: Een uit de wolken komende arm, houdende een palm en Oranjetak (n.a.v. geboorte van Prins Willem V in 1748).. In Eodem Anno (in dit zelfde jaar). Kz.: Wapenschild Gelderland, 7...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-05490
Penning opening tweede muntbus, 1739 1739
Vz.: Ruiter naar rechts, type als van de dukaton. Mutuadefensio mm.teken Tutissima. kz.: Gelders wapen met schildhouders, daaronder tekst en jaartal. Gladde rand. Bijna prachtig. Z...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06861
Penning opening eerste muntbus, 1787 1787
Vz.: Twee naakte personen brengen een muntschroef in beweging. Links daarboven een stralende zon, rechts een arm uit de wolken komende. Protector Noster Est Potens (Onze beschermer...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00957
Penning opening eerste muntbus, 1752 1752
Vz.: Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje. Mmt. naast wapen. Kabelrand. Pro Patria Pugno. Kz.: Twee zetels, de ene onbezet, op de andere een vrouw met een sleutel in...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00868
Penning opening tweede muntbus, 1721 1721
Vz.: Staande Nederlandse maagd. Kabelrand. Hac Nitimvr mm.teken Hanc Tvemvr. Kz. Gekroond provinciewapen vastgehouden door 2 leeuwen en 7-regelige tekst., Munten en penningen, gede...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-05489
Penning opening derde muntbus, 1723 1723
Vz.: Staande Nederlandse maagd. Kabelrand. Hac Nitimvr mm.teken Hanc Tvemvr. Kz.: Gekroond provinciewapen vastgehouden door 2 leeuwen, 6 regels tekst en jaartal., Munten en penning...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00878
Penning opening eerste muntbus, 1735 1735
Vz.: Nederlandse maagd met speer en vrijheidshoed, steunende op de bijbel die op een altaar staat. In de afsnede mm.teken. Hanc Tvemvr-Hac Nitimvr. Kz.: Onder het door twee leeuwen...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-05486
Penning aanvaarding muntmeesterschap, 1690 1690
Vz.: Twee vrouwenbeelden aangeduid als Probitas en Viglantia (rechtschapenheid en waakzaamheid) met elkaar in gesprek. Et Bene Conveniunt Et In Vna Se De Morantur. Jaartal en tekst...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-05487
penning van gemeente Kerkwijk. Voorzijde: gekroond Nederlands wapen; keerzijde: in sierlijke krulletters de naam Kerkwijk.Ophangoog. Zilver.
penning van de gemeente Kerwijk met aan de voorzijde het rijkswapen en de achterzijde het gemeentewapen van Kerkwijk ., historische voorwerpen, medaille, gedenkpenning, zilver
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4238
penning, Commissaris Rijkspolitie. Voorzijde: Nederlands wapen; keerzijde: tekst Commissaris van Rijkspolitie. Ophangoog. Zilver.
Penning met ophangoog t.b.v. rijkspolitie; Voorzijde: Nederlands Wapen met tekst "Je Maintiendrai"; Keerzijde: Tekst: Commissaris van Rijkspolitie., historische voorwerpen, medaill...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4246
Penning opening eerste muntbus, 1762 1762
Vz.: Mercurius met in rechterhand een slangestaf rustend op een geldkist, en in de linkerhand een gevulde geldbeurs. Schepen in het verschiet. Commercia Ditant Populum (De handel v...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00894
Penning, geslagen op de aanvaarding van het muntmeesterschap door Johan Cramer, 1753 1753
Vz.: Drie geldkisten waarachter een oranjeboom en waarnaast Hercules en Minerva. Op de kisten de alchemistische tekens van de zon voor het goud, de maan voor het zilver en van Venu...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00865
sportpenning van Zaltbommel. Voorzijde: gekroond gemeentewapen vm. gemeente Zaltbommel met omschrift. Keerzijde: blanco. Zilver. Periode 1994-1998. 1994
Sportpenning in zilver van de gemeente Zaltbommel zoals deze tot en met 31 december 1998 door het College van B & W kon worden toegekend aan een persoon, vereniging of instelling i...
Locatie: Zoetermeer
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5143
Gedenkpenning van zilver, vervaardigd door 's Rijks Munt te Utrecht, uitgereikt aan mej. M.P. ten Hacken van Kon. Mij,. de Betuwe te Tiel, 1955 1955
Zilveren gedenkpenning. De voorzijde toont de beeltenis van een vrouw en een randschrift dat luidt: Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De achterzijde heeft een ran...
Locatie: Utrecht
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 04667
Gedenkpenning van zilver, vervaardigd door 's Rijks Munt te Utrecht, uitgereikt aan J.H. Verweij van Kon. Mij,. de Betuwe te Tiel, 1952 1952
Zilveren gedenkpenning. De voorzijde toont de beeltenis van een vrouw en een randschrift dat luidt: Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De achterzijde heeft een ran...
Locatie: Utrecht
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 05310
penning in zilver Watersnood 1855 met beeltenis koning Willem III en tekst, toegekend aan Mr. I. 't Hooft. Gemerkt. Ophangoog en draagspeld. 1855
Voorzijde: portret koning Willem III en tekst: Willem III Koning der Ned. G.H.V.L. Keerzijde: gekroonde lauwertak met uitgerold stuk papier. Tekst langs rand: "Watersnood van 1855"...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 1698
stadspenning gemeente Zaltbommel. Voorzijde met gekroond gemeentewapen en achterzijde gegraveerd met naam ereburger. Zilver. Gemerkt. Jaar 1957. 1957
Voorzijde: het gekroonde wapen van Zaltbommel, gehouden door twee leeuwen. Tekst: "Stadspenning Zaltbommel" Keerzijde: binnen een versierende rand de tekst: "Uitgereikt aan de ereb...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3471
stadspenning Zaltbommel. Voorzijde: gekroond stadswapen met staande leeuwen en keerzijde tekst jubileum Mannenkoor. Zilver. Jaar 1960. Plus een penning zonder opschrift. 1960
Voorzijde: het door twee leeuwen gehouden en gekroonde wapen van Zaltbommel; tekst: "Stadspenning" en "Zaltbommel". Keerzijde: de tekst: "Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan u...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3565
penning tentoonstelling. Voorzijde: zittende vrouw tegen boom, keerzijde: gegraveerde tekst en jaartal 1919. Verguld zilver. 1919
Voorzijde: in reliëf: zittende vrouw, geleund tegen een boom; de linker hand grijpt naar een tak, de rechter houdt een stift vast. Keerzijde: in reliëf: driekwart lauwerkrans langs...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3569
stadspenning, dameskoor Excelsior. Voorzijde: gekroond stadswapen met twee leeuwen en zwaard, keerzijde: uitgereikt 60 jarig bestaan Dameskoor. Zilver. Jaar 1953. 1953
Stadspenning. Voorzijde: Gekroond stadswapen met de tekst: Stadspenning Zaltbommel. Keerzijde: Uitgereikt aan Dameskoor Excelsior ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan., histori...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3697
jubileumpenning Zaltbommels Mannenkoor. Voorzijde: zittende vrouw met rankwerk. Keerzijde: twee leeuwen en wapenschildhouder. Jaar 1910. Zilver. 1910
Voorzijde: zittende vrouw temidden van rankwerk. Keerzijde: twee leeuwen die een leeg gekroond wapenschild houder. Hieronder cartouche met: "25 Jarig Bestaan van Zaltbommels Mannen...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4187
penning gemeente Rossum. Voorzijde: staande vrouwenfiguur met voluutwerk en wapen gemeente; keerzijde: lauwerkrans en tekst jubilaris. Jaar 1895. Zilver. Gemerkt. 1895
Voorzijde: staande vrouwenfiguur met voluut- en bladwerk; wapen van Rossum. Keerzijde: lauwerkrans en de tekst: "Aan K.C. van Hoften 1870 - 1895 van de Gemeente Rossum", historisch...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4189
Eereprijs der Maatschappij Tot Nut Van 't Algemeen. Voorzijde: Onder boom zittend vrouwenfiguur en andere figuren met tekst; keerzijde: lauwertakken met opschriften en jaar 1868. Zilver. Gemerkt. 1868
Voorzijde: onder een boom zittende vrouwenfiguur, staande vrouw met kind, oude man, engeltje, landman. Tekst: "40 jarige school dienst" Keerzijde: lauwertakken met randschrift: "Ee...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4190
penning "Geldersche Maatschappij Van Landbouw". Voorzijde: Tussen twee lauwertakken gekroond wapen van de provincie Gelderland en jaartal 1846; keerzijde: boven krans met strik jaartal 1874 en randschrift met naam prijswinnaar. Zilver. 1874
Voorzijde: tussen twee lauwertakken het gekroonde wapen van Gelderland en "1846" Randschrift: "Geldersche Maatschappij Van Landbouw" Keerzijde: boven: krans met strik en "1874" ond...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4191
penning Bossche tentoonstelling. Voorzijde: stadswapen Den Bosch met wildeman; keerzijde: naam tentoonstelling en prijswinnaar met jaartal 1855. Verguld zilver. 1855
Voorzijde: stadswapen van 's-Hertogenbosch met wildeman, onder boom. Keerzijde: lauwerkrans en tekst: "Tentoonstelling 's-Hertogenbosch Brandspuit D Weeninck en J. van Trist Z.Bomm...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4192
huwelijkspenning. Voorzijde: landschap, dorp en figuren; keerzijde: man en vrouw zittend in een landschap. Versiering en graveerwerk. Zilver. Periode 1700-1800. 1700
Voorzijde: landschap met dorpje; opgaande zon; op de voorgrond een vrouw met herdersstaf, staande onder een boom. Keerzijde: man en vrouw, zittend in een landschap; op de voorgrond...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4196
penning Teekenschool Zalt-Bommel. Voorzijde: zittende vrouw leunend op Nederlands wapen en hoorn des overvloeds. Tekengerei en jaartal 1842. keerzijde: inscriptie met teksten. Zilver. 1842
Voorzijde: zittende vrouw, leunend op het Nederlandse wapen; hoorn des overvloeds; in haar rechter hand een lauwerkrans; links tekengerei. Jaartal: 1842 Keerzijde: inscriptie: "van...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4201
prijspenning bouwkunde. Voorzijde: gegraveerde tekst en prijs jaartal 1830. Keerzijde: gegraveerde tekst met vermelding Den Bosch en naam winnaar. Ophangoog. Zilver. 1830
Voorzijde: gegraveerde tekst: "Prijs 2de Klasse der Bouwkunde 1830" Keerzijde: gegraveerde tekst: "De Stad 's Bosch aan W.C. van de Werk" Ophangoog., historische voorwerpen, medail...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4212
penningen tentoonstelling. Ronde en ovaalvormige penningen met vogels op de voorzijde en tekst prijs aan de achterzijde. Zilver, brons. Periode 1967-1969.
Diverse penningen van gewonnen prijzen op tentoonstellingen: 1 11e prijs TT '68 VVZ Zaltbommel; 2 13e prijs TT '68 VVZ Zaltbommel; 3 14e prijs TT '67 VVZ Zaltbommel 4 1969 NB v V.,...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4227
penning, Fokdag. Ovaalvormig met zuil en ringen. Paardenhoofd in het midden. Achterzijde: tekst winnaar en jaartal 1961. Ophangoog. Zilver. 1961
Ovaalvormig met zuil en ringen. Gekleurd. Midden in cirkel met paardenhoofd. Achterzijde: Tekst : Fokd. Beusichem 1461 1961 1e pr. Met ophangoog., historische voorwerpen, medaille,...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4228
penning, Fokveedag. Voorzijde: paardenhoofd met hals en tekst; Keerzijde: tekst met jaartal 1951. Ophangoog. Zilver. 1951
Voorzijde: in perspectief paardenhoofd met hals en tekst "Geld.Mij v. Landb." Achterzijde: Fokveedag Bommelerwaard Res. Kampioen 1951 ILZA 16779. Stervormig ophangoog., historische...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4229
penning, Fokveedag. Voorzijde: in reliëf paard in de wei; keerzijde: tekst met jaren 1943 en 1945. Zilver. 1943
In reliëf een paard staande in een wei. Achterzijde: lauwerkrans met tekst: Commissie Veeteelt 1945 Fokdag Bruchem afd. Landb. Tuigpaard Geld. Type Res. Kampioen Hudinia 305 V.B.S....
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4230
penning, Fokdag. Voorzijde: twee paarden bespannen boerenwagen en koetsier met zweep. Keerzijde: in lauwertak naam winnaar en jaar 1934. Zilver. 1934
Voorzijde: door 2 paarden bespannen boerenwagen. Koetsier met hoed en zweep. Achterzijde: In lauwerkrans de tekst: "Mevrouw Hasselman Zoelen 1934", historische voorwerpen, medaille...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4231
penning, boerenwagendag. Voorzijde; met twee paarden bespannen boerenwagen en koetsier met zweep; keerzijde in lauwertak naam winnaar en jaar 1954. Ophanggat in penning. Zilver. 1954
Voorzijde: Met 2 paarden bespannen boerenwagen met koetsier met zweep in de hand. Achterzijde: Tekst in lauwerkrans: Boerenwagendag Brakel 1954 Ophanggat aanwezig., historische voo...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4232
herdenkingspenning, regeringsjubileum. Voorzijde posthoorn in reliëf met randschrift regeringsjubileum; keerzijde: tussen lauwertakken de tekst over korpswedstrijd in 1923. Ophangoog. Zilver. 1923
Ter gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina 1898-1923 is er in de Bommelerwaard een burgerwachtwedstrijd gehouden. 1e prijs korpswedstrijd Bommelerwaard 1923....
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4237
stadspenningen van de gemeente Zaltbommel. Oud en nieuw model. Voorzijde: stadswapen van Zalt Bommel en Zaltbommel; keerzijde: rijkswapen en blanco. Oude medaille met ophangoog. Zilver.
Twee stadspeningen van de gemeente Zaltbommel. 1 voorzijde: gemeente Zalt Bommel met stadswapen; 1a achterzijde: rijkswapen; 2 voorzijde: gemeentewapen Zaltbommel; 2a achterzijde; ...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4239