4 treffers met plaatsnaam, soort:formulieren

Zie ook: verplaats- en transportgereedschap, verplaats- en transportbenodigdheden of alle

Kaart van papier 'Herinnering aan den Doop van Cornelis Hendrink Lubbers 11 april 1914' uitgegeven door Bredée's Boekhandel en Uitgevers-maatschappij, J.M., Rotterdam en ingevuld en uitgereikt door domine Wartenma, Zevenaar 1915-04-11
In een kader onder de titel 'Herinnering aan den Doop' een geschreven naam, twee data en een plaatsnaam. Daaronder in twee kolommen een tekst., Collectie papier, aandenkens, formul...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Liemers Museum > 08739
Kaart van papier 'Herinnering aan den doop van Johannes geboren den 25sten Augustus 1932 te Zevenaar' uitgave Bredée's Uitgeversmaatschappij 1932-10-02
Kaart van papier 'Herinnering aan den doop van Johannes geboren den 25sten Augustus 1932 te Zevenaar' uitgave Bredée's Uitgeversmaatschappij. De kaart is geschreven door dominee Wa...
Locatie: Zevenaar, Rotterdam
Organisatie > Liemers Museum > 09197
Briefkaart papier 'Toelating tot de Ambachtsschool voor Doetinchem en omstreken' 1927 1927-04-05
Voorgedrukte briefkaart waarin de toelating tot de Ambachtsschool voor Doetinchem en omstreken, de datum, de toegelaten persoon en de onderwijsafdeling is ingevuld., Collectie papi...
Organisatie > Liemers Museum > 08740-01
Doktersrecept van F.A. Vonk, arts te Pannerden ca. 1975 1975
Doktersrecept gebruikt als notitievelletje. Boven de gedrukte naam, adres en telefoonnummer van de arts. Onder de streep een geschreven naam en adres. Het recept zat in een van twe...
Organisatie > Liemers Museum > 08744-06