345 treffers met nijmegen, soort:plantekening

[Plan van uitleg Nijmegen] 31/12/1877
[Plan van uitleg Nijmegen ]Noorden onder Geen noordpijl Schaalaanduiding midden onder Linksonder in kader met potlood geschreven No 91 , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-118 rechten beeldmateriaal
Ontmanteling | van | Nijmegen 1877
Ontmanteling van Nijmegen Noorden onder Geen noordpijl Schaal onder titel Opgemaakt door J. Payens De Jacobsgracht komt op de tekening als haven voor Linksonder, Plantekening, Ca...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-121 rechten beeldmateriaal
[Plan van uitleg, Nijmegen] 1878
Plantekening van de vestinggronden Nijmegen Noorden onder Geen noordpijl Geen schaalstok Plan van uitleg, zoals dit na enige wijzigingen door Brender à Brandaris, Plantekening,...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-119 rechten beeldmateriaal
Grens van den Staatspoorweg en de aan | de Gemeente Nijmegen en overgedragen 1880
Grens van den Staatspoorweg en de aan de Gemeente Nijmegen en overgedragen Rijksgronden. Geen noordpijl aanwezig Noorden links Geen schaalstok aanwezig Titel boven, Plantekening,...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-113A rechten beeldmateriaal
Ontmanteling | van | Nijmegen | Bestek No. 1 31/12/1878
Titel linksboven [Profiel over de as van den Boulevard (Kronenburgersingel)] Schaalaanduiding onder situatietekening en onder de profieltekening Noordpijl rechts van de situatie N...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-143A rechten beeldmateriaal
[Rioolplan omgeving St. Annalaan tot aan Ziekerstraat] 31/12/1896
Gedeelte van plattegrond Nijmegen Noorden onder Geen schaal aanduiding , Plantekening, Lithografie Z/W, Ontwerp riolering
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-405 rechten beeldmateriaal
Ontmanteling | van | Nijmegen | Bestek No: 1 1/1/1878
Titel linksboven Schaalaanduiding linksonder Noordpijl onder de titel Noorden rechtsonder Rechtsonder buiten het kader met potlood geschreven: No: 178 , Plantekening, Papier. Handg...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-178 rechten beeldmateriaal
[Tekening van een plan tot plaatsing van het Spoorwegmonument op de 31/12/1882
Ontwerp Nassausingel Schaalaanduiding onder aan tekening , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Bijkomende werken
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-411 rechten beeldmateriaal
Teekening van het door het | Ministerie van Oorlog gereserveerde | 1878
Teekening van het door het | Ministerie van Oorlog gereserveerde | terreinen van de voormalige vesting | Nijmegen Titel rechtsonder (handgeschreven) Noordpijl links, Plantekening...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-110 rechten beeldmateriaal
[Nijmegen] 1875
Tekening D = linksboven Partiële kaderlijnen rechtsonder Noordpijl niet aanwezig Noorden boven Schaalstok op tekening C rechts onder Ruwe kopie van het algemeen plan van de vesti...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-108D rechten beeldmateriaal
[Nijmegen] 1875
Tekening C = rechtsonder Partiële kaderlijnen linksboven Noordpijl niet aanwezig Noorden boven Schaalstok op tekening C rechts onder Ruwe kopie van het algemeen plan van de vesti...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-108C rechten beeldmateriaal
[Nijmegen] 1875
Tekening B = linksonder Partiële kaderlijnen rechtsboven Noordpijl niet aanwezig Noorden boven Schaalstok op tekening C rechts onder Ruwe kopie van het algemeen plan van de vesti...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-108B rechten beeldmateriaal
Ontmanteling van Nijmegen [tussen Molenstraat en Hertsteeg]. 1883
Ontmanteling van Nijmegen [tussen Molenstraat en Hertsteeg] Noordpijl links van het midden Noorden onder Schaal aanduiding middenonder Geen staalstok aanwezig Titel, Plantekening...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-458 rechten beeldmateriaal
[Nijmegen] 1875
Tekening A = rechtsboven Partiële kaderlijnen linksonder Noordpijl niet aanwezig Noorden boven Schaalstok op tekening C rechts onder Ruwe kopie van het algemeen plan van de vesti...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-108A rechten beeldmateriaal
Ontwerp | voor | Kadeverbetering enz | te | Nijmegen 15/11/1880
Tekst rechtsonder: Opgemaakt te Nijmegen den 15 November 1880 | (get:) Nieuwstadt Noordpijl rechtsboven Schaalaanduiding en schaalstok midden onder Linksonder met potlood, Plant...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-349 rechten beeldmateriaal
ONTMANTELING VAN NIJMEGEN| Bestek No: 13 31/12/1881
Titel linksboven De tekening geeft aan : Tot 14.00+ AP af te breken havenmuur Rechtsboven de vermelding: Behoort bij bestek No: 13 den | ontmanteling van Nijmegen , Plantekening, ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-173 rechten beeldmateriaal
[Gemeente Nijmegen Verkooping van Vestinggrond] 31/12/1882
Geen titel Geen schaalaanduiding Publieke verkoop van gronden aan de Weg van Weurt naar Nijmegen . 4 percelen In Linkeronderhoek met polood geschreven No: 135 Zie, Plantekening, C...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-415C rechten beeldmateriaal
GEMEENTE-NIJMEGEN | Rioleering | ijzeren emmers. | Bestek No: 38 31/12/1885
: Gewaarmerkt | De aannemer en medestanders. De commissie voor den uitleg | der stad Nijmegen 3 handtekeningen , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in Z/W, Ontwerp riolering
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-403B rechten beeldmateriaal
Gemeente Nijmegen | Verkooping | van Vestinggrond 31/12/1882
Schaalaanduiding linksboven Noordpijl links van titel Situatie tekeningen Weg van Weurt naar Nijmegen onder Schaalaanduiding rechtsboven Noordpijl links van schaalaanduiding Pub...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-415A rechten beeldmateriaal
[Tekening met enige ontwerpen voor de aanleg van een weg tussen de 31/12/1889
Geen noordpijl aanwezig Noorden boven Geen schaalstok aanwezig Schaalaanduiding links onder Diversen aantekeningen in potlood op de gehele tekening , Plantekening, Papier. Handgete...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-263 rechten beeldmateriaal
[Tekening van de toestand van de Waalkade tussen de Gierbrug en het 31/12/1880
Geen noordpijl aanwezig Noorden boven Schaalaanduiding onder aan tekening Schaalstok onder schaalaanduiding , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Waalkade
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-337 rechten beeldmateriaal
[Schets van de vrijgekomen vestinggronden tussen het Kronenburgerpark, 31/12/1890
Noorden onder Geen noordpijl Schaal niet aangegeven. , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Plan van uitleg algemeen
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-124 rechten beeldmateriaal
Gedeelte Keizer Karels Plein 31/12/1880
Doorsnede van een te leggen riool met een lengte van 22 meter van Engelschaardbuisen 25 centim Schaalaanduiding naast titel In linkeronderhoek met rood geschreven 304 , Plantekenin...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-406 rechten beeldmateriaal
[Tekening, behorend bij de onderhandse verkoop van grond langs de 31/12/1881
Geen noordpijl aanwezig Schaalaanduiding linksonder Geen schaalstok aanwezig Linksonder buiten kader in potlood geschreven No:337 , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Ver...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-446A rechten beeldmateriaal
[Tekeningen van verschillende ontwerpen voor het hekwerk langs het 31/12/1880
Schaalaanduiding rechtsonder in tekening Linksonder met potlood geschreven No: 355 Er zijn 6 ontwerptekeningen van hekwerken KPU-357A t/m KPU-357F , Plantekening, Papier. Handgetek...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-357B rechten beeldmateriaal
[Tekening van een plan van aanleg der Beatrixstraat, Barbarossastraat, 31/12/1895
Geen noordpijl aanwezig Noorden onder aan tekening Schaalaanduiding rechts onder Geen schaalstok , Plantekening, Papier handgetekend in Z/W, Aanleg en verbetering van straten
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-276 rechten beeldmateriaal
[Aanleg van de Parkweg, voornamelijk de aansluiting op de Doddendaal, 31/12/1880
Situatietekening Geen schaalaanduiding Linksonder aan tekening met potlood geschreven No: 23 , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Aanleg en verbetering van straten
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-218 rechten beeldmateriaal
[Tekening der percelen tussen de Nijhoffstraat, de Wilhelminasingel, 31/12/1898
Geen noordpijl aanwezig Schaalaanduiding rechts van het midden Geen schaalstok aanwezig Linksonder met rood potlood geschreven No:319 , Plantekening, Calqueerpapier handgetekend in...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-445 rechten beeldmateriaal
[Tekening van een plan voor de aanleg van een weg langs het fort Sterrenschans, 31/12/1886
Schaalaanduiding midden onder Geen schaalstok Noordpijl linksonder , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Aanleg en verbetering van straten
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-260 rechten beeldmateriaal
[Tekeningen van verschillende ontwerpen voor het hekwerk langs het 31/12/1880
Schaalaanduiding rechtsonder in tekening Linksonder met potlood geschreven No: 355 Er zijn 6 ontwerptekeningen van hekwerken KPU-357A t/m KPU-357F , Plantekening, Papier. Handgetek...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-357A rechten beeldmateriaal
[Ontwerp voor de aanleg van een weg aan de oostzijde van het ontworpen 31/12/1880
Situatietekening Schaalaanduiding rechtsonder aan tekening Linksonder aan tekening met potlood geschreven No: 14 , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Aanleg en verbeterin...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-213 rechten beeldmateriaal
[Ontwerp houten brug Hunnerpark] 31/12/1885
Voor- en 2 zijaanzicht te maken houten brug Schaalstok onder aan tekening , Plantekening, Papier handgetekend in Z/W, Ontwerp Hunnerpark
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-310 rechten beeldmateriaal
Project tot uitbreiding der Stad tuschen de Jacobsgracht | en de Spoorweg 31/12/1879
Titel linksboven Schaalaanduiding en schaalstok onder de titel Noorden beneden Linksonder buiten kader met potlood geschreven No 60 , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in k...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-334 rechten beeldmateriaal
[Ontwerp houten brug Hunnerpark] 31/12/1885
Voor- en zijaanzicht te maken houten brug Schaalaanduiding midden onder tekening (schaal.2 ½ cm per M) , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in Z/W, Ontwerp Hunnerpark
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-307A rechten beeldmateriaal
[Tekening van een plan van aanleg van een plantsoen tussen de achterzijde 31/12/1888
Situatie heeft geen schaalaanduiding No.15a linksonder met potlood aangegeven , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Ontwerp Kronenburgerpark
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-300 rechten beeldmateriaal
[Tekening, behorende bij de ruiling van grond aan de Berg en Dalseweg 31/12/1883
Noordpijl niet aanwezig Geen schaalstok Linksonder buiten kader met potlood geschreven no: 147 Zie ook tekening 456 , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Ruiling van gronden
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-456A rechten beeldmateriaal
[Ontwerp van een ijzeren hek langs het havenstation] 31/12/1880
Schaalaanduiding onder de tekening Linksonder met potlood geschreven No: 357 Er zijn 6 ontwerptekeningen van hekwerken KPU-357A t/m KPU-357F , Plantekening, Papier handgetekend in ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-357F rechten beeldmateriaal
[Ontwerp van een ijzeren hek langs het havenstation] 31/12/1880
Geen schaalaanduiding Linksonder met potlood geschreven No: 358 Er zijn 6 ontwerptekeningen van hekwerken KPU-357A t/m KPU-357F , Plantekening, Papier handgetekend in Z/W, Havens e...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-357E rechten beeldmateriaal
[Ontwerp wegen omgeving Waalplein en pulsometer] 31/12/1883
Tekening zonder titel Ontwerptekening wegen Waalplein en pulsometer Schaalaanduiding midden onder aan tekening Enkele potlood aantekeningen Linksonder met potlood geschreven No: 78...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-339 rechten beeldmateriaal
[Ontwerp van een ijzeren hek langs het havenstation] 31/12/1880
Geen schaalaanduiding Linksonder met potlood geschreven No: 359 Er zijn 6 ontwerptekeningen van hekwerken KPU-357A t/m KPU-357F , Plantekening, Papier handgetekend in Z/W, Havens e...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-357D rechten beeldmateriaal
Peilingen voor de ophooging buiten de Hezelpoort 31/12/1880
Titel midden boven Schaalaanduiding rechtsboven Met potlood geschreven linksonder No.95 , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Havens en kaden
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-350 rechten beeldmateriaal
Project Verbindingsweg met Doddendaal | Project B 31/12/1881
Situatietekening Doddendaal, Parkweg en Pikkegas Titel boven in het het midden Schaalaanduiding onder titel , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Aanleg en verbetering van...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-216 rechten beeldmateriaal
Project Verbindingsweg met Doddendaal | Project A 31/12/1881
Situatietekening Doddendaal, Parkweg en Pikkegas Titel boven rechts van het midden Schaalaanduiding onder titel , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Aanleg en verbetering...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-214 rechten beeldmateriaal
[Ontwerp voor de aanleg van het eerste gedeelte van het plantsoen 31/12/1881
Schaal aanduiding midden onder aan tekening Linksonder boven schaalstok met potlood geschreven No: 79 doorgehaald daarnaast 78 , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Ontwer...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-321 rechten beeldmateriaal
[Waterkerende muur op de Waalkade] 31/12/1880
Diversen aanzichten een doorsnedes van het ontwerp In linker onderhoek met potlood geschreven No: 281 Geen schaalstok of schaalaanduiding , Plantekening, Papier. Handgetekend in kl...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-325 rechten beeldmateriaal
[Plan van aanleg en beplanting van het Keizer Karelplein] 31/12/1880
Beplantingsplan Keizer Karelplein In de linker onderhoek met potlood geschreven No: 113 , Plantekening, Papier handgetekend in Z/W, Ontwerp plantsoen Keizer Karelplein
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-313 rechten beeldmateriaal
[Watervrijmaking van de benedenstad.] 31/12/1883
Geen titel Geen schaalaanduiding Veldwerk van diverse opmetingen Waalkade Zie ook tekening KPU-128CC en KPU-128CCA , Plantekening, Papier handgetekend in Z/W, Ontmanteling door de ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-128DD rechten beeldmateriaal
[Watervrijmaking van de benedenstad.] 31/12/1883
Geen titel Geen schaalaanduiding Aanzicht der huizen langs de Waalkade met ingeschreven hoogten van de dorpels betrekking tot het pijl In linkeronderhoek met potlood geschreven No ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-341 rechten beeldmateriaal
[Situatie en lengteprofiel van de Doddendaal] 31/12/1880
Geen Titel Schaalaanduiding rechts van het lengteprofiel Doddendaal met aantekening der hoogten van de huisdrempels Boven de situatietekening Onder het lengteprofiel In linkeronder...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-220 rechten beeldmateriaal
[Plan van aanleg van een fontein naast het Hunnerpark in het verlengde 31/12/1885
Plan voor het maken van een fontein met beplanting Schaal niet aangegeven , Plantekening, Papier. Handgetekend in kleur, Ontwerp Hunnerpark
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-308 rechten beeldmateriaal

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort