110 treffers met onbekend, materiaal:ijzerwerk

Bomenwagen op luchtbanden van de oostelijke zandgronden (Achterhoek), 1950-1955 1950
Bomenwagen op luchtbanden, gebruikt voor het vervoer van boomstammen naar de zagerij. De voerman liep naast de wagen. De wagen is afkomstig van een loon-, sleep- en grondverzetbedr...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.2734
Speelwagen (kleedwagen), type van de oostelijke zandgronden (Salland), 1849 1849
Speelwagen, gebruikt voor personenvervoer bij plezierritten en ritten naar de markt en de kerk. De wagen is secundair gebruikt voor agrarisch transport van hooi en rogge. Hij is ve...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.4302-44
Bokkenwagen, verkleind model van een speelwagen, 1880-1890 1880
Bokkenwagen, gebruikt voor speelritjes. De wagen is afkomstig uit Koudekerk a/d Rijn, Zuid-Holland., bokkenwagen, speelwagen, iepenhout, vurenhout, ijzerwerk, verf, Dorrepaal, J., ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.24096-55
Hoogkar, type met korte bak van de zuidelijke zandgronden (Noord-Brabants model), 1850-1900 1850
Hoogkar, gebruikt voor het agrarisch transport van hooi, rogge, zakken met meel, aardappelen en kleinvee naar de markt. De voerman liep naast de beladen kar of reed mee op het voor...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.7.OV
Slede van de Waddeneilanden, Terschellinger type, circa 1900 1880
Als het sneeuwde werd deze slede gebruikt voor personenvervoer. Als het niet sneeuwde was de slede zonder de opbouw geschikt voor vrachtvervoer over land, bijvoorbeeld op het wad. ...
Locatie: terschelling
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.22049-54
Platte kruiwagen (wasvrouwenkruiwagen), 1922 1922
Bakkruiwagen, gebruikt voor het vervoeren van wasgoed in de wasserij en naar de bleek. De kruiwagen is afkomstig van wasserij/blekerij Gehrels in Overveen, Noord-Holland., platte k...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.5655-46.OV
Lattenkruiwagen (bestelkruiwagen), 1900-1925 1900
Lattenkruiwagen, gebruikt door een bezembinder voor het afleveren van bestellingen bij klanten. De kruiwagen is afkomstig uit Groesbeek, Gelderland., lattenkruiwagen, iepenhout, ij...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.6998-47
Mallejan, 1900-1925 1900
Mallejan, gebruikt voor het wegslepen en transporteren van zware boomstammen. De herkomst is onbekend., Mallejan, iepenhout, eikenhout, vurenhout, ijzerwerk, vervoer, boomstam
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.22574
Krompanelen sjees (Hollands model), 1885 1885
Luxe open rijtuig voor twee personen, gebruikt voor plezierritten. De panelen zijn beschilderd door of in de trant van Valentijn Bing en Jan Braet von Überfeldt. De sjees heeft oor...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.12174-52
Bakkruiwagen (mestkruiwagen, mestkret), Terschellings model, 1925-1950 1925
Bakkruiwagen, gebruikt voor het uitkruien van stalmest. De kruiwagen is afkomstig van een boerderij in Lies, Friesland., bakkruiwagen, vurenhout, ijzerwerk, Pals, W.J.
Locatie: terschelling
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.34144-62
Geveerde hondenkar (melkventkar), 1900-1925 1900
Geveerde hondenkar, gebruikt voor het melken en het verkopen van melk. De eigenaar liep naast de kar of reed mee op het zijleer. De kar is afkomstig uit Zeijen, Drenthe., melkventk...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.5937-46
Boerenwagen, Hollands type uit het rivierkleigebied (Neder-Betuwe), 1860-1890 1860
Boerenwagen, gebruikt voor het agrarisch transport van hooi, tarwe, haver, peulvruchten en fruit. De wagen werd secundair gebruikt voor personenvervoer. Hij is afkomstig uit Beesd,...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.1435-43
Boerenwagen, Hollands type uit het rivierkleigebied (Tielerwaard), 1900-1920 1900
Deze boerenwagen is van het Hollands type en komt uit het rivierkleigebied (Tielerwaard). De wagen werd gebruikt voor agrarisch transport van hooi, tarwe, haver, peulvruchten en fr...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.40410-71
Boerenwagen, type van het noordoostelijk zeekleigebied (oud-Groninger model), 1870-1880 1870
Boerenwagen, gebruikt voor het agrarisch transport van tarwe, gerst, haver en klaverhooi. De wagen is secundair gebruikt voor personenvervoer. Hij is afkomstig uit Kantens, Groning...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.5921-46
Karos, geveerd (melkkaros), klein type geveerde boerenwagen van het Land van Overmaas (eiland IJsselmonde), 1900-1925 1900
Karos, gebruikt voor het vervoer van melkbussen, licht transport over de weg en voor personenvervoer naar de stad. De wagen is afkomstig van een melkveehouderij in Pernis, Zuid-Hol...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.23936-55
Landslede (primitief model), type van het noordoostelijk zeekleigebied (Groninger Westerkwartier), 1925-1950 1925
Landslede, gebruikt voor het vervoer van de ploeg, eg of zakken met zaaigoed naar de akker. De slede is afkomstig van een boerderij in Oostum, Groningen., landslee, vurenhout, ijze...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.40541-71
Geveerde speelwagen (ezelwagen), type op bladveren en zelfdragende carrosserie, 1850-1875 1850
Geveerde speelwagen, gebruikt voor plezierritten. De wagen is afkomstig uit Stompetoren, Noord-Holland., ezelwagen, speelwagen, iepenhout, eikenhout, vurenhout, leer, ijzerwerk, Ko...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.7270-47
Geveerde hondenkar, Zuid-Nederlands type, 1890-1900 1890
Geveerde hondenkar, gebruikt voor het boerenwerk op een keuterboerderij in Leuken, Limburg, en om één keer in de week met boter, eieren en melk naar de markt in Weert te gaan. De e...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.51537-81
Stortkar, type kipkar met lange berries en voordek uit het rivierkleigebied (Neder-Betuwe), 1900-1925 1900
Een stortkar is een tweewielige kar met kiepbare bak. De bak ki(e)pt om de as. Voor de kar werd een paard gespannen. De voerman liep naast de beladen wagen of reed mee op het voord...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.35385-64
Speelgoedkruiwagen met afneembare zijleren, verkleind model van een Zeeuwse 'handkruiwagen', 1921 1921
Speelgoedkruiwagen, gemaakt voor C.J. Taillie (geb. 1920) als geschenk voor zijn eerste verjaardag in 1921. De vader van C.J. Taillie was architect in Zierikzee, Zeeland., miniatuu...
Locatie: Zierikzee
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.19742
Boerenwagen (hooiwagen), Staphorster model, 1900-1920 1900
Boerenwagen, Staphorster model. Hij was in gebruik voor agrarisch transport van hooi, rogge, stoppelknollen, aardappelen en mest. Er werd een paard voor de wagen gespannen., hooiwa...
Locatie: Staphorst (gemeente)
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.11781-51
Speelwagen (kleedwagen), type van de oostelijke zandgronden (Salland), 1842 1842
Speelwagen, gebruikt voor plezierritten en ritten naar de kerk en de markt. De wagen is secundair gebruikt voor het agrarische transport van hooi en rogge. Hij is vermoedelijk afko...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.7562-48
Boerenwagen, Hollands type uit het rivierkleigebied, 1900-1925 1900
Boerenwagen, gebruikt voor agrarisch transport van hooi, tarwe, haver, erwten en fruit. De wagen werd secundair voor personenvervoer gebruikt. Hij is vermoedelijk afkomstig uit de ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.9015
Geveerde melkkar (hittenkar), 1900-1925 1900
Geveerde melkkar, gebruikt voor het vervoeren van melkbussen voor het melken en jongvee (biggen) naar de markt. De kar is afkomstig uit Gooiland, Noord-Holland., hittenkar, tweewie...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.7522-48
Driewielskar, type met berrieconstructie uit het zuidwestelijk zeekleigebied 1920
Driewielskar, gebruikt voor alle agrarisch transport dat met één paard kon worden gedaan, zoals het vervoeren van klaverhooi, mangels, grond, mest en kleine vrachtjes. De voerman l...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.8450
Geveerde melkkar (hittenkar), 1900-1925 1900
Geveerde melkkar, gebruikt voor het vervoer van melkbussen en het naar de markt gaan met boter en eieren. De kar is afkomstig uit Blaricum, Noord-Holland., hittenkar, tweewielig ri...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26688-56
Speelwagen, geveerd, verbouwd tot tentwagen op ellipsveren (Eemland), 1890-1900 1920
Speelwagen, gebruikt voor personenvervoer naar de kerk, markt, kermis en visites. De wagen is afkomstig uit Nieuw-Leusden, Utrecht., speelwagen, tentwagen, iepenhout, eikenhout, vu...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.17865-53
Platte kruiwagen (bestelkruiwagen), Veluws model, 1900-1925 1900
Kruiwagen, gebruikt voor het afleveren van rozen bij de klanten in Heerde, Gelderland. Hij was oorspronkelijk donkergroen., platte kruiwagen, iepenhout, eikenhout, vurenhout, ijzer...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.33176-61
Melkwagen (Fries model), 1920-1930 1920
Melkwagen, gebruikt voor het vervoer van volle en lege melkbussen tussen de zuivelfabriek Freia in Veenwouden, Friesland, en de boerderijen van de melkveehouders., melkwagen, iepen...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.19101
Zware ladderwagen (boerenwagen), type uit het krijt- en lössgebied van Zuid-Limburg, 1870-1890 1870
Boerenwagen, type uit het krijt- en lössgebied van Zuid-Limburg. De wagen is aangekocht van een landbouwer in Houthem voor het Nationaal Historisch Landbouwfeest, ter gelegenheid v...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.9.OV
Boerenwagen, type van het noordoostelijk zeekleigebied (oud-Fries model), 1870-1890 1870
Boerenwagen, in 1913 aangeschaft voor het Nationaal Historisch Landbouwfeest, ter gelegenheid van de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling in Den Haag. De kleuren van...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.4.OV
Boerenwagen, type van het noordoostelijk zeekleigebied (nieuw Groninger model), 1918 1918
Boerenwagen (nieuw Groninger model), gebruikt voor agrarisch transport van tarwe, haver, gerst, strobalen, suikerbieten, vlas, erwten en witte klaver. Het paard liep voor de wagen,...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.34963-63
Boerenwagen (oogstwagen), type uit het krijt- en lössgebied van Zuid-Limburg, 1890-1900 1890
Boerenwagen, gebruikt voor het agrarisch transport van wintertarwe en -rogge, haver en hooi. De voerman liep naast de wagen. De wagen is afkomstig van een boerderij in Hulsberg, Li...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.39531-70
Hondenkar (Zuid-Nederlands type), 1900-1925 1900
Hondenkar, gebruikt voor het vervoer van kleine lasten, zoals veldvruchten en melkbussen en van koopwaar naar de markt, zoals boter, eieren en groente. De eigenaar liep naast de ka...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.2571.OV
Karos, klein type geveerde boerenwagen van het Land van Overmaas (eiland IJsselmonde), 1900-1925 1900
Karos, gebruikt voor het vervoer van melkbussen en allerhande licht transport over de weg. De wagen is afkomstig van een melkveehouderij in Heerjansdam, Zuid-Holland., melkkaros, i...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.23366-55
Landslede, type van het zuidwestelijk zeekleigebied (West-Brabants model), 1920-1930 1920
Eenvoudige slee, tot ongeveer 1964 getrokken door paarden en bijvoorbeeld gebruikt om de paardenploeg, eggen of zaaigoed van en naar het bouwland te vervoeren. Van ongeveer 1964 to...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.20860
Ongeveerde hondenkar (Zuid-Nederlands type), 1900-1925 1900
In de periode waarin deze kar gebruikt werd (1900-1925) werden honden nog weleens ingezet als trekkracht. Ze trokken kleine vrachtjes zoals veldvruchten, melkbussen en koopwaar zoa...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.41983-72
Driewielskar, type met berrieconstructie uit het zuidwestelijk zeekleigebied 1950
Driewielskar, gebruikt voor alle agrarisch transport dat met één paard kon worden gedaan, zoals het vervoeren van klaverhooi, mangels, grond en mest. De voerman liep naast de kar o...
Locatie: 's-Heerenhoek, onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.8451
Ploegwagen van het zuidwestelijk zeekleigebied (eiland Tholen), 1890-1910 1890
Ploegwagen, gebruikt voor het vervoer van de ploeg, eggen of zakken zaaizaad naar de akker. De voerman liep in de regel naast de beladen ploegwagen. De wagen is afkomstig van een b...
Locatie: Tholen (gemeente)
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.22941-55
Krompanelen bokkensjees (Fries model), 1815 1815
Krompanelen bokkensjees, gebruikt als luxe buitenspeelgoed voor speelritten. De sjees is vermoedelijk afkomstig uit West-Friesland of Friesland., sjees (rijtuig), iepenhout, eikenh...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.22398-55
Bak van een krompanelen bokkensjees (Betuwe), 1800-1850 1800
Bakje van een krompanelen bokkensjees, gebruikt als luxe buitenspeelgoed voor speelritten. De bak is vermoedelijk afkomstig uit de Neder-Betuwe of Tielerwaard, Gelderland., sjees (...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.3326-44
Bakkruiwagen, 'Groninger landbouwwagen', 1900-1910 1900
Kruiwagen, voornamelijk gebruikt voor het kruien van mest uit de stal. Opvallend is het wiel met extra brede velg voor het rijden op de slappe veengronden in Groningen. Het boerenb...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.8011
Platte kruiwagen (steenkruiwagen), 1900-1925 1900
Platte kruiwagen, gebruikt voor het vervoeren van metselsteen op het oventerrein van een steenbakker in Velp, Gelderland., platte kruiwagen, iepenhout, vurenhout, ijzerwerk
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.7387-48
Landslede (primitief model), 1900-1925 1900
Landslede, gebruikt voor het vervoer van de ploeg, eg of zakken met zaaigoed naar de akker. De slede is vermoedelijk afkomstig uit Groningen., landslee, eikenhout, vurenhout, ijzer...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.22578
Landslede (sleurslede), type van het zuidwestelijk zeekleigebied (Zuid-Beveland), circa 1895 1895
Landslede, gebruikt voor het vervoer van de ploeg, eg of zakken met zaaigoed naar de akker. De slede is afkomstig van een boerderij in Waarde, Zeeland., landslee, iepenhout, vurenh...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.34555-63
Platte kruiwagen, 1920-1930 1920
Platte kruiwagen, gebruikt voor het vervoeren van kleine vrachten, zoals mest, kuilvoer en hooi. De kruiwagen is afkomstig uit Maastricht., platte kruiwagen, iepenhout, eikenhout, ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.6446-46
Dogcart, 1900-1910 1900
Geveerd, open rijtuigje voor vier personen, afkomstig uit Ter Apel, Groningen. Het rijtuig werd gebruikt voor plezierritten in de omgeving, marktbezoeken en visites., dogcart, rijt...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.19686
Bomenwagen van de oostelijke zandgronden (Achterhoek), 1900-1910 1900
Bomenwagen, gebruikt voor het vervoer van boomstammen naar de zagerij. De voerman liep naast de wagen. De wagen is afkomstig van landgoed de Ulenpas, Hoog-Keppel, Gelderland., bome...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.2735
Lange kar met verzinkt giervat (gierkar), type van de oostelijke zandgronden (Gelders model), 1920-1930 1920
Lange kar met verzinkt giervat, gebruikt voor de verspreiding van vloeibare mest of water voor het vee. De voerman liep naast de kar. De kar is afkomstig van een boerderij in Gorss...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.41819-72
Bakkruiwagen (mestkruiwagen, mestkret), model van de Friese bouwboer op de klei, 1900-1925 1900
Bakkruiwagen, gebruikt voor het uitkruien van mest uit de stal. De wagen is afkomstig uit Friesland., bakkruiwagen, vurenhout, ijzerwerk, teer
Locatie: Friesland (provincie)
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.7385-48