518 treffers met onbekend, soort:prent

Zie! lieve Kindertjes dat 's plaisier, vijf en dertig vogels vind gij hier, // ... - No.33 1840
Prent met 35 voorstellingen van verschillende vogels, gedrukt met houtsneden en ingekleurd met groen en oranje. Elke afbeelding heeft een onderschrift. De prent is gedrukt door een...
Locatie: 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.2535
Geen dieren staan op deze prent, / Die u geheel zijn onbekend. - No. 25 1816
Prent met 24 afbeeldingen van verschillende dieren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met oranjerood, groen en geel. Onder elke afbeelding staat een onderschrift. ...
Locatie: Amsterdam, Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.18
De Vrijheidsboom te Zaandijk: ingewijd den XIV Julij MDCCXCV 1795
Kopergravure in lijst met een afbeelding van de Vrijheidsboom op een zuil. Op de zuil zitten medaillons, die vrijheid, gelijkheid en broederschap voorstellen. Links van de boom sta...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.31024
Halve prent met verschillende dieren 1816
Onderste helft van een prent met twaalf afbeeldingen van verschillende dieren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met oranjerood, blauw en geel. Onder elke afbeeldi...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.2223
Proefdruk met illustraties voor kinderboek, 1897 1897-02-25
Prent met acht afbeeldingen van Sint Nicolaas en Zwarte Piet en acht afbeeldingen van het huiselijk leven en het strand. Tussen de afbeeldingen is met lijnen en tekens is aangegeve...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14563
Daar Jongens, Meisjens, hebt ge een Print, Waar op gij keur van Voglen vindt. - K. 1805
Prent met twaalf voorstellingen van vogels, gedrukt met afzonderlijke houtsneden. Boven elke afbeelding staat de naam van het dier, onder elke afbeelding een tweeregelig vers, gedr...
Locatie: Amsterdam, onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.37
Floskaartjesspel, 1700-1800 1700
Floskaartspel, bestaande uit 36 kartonnen kaartjes. Op 34 kaartjes worden allerlei rangen en standen weergegeven; op twee kaartjes staat een afbeelding van het Leven en van de Dood...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > nom.28388-53
[Leven van Napoleon]
Prent met 48 voorstellingen over het leven van Napoleon Bonaparte (1769-1821). Onder elke afbeelding staat een onderschrift in het Spaans., volksprent, houtsnede (prent), papier (v...
Locatie: Spanje
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3502
Napoléon auf dem Rückzug aus Russland
De prent toont Napoleon Bonaparte, te midden van zijn soldaten, op de terugtocht van de mislukte veldslag tegen Rusland in 1812. Onder de afbeelding, gedrukt in lithografie, staat ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3586
Geboorte- en huwelijksgedenkstuk, 1812 1812
Geboorte- en huwelijksgedenkstuk, met een voorgedrukte voorstelling in kopergravure. De voorstelling is ingekleurd. In het midden van de afbeelding staat een console, voorzien van ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.18905
Ganzenbordspel, circa 1870 1870
Ganzenbordspel met 63 speelvakken. In het midden is een vliegende gans afgebeeld., ganzenbordspel, speelbord, lithografie (prent), papier (vezelproduct), drukinkt, spel (competitie...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.5890
[twee wintergezichten] - N.158
De prent met twee ingekleurde afbeeldingen in lithografie heeft geen titel. Op de bovenste afbeelding staat een ijsvisser, gadegeslagen door twee meisjes en een hond. Op de onderst...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.19596
Bordspel 'Het nieuw vermakelijk Ganzenspel', circa 1860 1860
Ganzenbordspel met 63 speelvakken en in het midden van het speelbord de spelregels in het Nederlands en het Frans., ganzenbordspel, speelbord, houtsnede (prent), papier (vezelprodu...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14332
Bordspel 'Het Nieuw Vermakelijk Ganzenspel', circa 1850 1850
Ganzenbordspel met 63 speelvakken en in het midden van het speelbord de spelregels., ganzenbordspel, speelbord, houtsnede (prent), papier (vezelproduct), drukinkt, gans, brug (bouw...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.5898
Bordspel 'Het Nieuw Vermakelijk Ganzenspel', 1850-1900 1850
Ganzenbordspel met 63 speelvakken en in het midden van het speelbord de spelregels in het Nederlands en het Frans., ganzenbordspel, speelbord, houtsnede (prent), papier (vezelprodu...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.18872
Bordspel met diverse dieren, 1852-1905 1852
Bordspel, bestaande uit verschillende cirkels met afbeeldingen en teksten. In de hoeken staan vlinders afgebeeld. Het spel wordt gespeeld met twee dobbelstenen en was een bijlage v...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6012
Bordspel 'Doolhof Spel', 1850-1900 1850
Bordspel met in het midden een cirkel met een ster, geflankeerd door vier andere cirkels die op hun beurt weer vier grotere cirkels als ondergrond hebben. Het doel is de ster te be...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6049
Paysan et paysannes du Brabant Sept. 1810
Prent van vrouwen, een man en een kind in Noord-Brabantse dracht. Het meest in het oog springend zijn de nog lange kiel van de man en de kapmantel van de vrouw rechts., lithografie...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12222
Optocht met de pinksterbruid in Schermerhorn, 1732 1732
Prent van het ronddragen van de pinksterbruid in Schermerhorn., prent, gravure, papier (vezelproduct), inkt, pinksteren, streekdracht, pinksterkleding, pinksterbruid, optocht, Dorp...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7104
Hier ziet uw oog, ô Jeugd! veelsoortig werk vertoond, / Dat gij beoefnen ziet, waar ge ook in Neerland woont. - N. 88 1822
Prent met negen afbeeldingen van ambachten en bezigheden, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met blauw, rood en geel. Onder iedere afbeelding staat een vierregelig ...
Locatie: Deventer, onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14151
Hier ziet uw oog, ô Jeugd! veelsoortig werk vertoond, / Dat gij beoefnen ziet, waar ge ook in Neerland woont. - N. 88 1822
Prent met negen afbeeldingen van ambachten en bezigheden, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met blauw, rood en geel. Onder iedere afbeelding staat een vierregelig ...
Locatie: Deventer, onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.543
Bataafsch Revolutie- en Alliantie-Spel, 1795 1795
Politiek ganzenbordspel met 72 vakjes. In verschillende vakjes zijn figuren en symbolen afgebeeld die met de patriottentijd verband houden: Willem V en Wilhelmina van Pruisen, een ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6034
Prent "Stadhuis te Bolsward, Joure, Harlingen, Wedloop op schaatsen"
Deze prent was oorspronkelijk een pagina in een boek. De kleurenlitho is gedrukt op houthoudend velijn papier. Op de prent staan vier tafereeltjes afgebeeld: ‘Stadhuis te Bolsward,...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.37592
Topografische prent "Soubs Philippe II. gouvernant Parme & le Prince Maurice" op papier 1592
Steenwijk door prins Maurits ingenomen. Graaf Lodewijk van den Bergh sneuvelt bij Steenwijk, 1592., tekeningen en prenten, topografische prent, informatievorm, papier (vezelprodukt...
Locatie: onbekend
Organisatie > Huis Bergh > 1306
Dégrés des ages.
Op de prent staat een afbeelding van de trap des ouderdoms. De gravure geeft de ontwikkelingsfasen van een mens weer, van de geboorte linksonder tot de dood rechts. De 'top' in het...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.2796
Bordspel 'Het Diligence Spel', 1825-1840 1825
Bordspel, bestaande uit vijf horizontale stroken en een reglement. De bovenste strook toont een posthuis en een diligence, getrokken door vier paarden. De stroken daaronder, met de...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.5960
Speelbord en spelregels 'Neêrlands Staatkundich Werpspel', 1788 1788
Orangistisch ‘Neêrlands Staatkundich Werpspel’ uit 1788. Wanneer de prent tegen het licht gehouden wordt, ziet men een afbeelding van een duivel die de Rotterdamse patriottische do...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6077
Bordspel 'Het Nieuw Vermakelijk Ganzen-Spel'
Ganzenbordspel met 63 speelvakken en in het midden van het speelbord de spelregels., ganzenbordspel, lithografie (prent), papier (vezelproduct), drukinkt, spel (competitief), gans,...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.5948
De breede en de smalle weg - De breede en de enge poort. 1859-09
Prent met één grote voorstelling in staalgravure. Op de prent zijn achter een voorruimte twee wegen, een brede en een smallere, afgebeeld met daarnaast verschillende Bijbelse tekst...
Locatie: Batavia
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.13
Reclameplaatje van G.S. Ruiter, Akkrum: 'GOED BESLAGEN TEN IJS KOMEN'
Op de reclameplaat staat een afbeelding van een paar benen met ondergebonden schaatsen. Onder de afbeelding staat de tekst: 'GOED BESLAGEN TEN IJS KOMEN, dàt doet U, als U een paar...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.37566
Bordspel 'Het Nieuw Vermakelijk Hanespel', 1800-1850 1800
Ganzenbordachtig spel, maar dan met hanen. Het spel heeft 53 speelvakken en de spelregels in het midden van het speelbord., speelbord, ganzenbordspel, lithografie (prent), papier (...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6013
IJsvermaak 1848
Voorstelling van ijsvermaak, met schaatsers en een koek-en-zopie. Een luguber detail: onder het ijs bevindt zich een verdronken schaatser. De lithografie is niet gesigneerd. Deze a...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7962
Ringsteken op Walcheren 1870
Prent van het ringsteken op Walcheren., prent, houtgravure, papier (vezelproduct), drukinkt, streekdracht, mannenkleding, vrouwenkleding, ringsteken, paard
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9313
Meisje uit Noord-Brabant, boer en boerin uit Zeeland en aanzegger, circa 1850 1850
Prent met drie afbeeldingen: een meisje uit Noord-Brabant, een Zeeuwse boerin en boer en een aanspreker., prent, lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, st...
Locatie: onbekend, Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10198
Drie personen in Noord-Hollandse streekdracht, circa 1850 1850
Prent met het portret van een man met een hoed, een vrouw met een hul en een Noord-Hollandse vrouw met op schoot een mandje met een breikous., lithografie (prent), papier (vezelpro...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10192
Visser en twee vrouwen op het strand, Zandvoort 1850
Lithografie, vergelijkbaar met plaat III van: Nederlandsche kleederdragten, naar de natuur geteekend = costumes des Pays-Bas, dessinés d'après nature / door Valentijn Bing en [Jan]...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10185
Scheveningse visventsters bij een hondenkar 1850
Lithografie, vergelijkbaar met plaat XLII van: Nederlandsche kleederdragten, naar de natuur geteekend = costumes des Pays-Bas, dessinés d'après nature / door Valentijn Bing en [Jan...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10186
Vissers en boeren uit Huizen, circa 1850 1850
Prent van twee Huizer vissers en twee vrouwen en een jongen uit Noord-Holland., lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, mannenkleding, kinderkleding, vrouw...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12212
Taking toll at the bridge 1860
Prent van mannen en vrouwen in Zuid-Bevelandse dracht op een brug., prent, papier (vezelproduct), inkt, streekdracht, mannenkleding, vrouwenkleding, gebruiken rondom huwelijk, hofm...
Locatie: onbekend, Londen
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.17294
Herbergscène in Vrouwenpolder 1870
Prent van mannen, vrouwen en kinderen in een herberg in Vrouwenpolder. De prent is afkomstig uit: Charles de Coster, 'Le tour du monde'., staalgravure (prent), papier (vezelproduct...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9319
Groep op de kermis in Rotterdam, circa 1817 1817
Handgekleurde gravure van een man met twee vrouwen en een kind op de arm. Zij eten augurken of komkommers met hardgekookte eieren op de kermis in Rotterdam. De gravure is gepublice...
Locatie: onbekend, Londen
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.2507
Bordspel 'Ganzenspel', circa 1860 1860
Ganzenbordspel met 63 speelvakken en onderaan het speelbord de spelregels., ganzenbordspel, speelbord, houtsnede (prent), papier (vezelproduct), drukinkt, spel (competitief), gans,...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.5902
Naar de kermis 1870
Prent van twee wagens, bespannen met paarden, die onderweg zijn naar de kermis. In de wagens zitten mannen, vrouwen en kinderen in streekdracht., prent, houtgravure, illustratie, p...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9318
Spel 'Tombola zonder nieten', circa 1858 1858
Spel met de titel 'Tombola zonder nieten', bestaande uit de kartonnen doos, spelregels, zes dobbelstenen, vijftien nummerfiches en achttien kaarten met daarop mensfiguren en object...
Locatie: Amsterdam, onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.17529-53
Schelpenvissers aan het Noord-Hollandse strand, 1820-1857 1820
Plaat XII van 'Nederlandsche zeden en Gebruiken' van Bing en Braet von Überfeldt. Linksboven staan vrouwen afgebeeld die vis aan het drogen zijn. Rechts zijn mensen aan het strand ...
Locatie: Amsterdam, onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9858
Zuid-Bevelandse boerin, circa 1820 1820
Prent van een Zuid-Bevelandse boerin met een hond. Aan haar arm draagt ze een mand, gevuld met eieren., prent, lithografie (prent), papier (vezelproduct), lithografische inkt, stre...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9667
Turfwinning bij Amstelveen, circa 1665 1660
Ets van de turfwinning bij Amstelveen. Op de achtergrond is in het midden de kerk van Amstelveen te zien. Daarvoor staat een watermolen. Op de voorgrond wordt turf uit het water ge...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7158
Prent 'Oranie door Godes Kragt'
Prent met een afbeelding van de Nederlandse leeuw met pijlen en een zwaard. Rondom de leeuw staat het opschrift: ‘Oranie door Godes Kragt dat geeft Eendracht Vreede en Magt Oranie ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7312
Passage du mont St. Bernard. - No.60
Prent met een voorstelling van het leger van Napoleon Bonaparte dat in 1800 de Grote Sint-Bernhardpas oversteekt. Onder de afbeelding staat de titel van de prent in drie talen., vo...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3585
De kroon der jeugd te Kruiningen 1874
Prent van jonge vrouwen en mannen uit Kruiningen in streekdracht in een grote tent. De prent is afkomstig uit: Charles de Coster, 'Le tour du monde'., prent, houtgravure, illustrat...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9311

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort