299 treffers met schilderen (kunst), materiaal:linnen

Zie ook: schildpad, schilderij, borstschild, schildering, schilderingen of alle

Schilderij, voorstellende het Hervormd Rusthuis Bethel te Harderwijk, door H. Donkelaar, 1959 1959
Gezicht op de voorgevel van Bethel., schilderijen en tekeningen, schilderij, schilderingen, linnen, olieverf, Donkelaar, G.H, gezondheidszorg, Hervormd Rusthuis Bethel, Harderwijk,...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-04573
Schilderij, voorstellende een ploegende boer in de omgeving van Elspeet, door H.J. van der Weele, ca. 1912 1912
Een boer loopt achter een houten ploeg die getrokken wordt door twee paarden. Op de achtergrond links een boerderij omringd door kale bomen. Gesigneerd rechtonder., schilderijen en...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01242
Schilderij, voorstellende botters in de haven van Harderwijk met de molen op de achtergrond, door R.S. Bakels, ca. 1925 1925
Gezicht over het water, twee botters op de voorgrond, de kade, en dan molen De Hoop aan de Grote Oosterwijck met omliggende bebouwing op de achtergrond. Gesigneerd rechtsonder., sc...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03938
Schilderij, getiteld 'De ondergang', door N. Schäfer, 1957 1957
Links op de voorgrond de visserman Gossen Foppen die, in traditionele visserskleding, met de rechterhand aan de kin, enigszins peinzend zit te kijken. Achter hem ligt zijn schuit d...
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01353
Schilderij, voorstellende de HK 7 op de werf te Harderwijk, door A. van der Boon 1930
Gezicht op de stuurboordzijde van de HK 7, liggend op een bed, over andere scheepsdelen op de voorgrond heen. Tussen de delen door gras en kleine bloeiende plantjes. Een lichte luc...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01216
Schilderij, voorstellende een portret van J.H. de Vidal de St. Germain, door onbekende kunstenaar, 1918 1918
Portret ter halver lijve en face. Uiterlijk: kort haar, snor, bakkebaarden, baard. Kleding: driedelig zwart costuum, wit hemd met opstaande boord, zwarte platte strik. In oorspronk...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06932
Schilderij, voorstellende een portret van de Harderwijker visserman Goossen Foppen, bijgenaamd De Gans, door J. Lussenburg, 1950 1950
Portret en face, borstbeeld, van een Harderwijker visserman met de bijnaam 'de Gans' of 'de Ganze'. De visserman heeft een pet op zijn hoofd en een kort pijpje in zijn mond. Hij dr...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06609
Schilderij, voorstellende een onstuimige zee met drie botters, door M. Lieman 1960
Drie Harderwijker botters varen op een onstuimige zee. Centraal is de HK 127 afgebeeld, links daarvan de HK 83 en rechts de HK 2 (beide kleiner). Opvallend is het blauwe gat in het...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-07584
Schilderij, voorstellende een portret van A.H.J. Stute, door H. Bogaerts, 1924 1924
Portret ter halver lijve, en face. Uiterlijk: kort geknipt haar, grote hangsnor. Kleding: zwart kostuum, zwarte das, wit hemd met opstaande boord. Grijze achtergrond. Gesigneerd re...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06931
Schilderij, voorstellende de Luttekepoort te Harderwijk, door onbekende kunstenaar 1700
Schilderij, voorstellende de Luttekepoort te Harderwijk, door onbekende kunstenaar, schilderijen en tekeningen, schilderij, schilderingen, linnen, olieverf, , Harderwijk, Luttekepoort
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01240
Schilderij, voorstellende een kerkinterieur, door H.J. Ansingh 1912
Interieur van een sobere, gotische kerk. Waarschijnlijk het schip (te lang voor een dwarsbeuk). Aan het einde een houten scherm (voor de ingang?). Centraal een sobere kroon., schil...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03463
Schilderij, voorstellende de Vischpoort te Harderwijk, door H. Donkelaar 1920
Gezicht op de Vischpoort vanaf de Vischmark met links inkijkje in de Schapenhoek. Voor de poort een vrouwenfiguur in klederdracht. Op het water vaart een botter. Blauwe lucht met p...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00244
Schilderij, voorstellende een gezicht op Harderwijk met de Smeepoort, door onbekende kunstenaar 1775
Ietwat naief, perspectivisch onbeholpen gezicht op Harderwijk vanaf de landzijde. Centraal in beeld de toren van de Grote Kerk, rechts daarvan het dak van de Catharinakerk(?). Link...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01220
Schilderij voorstellende de werf De Kleine Helling te Harderwijk, door J.C. Kerkmeijer, 1932 1932
Een houten schip ligt op de helling, van onderaf gezien. Een ladder staat tegen het achterschip. Achter het schip is nog juist het dak van de werkloods zichtbaar., schilderijen en ...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-05844
Schilderij, voorstellende het interieur van de werkloods van de reparatiewerf de Kleine Helling, door J. Lussenburg 1920
Gezicht vanuit de volle werkloods naar buiten toe. Links en rechts, staand en hangend allerlei gereedschappen, werktuigen en andere scheepsbouwbenodigdheden. Houtkrullen op de gron...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03904
Schilderij, voorstellende een havengezicht te Harderwijk, door A. van der Boon 1910
Een grote groep botters ligt afgemeerd aan de kade. De meeste botters hebben de zeilen nog in top. Tussen de botters door zijn rode daken van huisjes te zien. Het water is donker, ...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01217
Schilderij, voorstellende De Kleine Helling te Harderwijk, door A. van der Boon 1910
Gezicht op de scheepshelling De Kleine Helling vanaf het water. Links de helling zelf met twee bedden, rechts de loods. Geheel rechts een boomgroep. Voor de loods liggen twee roeib...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01235
Schapenhoek en Vischmarkt te Harderwijk 1930
Schilderij, voorstellende de Schapenhoek en Vischmarkt te Harderwijk. Links de lage witte huisjes van de Schapenhoek met daarbovenuit torenend de Vischpoort. Op de voorgrond het ka...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03913
Schilderij, voorstellende kleine bootjes in het water bij de Kleine Helling te Harderwijk, door A. van der Boon 1930
Op de voorgrond spiegelend water. Rechts bootjes die langs de kant liggen, in het midden palen in het water, links een gedeelte van de zanderige helling. Op de achtergrond een gede...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01199
Schilderij, voorstellende de Straat van Sevenhuysen te Harderwijk, door J. van Vuuren 1903
Kijkje in de Straat van Sevenhuysen in de richting van het Blokhuis. Het zonlicht valt op de witte gevel van (o.a.) het Pesthuis aan de rechterzijde van de straat. Op de voorgrond ...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06222
Schilderij, voorstellende een Hierdense vrouw in klederdracht, door J. Bezaan 1914
Borststuk, frontaal, van een vrouw in Hierdense dracht. De doek is effen oranje. Achter de vrouw is een boerderij zichtbaar (rieten dak, schoorsteen, laag raam, gedeeltelijk verdwi...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-07314
Schilderij, voorstellende botters op een scheepshelling, door R.S. Bakels 1912
Liggend formaat. Vier botters met gehesen zeilen liggen naast elkaar op een scheepshelling. De voorstevens van de botters zijn naar links gericht. Op de achtergrond Harderwijk; ach...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08173
Schilderij, voorstellende een havengezicht te Harderwijk, door A. van der Boon 1930
Gezicht op een flink aantal grotere en kleinere (vissers)schepen dat zij aan zij afgemeerd ligt aan de (Haven)kade. Op de voorgrond water, op de achtergrond de dijk (links gras, re...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01197
Schilderij, voorstellende een portret van een man uit de Harderwijker familie Bronsveld, door onbekende kunstenaar, 1842? 1842
Portret ten halve lijve, naar rechts gekeerd. Jonge man, donkerblond, enigszins krullend haar, lange bakkebaarden. Kijkt naar de beschouwer, loenst. Zwart jasje met idem vest erond...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08430
Schilderij, voorstellende twee botters in de haven van Harderwijk, door J. Lussenburg 1923
In de smalle haven ligt links vooraan de HK 5 afgemeerd, haaks op de kade. De zeilen zijn nog niet helemaal gestreken. Aan de overkant ligt een botter langszij, of vaart voorbij. O...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08103
Schilderij, voorstellende een groepsportret van het bestuur van de Vereniging tot Wering der Bedelarij door Werkverschaffing, door H. Bogaerts, 1925 1925-04-05
Groepsportret van het bestuur van de VWB. Zittend van links naar rechts J.W. Felix, J.H. Fesevur, penningmeester, W. van Raalten, voorzitter, A. Sonke, secretaris, A.L. Willemsen. ...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06930
Schilderij, voorstellende de Straat van Sevenhuysen en het Blokhuis te Harderwijk, door H. Donkelaar 1920
, schilderijen en tekeningen, schilderij, schilderingen, linnen, olieverf, Donkelaar, G.H, Harderwijk
Locatie: Harderwijk
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-04143
Schilderij, voorstellende de Kleine Oosterwijck te Harderwijk, door H. Donkelaar 1920
Hoekje in de Kleine (Kromme) Oosterwijck. Op de voorgrond links een tuintje met bloemen, gevolgd door twee huizen. Daartegenover een lager huisje met een witte schoorsteen. Tegen d...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-04142
Schilderij, voorstellende twee paarden voor een houtwagen, door H. Donkelaar 1950
Twee paarden staan voor een platte wagen beladen met boomstammen. Links zijn twee mannen bezig met een boomstam die op de grond ligt., schilderijen en tekeningen, schilderij, schil...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-04670
Schilderij, voorstellende de Vischpoort in de sneeuw, door D. Reesing 1945
Gezicht op de Vischpoort met aangrenzende bebouwing onder grijze, winterse omstandigheden. De Vischpoort links, rechts daarnaast een reeks van huisjes. Op de voorgrond een drietal ...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03925
Schilderij, voorstellende de Luttekepoort te Harderwijk, door H. Donkelaar 1950
De Luttekepoort, en het begin van de Luttekepoortstraat gezien in de richting van de binnenstad. Op de brug over de gracht lopen een vrouw en een kind de stad in. De witte zuilen v...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08355
Schilderij, voorstellende een portret van Frederik Willem Torck (1691-1761), door onbekende kunstenaar 1700
Borstbeeld naar rechts in ovaal, gevat in originele bruin houten lijst. Kleding: een op een harnas gelijkend 'buis' met daaroverheen een geplooide roodfluwelen doek en halsdoek. Ui...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-04091
Schilderij, voorstellende een haven te Harderwijk, door H.J. Ansingh 1912
Havengezicht met afgemeerde en op de kant getrokken boten. Waarschijnlijk de 'binnenhaven' aan de Scheepssingel. Glad, spiegelend water. Uitgevoerd in grijs, bruin, groen en zwart,...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06662
Schilderij voorstellende een gezicht op de strekdam en de Wellen bij Harderwijk, door A. van der Boon 1930
Op de voorgrond het groene grasland van de Wellen, aan de waterkant afgezoomd met paaltjes. Daarachter het water van de Zuiderzee, met horizontaal in beeld, net onder de horizon, d...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01236
Schilderij, voorstellende een portret van Hendrik van Essen tot Helbergen en Vanenburg (1608-1681), door J. de Baen, 1669 1669
Portret van H. van Essen in wapenrusting. Hij heeft krullend haar en staat à trois quarts bij een kolom, waarop een helm. Gesigneerd en gedateerd 1669 linksonder. Portret is gevat ...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01467
Schilderij, voorstellende de Strandboulevard met de Vischpoort te Harderwijk, door A. van der Boon 1930
De Vischpoort van rechts gezien vanaf de Strandboulevard. Geheel links een rij bomen, daarnaast een klein wit huisje met een rood pannendak en vervolgens de (ongepleisterde) Vischp...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03914
Schilderij, voorstellende vissersboten direct achter de Wellen bij Harderwijk, door A. van der Boon 1930
Op de voorgrond het enigszins hobbelige grasland van de Wellen; daarachter de masten en zeilen van de bruine vloot. Rechts is een gedeelte van de haveningang zichtbaar. Gesigneerd ...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01172
Schilderij, voorstellende een botter afgemeerd bij het havenhoofd van Harderwijk, door A. van der Boon 1930
Op de voorgrond een botter met gehesen zeil. Op de achtergrond enige varende schepen. Links de meerpalen van het havenhoofd. Lichtgrijze, vlakke zee en lucht. Gesigneerd linksonder...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01173
Schilderij voorstellende een gezicht op de oude haven aan de Scheepssingel te Harderwijk, door A. van der Boon 1930
De Scheepssingel vanuit de haven gezien. Op de voorgrond aangemeerde boten met gestreken zeilen, op de achtergrond rechts de hoger gelegen woonhuisjes en een grote donkerbruine loo...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01218
Schilderij, voorstellende de stadsrand van Harderwijk aan de waterkant, door A. van der Boon 1930
Op de voorgrond de Stille Wei. Daarachter, in een organisch geheel van lila- en paarstinten, de stadsmuur met het zeepad, de bomen, en de bebouwing daarlangs en daarachter. Centraa...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01237
Schilderij, voorstellende grazende schapen, door F.P. ter Meulen 1875
Zes grazende schapen in weiland. Sign.m.o.: Ter Meulen. De hoeken rechts- en linksonder, alsmede linkerbovenhoek missen een stukje linnen. Vouwen in rechterbovenhoek. Niet ingelijs...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03975
Schilderij, voorstellende de bocht in de Grote Marktstraat te Harderwijk, door G.H. Donkelaar 1950
Gezicht op de bocht in de Grote Marktstraat in de richting van de Sint Annastraat. Links en rechts huisjes met wit gepleisterde gevels en rode daken. Groenblauwe lucht. Links op de...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-04137
Schilderij, voorstellende twee vissersschepen op de Zuiderzee, door H. Donkelaar 1950
Twee visserschepen varen als koppel op zee. Tussen hen in is aan de horizon een andere schuit te zien. De linker boot wordt bemand door één persoon en voert één zeil (bruin), op de...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08104
Schilderij, voorstellende een boer aan het werk bij een schuur onder een bomengroep, door H. Donkelaar 1950
Naast een bomengroep staat een boerenschuur met een rood pannendak. Van de schuur is alleen het linkergedeelte zichtbaar. De schuurdeur is geopend, voor de opening staat een boer m...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08357
Gezicht op Harderwijk op een warme dag 1929
Schilderij, voorstellende een gezicht op Harderwijk op een warme dag, lliggend formaat. Op de voorgrond het water van de haven met rechts de zwaaikom. In de kom liggen twee schepen...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08508
Schilderij, voorstellende het haventje bij de Scheepssingel te Harderwijk met drie schepen 1950
Gezicht op de kop van de oude haven aan de Scheepssingel (richting Grote Poortstraat), met op de achtergrond een grote schuur en enkele van de hoger gelegen huizen. In de haven lig...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08617
Schilderij, voorstellende de Vischpoort te Harderwijk gezien vanaf de Vischmarkt, door A. van der Boon 1930
De Vischpoort met huisjes links en rechts op een winterse dag. Op de voorgrond het kale plein, door de opening van de poort is een kronkelige boomstam zichtbaar. Achter de huisjes ...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03912
Schilderij, voorstellende een portret van Geertruid Margaretha van Varick (overl. na 1666), door J. de Baen, 1669? 1669
Portret van Geertruid Margaretha van Varick, de tweede echtgenote van H. van Essen tot Helbergen, staande à trois quarts. Zij draagt een donkere japon met witte zijden ondermouwen....
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01468
Schilderij, voorstellende een boerderij met bomen, door H.J. Ansingh 1912
, schilderijen en tekeningen, schilderij, schilderingen, linnen, olieverf, agrarische sector
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03464
Schilderij, voorstellende een boerenschuur met kippen, door W.A. Lammers, ca. 1900 1880
Interieur van een boerenschuur, of boerderijgedeelte met op de voorgrond zes kippen en een haan die in het stro rond een voederkom scharrelen. Links op de voorgrond een openstaande...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01943