153 treffers met vrouwenkleding, soort:lithografie

Man en meisje ter kerke in de dracht van Huizen 1857
Hier is een Huizer visser afgebeeld in zijn zomerkleding voor de zondag of feestelijke gelegenheden. De zwarte kleur van zijn pak en de witte das wijzen erop dat hij in de rouw is....
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-053
Groepje Markers op het ijs 1857
Afbeelding van de dracht van het eiland Marken zoals die 's winters werd gedragen omstreeks 1850. Op dit eiland zijn zowel door mannen als door vrouwen oude kledingtradities uit de...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-030
Paysan et paysannes du Brabant Sept. 1810
Prent van vrouwen, een man en een kind in Noord-Brabantse dracht. Het meest in het oog springend zijn de nog lange kiel van de man en de kapmantel van de vrouw rechts., lithografie...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12222
Stuurman kondigt redersvrouw de komst van de haringschepen aan 1857
Op deze plaat is de kleding van een redersvrouw uit Vlaardingen omstreeks 1850 te zien. Haar dienstbode in de deuropening draagt kleding die meer op de vissersdracht lijkt. De man ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-007
Noord-Hollanders in een trekschuit en een Noord-Hollandse sjees 1857
In het waterrijke Noord-Holland was de trekschuit rond 1850 een gebruikelijk vervoermiddel voor lange afstanden. Op deze afbeelding is de stuurman te zien die de passagiers onderho...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-024
Diverse afbeeldingen van Zandvoortse dracht en het landschap 1857
Op deze plaat is een aantal afbeeldingen van Zandvoort en omgeving te zien, samen met details van de lokale kleding. Afbeelding 1 en 2 laten de zondagse hoofdtooi van vissersvrouwe...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-004
Man en vrouwen in de dracht van Staphorst en Rouveen 1857
Afbeelding van de doordeweekse kleding in Staphorst en Rouveen omstreeks 1850. In die tijd werd bij alle gelegenheden nog het blikken of zilveren oorijzer met de koperen of gouden ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-025
Interieur met mensen in de dracht van de Over-Veluwe 1857
Op deze plaat is een aantal mensen in de streekdracht van de Over-Veluwe afgebeeld. De kleding van de mannen verschilde niet veel van die in het aangrenzende Overijssel, zoals die ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-040
Eene vrouw van Molkwerum / Femme de la commune de Molkwerum 1850
De ingekleurde lithografie is uitgegeven door D. van Lier in 's-Gravenhage, naar een tekening van H.W. Last. Afgebeeld staat een vrouw in Hindelooper streekdracht op een beschilder...
Locatie: 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9723
Een Huwelijk op het eiland Marken in de Zuiderzee. - No.58 1873
Prent met zes voorstellingen van verschillende fasen van een Marker huwelijk. Elke afbeelding heeft een onderschrift., volksprent, lithografie (prent), papier (vezelproduct), litho...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3143
Diverse personen in de dracht van Arnemuiden 1857
Afbeelding van de dracht van Arnemuiden op het eiland Walcheren, omstreeks 1850. In Arnemuiden heeft zich in de loop van de tijd een eigen vorm van de dracht ontwikkeld, die versch...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-020
Kleederdrachten en volkstypen uit Noord-Brabant en Limburg en uit Zeeuwsch-Vlaanderen 1905
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07448-01
Mensen met een ossenkar in de dracht van de Meierij van Den Bosch 1857
Afbeelding van mensen uit de Meijerij van Den Bosch in hun werkkleding. Eenvoudige boeren hadden vaak een os als trekdier. De boer draagt ouderwetse kleding zoals die rond 1850 all...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-005
Schutterskoning met vrouwen en man in de dracht van Zuid-Beveland 1857
Afbeelding van de kleding op Zuid-Beveland omstreeks 1850. Het met pijl en boog naar een (kunst)vogel schieten was daar een populair vermaak. Wie de 'koningsvogel' schoot, werd tot...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-019
Streekdracht van Walcheren 1857
Op deze litho is een aantal details van de Walcherse dracht omstreeks 1850 samengebracht. De details zijn bedoeld om plaat XIII te verduidelijken. De verschillende tekeningen zijn ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-031
Streekdracht van Zuid-Beveland 1857
Litho met afbeeldingen van de Zuid-Bevelandse dracht omstreeks 1850: 1 Vrouw in zondagse kleding met een hoed die omstreeks 1850 ouderwets is geworden en bijna niet meer wordt gedr...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-032
Scheveningse visventsters bij een hondenkar 1857
Het hoofdmotief op deze litho laat zien hoe Scheveningse visverkoopsters omstreeks 1850 gekleed waren. Zij dragen de vissersdracht. Bijzonder is hier dat Valentijn Bing en Jan Brae...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-042
Ringsteken op Walcheren 1812
Schetsblad voor plaat XIV van: Zeden en Gebruiken van Bing en Braet von Überfeldt. Linksboven is een driewielskar afgebeeld. Onder is men bezig met ringsteken., lithografie (prent)...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9859
Visser en twee vrouwen op het strand, Zandvoort 1850
Lithografie, vergelijkbaar met plaat III van: Nederlandsche kleederdragten, naar de natuur geteekend = costumes des Pays-Bas, dessinés d'après nature / door Valentijn Bing en [Jan]...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10185
Scheveningse visventsters bij een hondenkar 1850
Lithografie, vergelijkbaar met plaat XLII van: Nederlandsche kleederdragten, naar de natuur geteekend = costumes des Pays-Bas, dessinés d'après nature / door Valentijn Bing en [Jan...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10186
Vissers en boeren uit Huizen, circa 1850 1850
Prent van twee Huizer vissers en twee vrouwen en een jongen uit Noord-Holland., lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, mannenkleding, kinderkleding, vrouw...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12212
Drie personen in Noord-Hollandse streekdracht, circa 1850 1850
Prent met het portret van een man met een hoed, een vrouw met een hul en een Noord-Hollandse vrouw met op schoot een mandje met een breikous., lithografie (prent), papier (vezelpro...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10192
Meisje uit Noord-Brabant, boer en boerin uit Zeeland en aanzegger, circa 1850 1850
Prent met drie afbeeldingen: een meisje uit Noord-Brabant, een Zeeuwse boerin en boer en een aanspreker., prent, lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, st...
Locatie: onbekend, Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10198
Visser en twee vrouwen op het strand, Zandvoort 1857
Voorstelling van de daagse vissersdracht zoals die rond 1850 in Zandvoort werd gedragen. De man is in zijn werkkleding, die nauwelijks verschilt van de visserskleding in de kustpla...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-003
Vriesche Boer en Boerin uit de Omstreek van Leeuwaarden 1828
Plaat 3 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-03
Een Amsterdamsche dienstmaagd en een melkboerin van dezelve omstreek 1828
Plaat 4 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-04
Jonge Boer en landmeisje uit de omstreek van 's Bosch, ter markt gaande 1828
Plaat 17 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-17
Amsterdamsche Vischvrouw en een Dienstmeisje 1828
Plaat 19 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-19
Toeschouwers bij het ringsteken op het eiland Walcheren 1857
Op Walcheren vormde de wedstrijd in ringsteken een echt volksvermaak. Ruiters probeerden, rijdend op hun paard, een lans door een hangende ring te steken. Voor deze gelegenheid kle...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-013
Landbouwers in de dracht van Twente, werk- en feestkleding 1857
Plaat met kleding zoals gedragen in de omgeving van Oldenzaal, Lonneker en Losser in Twente omstreeks 1850. De staande vrouw draagt feestkleding met een witte kornetmuts, zonder oo...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-033
Groepje Volendammers bij de haven 1857
Afbeelding met verschillende vormen van de Volendammer dracht. Opmerkelijk zijn de gebreide slaapmutsen die drie figuren dragen. De man en jongen dragen haar op hun blote hoofd en ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-036
Man met vrouw en kinderen in de dracht van Urk 1857
Afbeelding met verschillende figuren in de dracht van het eiland Urk omstreeks 1850. De man draagt feest- of zondagse kleding. Qua vorm is deze kleding gelijk aan de daagse kleding...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-037
Vrouw met kinderen in een interieur, Hindeloopen 1857
In Hindeloopen werden baby's net als elders van onderen ingezwachteld of ingebakerd. Boven de taille kregen zij echter meteen al het Hindelooper kostuum aan, compleet met een klein...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-043
Utrechtse vrouwen en een kaasmakerij op de deel 1857
Volgens de beschrijving bij deze litho onderscheidt de kleding van boerinnen in de provincie Utrecht en een groot deel van Zuid-Holland zich door de vorm van de muts, de zogenaamde...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-045
Marker vrouwen in een bootje 1857
Op het eiland Marken waren de mannen op zee aan het vissen en werd het hooien door de jonge vrouwen gedaan. De meisjes zijn hier weergegeven in de boor waarmee zij het hooi vervoer...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-054
De drachten van Vlaardingen en Maassluis 1857
Op deze litho staat een aantal varianten en kledingdetails van de dracht zoals die rond 1850 werd gedragen in Vlaardingen en Maassluis: 1 Een dame uit Vlaardingen. Afbeelding 2,3 e...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-008
Marker paar brengt hun kind ter doop 1852
Afbeelding van een echtpaar van het eiland Marken bij de doop van hun baby. Bij deze bijzondere gelegenheid dragen zij feestkleding. Omstreeks 1850 was de Marker kleding al opvalle...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-029
Diverse figuren in de dracht van Urk 1857
Op deze litho zijn net als op plaat XXXVII varianten van de dracht van het eiland Urk weergegeven. Linksboven is de zondagse kleding te zien. Daarbij hoorde omstreeks 1850 een jak ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-039
Drentse schaapherder met vrouwen en kind 1857
De tekst bij deze litho vermeldt dat in de provincie Drenthe 'geen bijzondere kleederdragt' is aangetroffen. De kleding in het noordoosten van Drenthe sloot omstreeks 1850 aan bij ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-047
Boeren en boerinnen uit Zeeland, circa 1850 1850
Prent van Zeeuwse boeren en boerinnen, een meisje en een hond., prent, lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, vrouwenkleding, kinderkleding, mannenkleding...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12215
Scheveningse vissers, circa 1850 1850
Prent van een vrouw en man in Scheveningse dracht bij een hondenkar., prent, lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, streekdracht, mannenkleding, vrouwenkl...
Locatie: onbekend, Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.11650
Landschap met koeien en een melkster, circa 1830 1830
Prent met een voorstelling van een melkster met een juk waaraan een koperen melkbus en een gekuipte houten emmer hangen. Achter haar liggen twee koeien in een weiland. Rechts zijn ...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9636
Une famille Nordhollandaise - Eene Noordhollandsche familie - No.62 1790
Prent van een meisje, een vrouw en een man in een Zaans interieur. Zowel de dracht van de vrouwen als het interieur zijn niet geheel waarheidsgetrouw., lithografie (prent), papier ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.13881
Dame de la Frise - servante de Groningen 1845
Prent van een zittende vrouw in Friese dracht en een bediende in Groningse opknapdracht met het blote oorijzer. Naast de zittende vrouw staat een jong meisje in modedracht., prent,...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12217
Noord-Hollandse kaasmakerij 1812
Proefdruk voor plaat XVI van ‘Nederlandsche zeden en Gebruiken’ van Bing en Braet von Überfeldt. De melkmeid draagt een juk met twee emmers. Rechts zijn een kaaspers en een kazenst...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12468
Drie streekdrachten, circa 1850 1850
Prent met drie voorstellingen van streekdracht: een dienstbode uit Amsterdam, een Schevenings visserspaar bij een hondenkar met drie trekhonden en een Noord-Hollandse boerin tijden...
Locatie: onbekend, Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9746
Zuid-Bevelandse boerin, circa 1820 1820
Prent van een Zuid-Bevelandse boerin met een hond. Aan haar arm draagt ze een mand, gevuld met eieren., prent, lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, stre...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9667
Scheveningse mannen en vrouwen op zondag, circa 1850 1850
Prent van Scheveningse vrouwen, mannen en een kind in zondagse dracht., prent, lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, streekdracht, kinderkleding, vrouwen...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12220
De kleding van het Kampereiland 1857
Deze plaat laat de kleding zien zoals deze omstreeks 1850 op zondag en bij feestelijke gelegenheden werd gedragen door de boeren van het Kampereiland. De bloemen op de witte kropla...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00008-012
Amsterdamse dienstbode en een melkmeisje, Amsterdam, circa 1870 1870
Ingekleurde steendruk van een Amsterdams dienstmeisje en een melkmeisje uit de omgeving. De hoofdtooi geeft aan het melkmeisje uit Noord-Holland boven het IJ komt, maar niet uit de...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10006