210 treffers met onbekend, materiaal:buxushout

Wandelstok, 1800-1900 1800
Wandelstok met een knop in de vorm van een hand. De stok is verder versierd met verschillende dieren in reliëf, zoals schildpadden, vissen, vogels, hagedissen en krokodillen. De wa...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27598-56
Breischede, 1840 1840
Breischede met een bekroning in de vorm van een leeuw. Boven in zijn kop is het gat uitgehold voor de breinaald. Het leeuwtje zit op een voetstuk, dat gedragen wordt door vier zuil...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27096-56
Wandelstok, 1848 1848
Wandelstok met een knop in de vorm van een fabeldierenkop met een bal in de bek. In deze bal zijn de letters 'IPL' en het jaartal 1848 gesneden, waarbij de eerste 8 is bijgewerkt t...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27603-56
Wandelstokknop
Wandelstokknop. Het bovenste deel is in de vorm van een vogel. Het onderste deel bestaat uit een bed waarop een man in priesterkleding met een rozenkrans ligt. Met zijn linkerarm h...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27580-56
Snuifdoos, circa 1750 1750
Snuifdoos met op het deksel de voorstelling van een tempel waarin een draaibare spil is aangebracht. Hierin zijn drie voorstellingen gesneden: een kruisbeeld, een monstrans en een ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27324-56
Wandelstok, 1889-1956 1889
Wandelstok met een ronde knop. Onder de knop is een gekroond Nederlands wapen met schildhouders te zien. Onder deze voorstelling is een kooi met een bol erin gesneden. Daaronder zi...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27617-56
Wandelstok
Wandelstok, geheel besneden met karikaturale mensfiguren en een aantal dieren, zoals een kever en een salamander. De stok is op een aantal plaatsen opengewerkt., wandelstok, koperl...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27658-56
Snuifdoos, circa 1800 1800
Snuifdoos. Op de buitenzijde van de doos zijn ter versiering verschillende mensfiguren aangebracht. Aan de binnenzijde van het deksel is een houtsneedruk van de lijkwade van Turijn...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27340-56
Mesheft, 1700-1800 1700
Palmhouten mesheft, besneden met vrouwenfiguren die de hoop, liefde, gerechtigheid en het geloof symboliseren. Daarboven zijn vier maskers en twee wapenschilden te zien. Het geheel...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26875-56
Wandelstok, 1800-1900 1800
Wandelstok met een knop in de vorm van een man met een snor en baard. Verder is de stok van boven tot onder en aan alle kanten bedekt met in reliëf gesneden voorstellingen, onder a...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27595-56
Snuifdoos, 1778 1778
Snuifdoos. De versiering op het deksel bestaat uit twee helften. Op de bovenste helft staat de voorstelling van Christus aan het kruis. Verder zijn onder andere de zon en maan, een...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27329-56
Snuifdoos
Snuifdoos met op de achterzijde een voorstelling van een leeuw waarvan de kop boven de doos uitsteekt. Op de rechterzijkant staat de voorstelling van Mozes met de tien geboden. Op ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27342-56
Snuifdoos
Snuifdoos met op het deksel de voorstelling van de geboorte van Christus. Boven de voorstelling staat de tekst: 'Gloria. In. Excelsis. Dio.' Aan de voorzijde van de opstaande kante...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27405-56
Mesheft, 1773 1773
Palmhouten mesheft, bekroond met een vrouwenhoofd met een bloemenkrans. Onder de hals zijn vier druiventrossen aan een rank te zien. Daaronder zijn de symbolen voor geloof, hoop en...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26874-56
Mesheft, 1800-1900 1800
Palmhouten mesheft met de Bijbelse voorstellingen van Adam en Eva met de slang bij de boom, de Verspieders, Gideon, en Christus aan het kruis met de lijdenssymbolen. Het geheel is ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26890-56
Snuiffles
Snuiffles in de vorm van twee jagers en een schalmeispeler. Deze leunen tegen een rotspartij, waarboven een bos te zien is. Dit bosje vormt de 'hals' van het flesje. Het stopje is ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27381-56
Mesheft, 1700-1800 1700
Palmhouten mesheft in de vorm van vier vrouwenfiguren met de symbolen voor geloof, hoop, gerechtigheid en liefde. Hierboven zijn vier maskers die een liggende leeuw met schild drag...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26908-56
Breischede, circa 1800 1800
Breischede waarin bovenaan een kroon met daaronder vier maskers gesneden is. Daaronder zijn drie vrouwen afgebeeld die Geloof, Hoop en Liefde verbeelden. De vrouwen staan op een pl...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27143-56
Mesheft, circa 1809 1809
Palmhouten mesheft met onderaan de tekst: 'Anno 1809 Eis'. Daarboven is de voorstelling van Maria en Johannes onder het kruis met twee engelen en lijdenszinnebeelden te zien, met d...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26994-56
Wandelstok, circa 1800 1800
Wandelstok met een knop in de vorm van een hondenkop, twee zangmaskers, twee bladeren en een lauwerkrans. De stok is verder onder andere versierd met een mannengezicht, een hondenk...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27597-56
Heft, 1810-1819 1810
Palmhouten mesheft met de voorstelling van de vier hoofddeugden: geloof, gerechtigheid, hoop en liefde. Het heft is bekroond met een leeuw met onder zijn poten de hoorn des overvlo...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26943-56
Mes, mogelijk Zeeuws, 1848 1848
Mes met palmhouten heft met onderaan de inscriptie: 'F (of J)vW 1848 '. Hierboven zijn bloemmotieven en een voorstelling van een boer die op een slee achter een paard een voetploeg...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26959-56
Breischede, 1873 1873
Breischede met een bekroning in de vorm van een monnik in de ordekleding van de kapucijnen, met een spitskap, geselkoord, rozenkrans en kruis. Aan de voorkant van zijn pij is de sp...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27098-56
Zeeuws mesheft, 1870-1880 1870
Palmhouten mesheft met de voorstelling van een kar waarop een landman zit. Achter op de kar zit een hond. Het heft is verder besneden met een vaas met bloemen en een vliegende voge...
Locatie: Zeeland (provincie)
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.23878-55
Mesheft, 1800-1825 1800
Palmhouten mesheft in de vorm van vier vrouwenfiguren die geloof, hoop, liefde en gerechtigheid symboliseren. Daarboven zijn vier maskers te zien., heft, buxushout, volkskunst, mas...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26935-56
Zeeuws mesheft, circa 1828 1828
Palmhouten mesheft, afkomstig uit Zeeland. Geheel onderaan staat de inscriptie: 'ANNO 1828 BVR'. Boven de inscriptie is een voorstelling van een huis met een karnton, twee vaten, e...
Locatie: Zeeland (provincie)
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26958-56
Mesheft, 1700-1800 1700
Palmhouten mesheft in de vorm van David met het hoofd van Goliath en een zwaard in zijn handen. Aan zijn voeten is een lam afgebeeld en aan de achterzijde een harp. Het heft is ver...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26836-56
Breischede, circa 1850 1850
Breischede, bekroond door een mannenhoofd met een hoed. Onder het hoofd vormen vier spijltjes een kooitje. Hieronder is een sleuf voor de gordelriem aangebracht. Aan de voorzijde i...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27102-56
Mesheft, circa 1725 1725
Palmhouten mesheft met drie Bijbelse voorstellingen: Salomo's rechtspraak, de Verspieders en Abraham's offerande. Hierboven zijn zes maskers te zien. Bovenop is een vierpuntige ste...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26885-56
Breischede
Zwartgelakte breischede. De versiering, telkens aangebracht in rondgaande friesen, bestaat van boven naar beneden uit: een krans van bloemen en bladeren; een kooitje met een bollet...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27228-56
Snuifdoos
Snuifdoosje met op de boven- en onderzijde een versiering in de vorm van twee voluten die tezamen een hart vormen en vier bloemen. Aan de voorzijde van de doos is een dravend paard...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27352-56
Mesheft, 1700-1800 1700
Palmhouten mesheft met de Bijbelse voorstellingen van de Verspieders, Elia door de raven gevoed, Abraham's offerande en de ezel van Bileam. Hierboven is een kooitje met een balletj...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26884-56
Knipmes, circa 1876 1876
Knipmes met palmhouten heft in de vorm van een jager met een geweer, weitas, jachthond en een geschoten konijn. Hij staat op een voetstuk waarop aan de ene zijde een hubertushert e...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27012-56
Breischede, circa 1800 1800
Breischede met op de bovenzijde een liggend leeuwtje waardoorheen het gat voor de breinaald is geboord. De versiering daarop is in twee friesen aangebracht. Op de bovenste fries zi...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27145-56
Snuifdoos, 1775-1800 1775
Snuifdoos met op de achterzijde een voorstelling van een leeuw waarvan de kop boven de doos uitsteekt. Op de rechterzijkant is een herder afgebeeld die op de schalmei blaast; op de...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27341-56
Snuifdoos
Snuifdoos met op de achterzijde een voorstelling van een leeuw waarvan de kop boven de doos uitsteekt. Op de rechterzijkant staat de voorstelling van Mozes met de tien geboden. Op ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27343-56
Wandelstok, 1800-1900 1800
Wandelstok met als knop een doosje met een scharnierend deksel. De versiering onder de deksel is een borstbeeld van een vrouw op een versierde console. De versiering op de stok bes...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27594-56
Mesheft, 1600-1800 1600
Palmhouten mesheft, besneden met de voorstelling van de vier hoofddeugden: geloof, gerechtigheid, hoop en liefde. Het heft is bekroond met een leeuw., heft, buxushout, leeuw, Geloo...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.17004-53
Zeeuws mes, 1860-1870 1860
Mes met palmhouten mesheft, versierd met snijwerk in de vorm van een boer op een slee met een paard ervoor en een vogel erboven. Hierboven is een kooi met een bol erin aangebracht....
Locatie: Zeeland (provincie)
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26953-56
Snuifdoos, 1800-1825 1800
Snuifdoos met op het deksel de voorstelling van de vlucht naar Egypte. Aan de voorzijde van de doos is een cherubijnenhoofd met vleugels te zien. Op de zijkanten en achterzijde zij...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27332-56
Wandelstok, 1880 1880
Wandelstok met een bolvormige knop, waaronder de eigenlijke stok getorst is. De stok is verder versierd met voorstellingen van een herder met een hond en drie schapen, twee mannenh...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27599-56
Snuiffles, circa 1800 1800
Snuiffles met aan de voorzijde een voorstelling van een hostie met miskelk, geflankeerd door palmtakken, en met het onderschrift: '*P*R*'. Aan de achterzijde zijn de lijdenswerktui...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27345-56
Breischede, 1800-1825 1800
Breischede waarvan het bovenste deel in de vorm van een man is gesneden. Bovenin is een gat geboord voor de breinaald. Aan de voorzijde van de diepe sleuf is versiering in kerfsnee...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27103-56
Mesheft, 1839 1839
Palmhouten mesheft, onder andere besneden met voorstellingen van Adam en Eva die beiden een appel plukken van de paradijsboom, het offer van Abraham en de zeven gekroonde provincie...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26906-56
Pijpenpeuter, 1847 1847
Palmhouten pijpenstoker. Het onderste deel, de eigenlijke pijpenstoker, is voorzien van zilverbeslag. Het handvat is met kerfsneewerk versierd. Bovenop zit een leeuwtje dat een sch...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27553-56
Zeeuws mesheft, 1864 1864
Palmhouten mesheft met de voorstelling van twee landmannen op een wagen. Hierboven zijn twee naar elkaar gewende takken met de initialen 'J.M.' en het jaartal 1864 te zien. Het hef...
Locatie: Zeeland (provincie)
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.23851-55
Breischede, circa 1880 1880
Breischede, aan de voorzijde versierd met snijwerk: een kompasroos, een staande vrouw en een boom. Het ondereinde van de schede wordt gevormd door een dierenkop, waarvan mogelijk d...
Locatie: Milheeze
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27105-56
Zeeuws mesheft, 1874 1874
Palmhouten mesheft, besneden met timmermansgereedschappen en een ladder. Daarboven is een kooi met een balletje erin te zien, die bekroond is met twee paarden bij een voerbak. De t...
Locatie: Zeeland (provincie)
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26922-56
Mesheft, 1847 1847
Palmhouten mesheft met de voorstelling van een doodskop en slang als symbool voor de zonde. Daarboven is een wereldbol met de symbolen van de vier evangelisten te zien. Boven op he...
Locatie: Uden
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.26912-56
Snuifdoos
Snuifdoos met een versiering op het deksel die bestaat uit een rand van voluten, bloemen en ranken rondom een verdiept kruisbeeldje. De versiering op de zijkant is op de voorste he...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27347-56