349 treffers met wapen (heraldiek)

Merklap, 1940-1945 1940
Merklap, tijdens de oorlogsjaren gemaakt op handwerklinnen. Er zijn verschillende randen geborduurd: een wijnrankrand met druiventros, een bloemenrand en een zigzagrand. In een rechthoek staat de tekst: 'BEGONNEN IN T OORLOGJAAR NEGENTIEN VEERTIG'. De dubbele OO en dubbele AA zijn in elkaar geborduurd. Onder de rechthoek is vijf keer het alfabet in verschillende lettertypen gem...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.34036
Bordspel 'Nieuw Historie Spel van Nederland', Amsterdam, circa 1821 1821
Bordspel met zeventig speelvakken waarin de Nederlandse geschiedenis wordt afgebeeld, met in vak 1 de aankomst van de Batavieren en in vak 70 de Algemene vrede van 1815., bordspel (set), speelbord, aquatint (prent), papier (vezelproduct), drukinkt, canonvenster 28: Koning Willem I 1772-1843, canonvenster 27: Napoleon Bonaparte: 1769-1821, canonvenster 26: De patriotten 1780-179...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6134.A.01
► nog 181 treffers bij: Nederlands Openluchtmuseum
familiewapen, Wapen, Heraldiek, Wapenboek Ten Ham
Van der Esch Zie voor toelichting: www.barneveld.nl - gemeentearchief - personen - heraldiek Wapenboek Ten Ham, familiewapen; Wapen; Heraldiek; Wapenboek Ten Ham
Organisatie > Gemeentearchief Barneveld > 480677
familiewapen, Wapen, Heraldiek, Wapenboek Ten Ham
- gemeentearchief - personen - heraldiek Wapenboek Ten Ham, familiewapen; Wapen; Heraldiek; Wapenboek Ten Ham
Organisatie > Gemeentearchief Barneveld > 404538
► nog 104 treffers bij: Gemeentearchief Barneveld
Knipwerk met acht wapens en het stadswapen van Nijmegen 1721
Het stadswapen van Nijmegen is omgeven door acht familiewapens. Het snijsel uit velijn is opgewerkt met kleuren en heeft een zwartgeverfde achtergrond. De wapens zijn van burgemeesters, schepenen, raadsleden en stadssecretarissen. In 1721 is het werk aangeboden aan de Magistraat van Nijmegen. De beroepsmilitair Van Voorst heeft vele virtuoze snijsels uit perkament vervaardigd. ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.H.31
Knipwerk met twintig wapens en het stadswapen van Nijmegen 1721
In een rechthoekige binnenlijst is het gekleurde wapen van Nijmegen afgebeeld, tussen Vrouwe Justitia en de Nederlandse Leeuw. Een tweede lijst bevat 20 gekleurde familiewapens. Het uit perkament gesneden en in kleur opgewerkte blad met twintig wapens van burgemeesters, schepenen, raadsleden en stadssecretarissen, is in 1721 aangeboden aan de Magistraat van Nijmegen. De beroeps...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.H.32
► nog 20 treffers bij: Museum Het Valkhof
Ovale toiletdoos 1663
Ovale toiletdoos van Zuphens zilver, deel van tweedelig toiletstel (doos en borstel). Versierd met het gegraveerde alliantiewapen Van Dam - Tho Borcken., kunstnijverheid, toiletstel, toiletdoos, zilverwerk, houders, zilver, Dam, Dr. Daniel van, wapen (heraldiek)
Locatie: Zutphen
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > V 01849a
Borstel 1663
Borstel met bovenzijde van Zutphens zilver, deel van tweedelig toiletstel (doos en borstel). Versierd met het gegraveerde alliantiewapen Van Dam - Tho Borcken., kunstnijverheid, toiletstel, borstel, zilverwerk, houders, zilver, Dam, Dr. Daniel van, wapen (heraldiek)
Locatie: Zutphen
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > V 01849b
► nog 17 treffers bij: Stedelijk Museum Zutphen
lakzegel van het wapen familie Turk 1800-1900 1800
afdruk van zegelstempel met het wapen van de familie Turk 1800-1900, historische voorwerpen, zegels (identificatiedragers), heraldiek, Informatievormen {TOPTERM}, hars
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 0167
lakzegel van het wapen, Maire van Brakel 1810 1810
afdruk van zegelstempel van de Maire van Brakel, Dept.a.Bouches du Rhine 1810, historische voorwerpen, zegels (identificatiedragers), heraldiek, Informatievormen {TOPTERM}, hars
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 0164
► nog 7 treffers bij: Stadskasteel Zaltbommel
Wapenregistraties Nederlands College Heraldiek
Betreft: in het wapenregister van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) zijn onder andere ingeschreven het 17e eeuwse wapen van het geslacht De Roller, , Groenlo
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1921301
► nog 6 treffers bij: de Gelderland bibliotheek
Gebedenboek "Missaal" handschrift op perkament, door Johannes Horwer, 1469, Augsburg 1469
Geschreven, in Latijn, in lettertype T, in zwart gotiek minuskelschrift met rode en blauwe hoofdletters en enige grote initialen, Drôleries, penwerk in goud en bonte kleuren, gehistoriseerd of versierd met bladmotieven. Op folie 70 verso een miniatuur over de gehele bladzijde, voorstellende de kruisiging met stichterportret en wapen. In oorspronkelijke bruine band met ingeperst...
Locatie: Augsburg
Organisatie > Huis Bergh > 0281
Portret "Frederik de Wijze van Saksen" op hout, kopie naar Cranach de Oude, circa 1532 1532
Voor een groenblauwe achtergrond borstbeeld naar rechts, gekleed in een zwart buis, wit hemd, tabbaard met brede bruine bontbanden en zwarte baret. Onderschrift, benevens een zestienregelig Duits vers. Links in het midden gemerkt met een slang. Het gedicht is op perkament aangebracht. Op de achterzijde een papier, waarop het volledige Saksische wapen met helmen en dekkleden. Pa...
Locatie: Duitsland
Organisatie > Huis Bergh > 0043
► nog 5 treffers bij: Huis Bergh, 's-Heerenberg
Het familie-wapen: Sloet
Het familie- wapen : Sloet, Foto, , Heraldiek
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > F50602
Heraldiek-Stadswapen. Het wapen van Nijmegen, gedateerd 1322. Gewijzigd
Heraldiek -Stadswapen. Het wapen van Nijmegen, gedateerd 1322. Gewijzigd op 7 augustus 1953. Attentie: leest rechts wat links is en links wat rechts is., Glasnegatief,
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > GN2021
► nog 5 treffers bij: Regionaal Archief Nijmegen
tegel van keramiek, tinglazuur, voorstellende Heraldiek gemaakt te Nederland ca. 1700-1750 1700
wapentegel met opschrift Huckelum (Heukelom?); mogelijk gebaseerd op het wapen van de heren van Arkel (in zilver twee dubbelgekanteelde dwarsbalken van keel). Dit wapen werd tot begin 17de eeuw ook gevoerd door de heren van Heukelom, afstammelingen van de Van Arkels., Nederlandse niet-industriële tegels, tegel
Locatie: Nederland
Organisatie > Nederlands Tegelmuseum > 06934

Heraldiek Wapen , Gebouwen, woonhuizen
Locatie: Bakkerstraat, Arnhem
Organisatie > Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed > 323-16 rechten beeldmateriaal
Adelyk tooneel, of historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, en ridderlijke ordens, met haar oorspronk; mitsgaders der zelfder wapen-schilden, en toestel, in koningrijken, gemeene-besten, steden en volkeren, van oude tijden af, tot deze eeuw toe in gebruyk geweest zijnde 1673
Boek. Beschreven door Thomas de Rouk. - Uitgever: t' Amsterdam : by Hendrik en Dirk Boom, 1673. - 2 dl. [in 1 bd.] ([X], 370, 56, [8] p.) : ill. ; 33x22 cm. - Dl. 1 o.d.t.: Den Nederlandtschen herauld, ofte tractaet van wapenen en politijcquen aedel. - Dl. 2 o.d.t.: Tweede deel des Nederlandtschen herauld, ofte korte beteeckeninghe der konst-woorden, ende formulen van spreecken...
Organisatie > CODA Museum > B00047
Beker met deksel en het familiewapen van Willem Frederik van Nassau-Dietz 1700
Dikwandige, conische beker met bollende, gewelfde deksel, bekroond door druppelvormige, zeskantig gefacetteerde knop met opgesloten luchtbel en twee schijven. Beker aan de ene zijde gedecoreerd met het gekroonde spiegelmonogram W met aan weerszijden acanthusbladeren en onderaan een putti gezeten op twee dolfijnen, geflankeerd door twee op een bazuin blazende zeemeermannen. Aan ...
Locatie: Potsdam, Berlijn, Duitsland
Organisatie > Museum Arnhem > GM 02305

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort