117 treffers met nijmegen, soort:document

The crossing of the Waal River and the Liberation of Nijmegen
The crossing of the Waal River and the Liberation of Nijmegen "een gesprek door Lieutenant General James M. Gavin on the Thirtieth Anniversary" "17 september 1974" "operation Marke...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 11.1.1381
Luchtbeschermings Dienst Nijmegen - oproeping voor mej. E.W. Diebels te Nijmegen
Luchtbeschermings Dienst Nijmegen - oproeping voor mej. E.W. Diebels te Nijmegen "Mej. E.R. Diebels te Nijmegen" "29 maart 1944" "31 januari 1944" "L.B.D. Nijmegen" "dienst Departe...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29690
Luchtbeschermings Dienst Nijmegen - Blokploegen moeten bij luchtalarm volledig opkomen
Luchtbeschermings Dienst Nijmegen - Blokploegen moeten bij luchtalarm volledig opkomen "Mej. E.R. Diebels te Nijmegen" "8 maart 1944" "L.B.D. Nijmegen", Schriftelijke bronnen, docu...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29687
Aanvraag voor toerrijwielbanden Nijmegen 5 juni 1947
Aanvraag voor toerrijwielbanden Nijmegen 5 juni 1947 " J. Mouton te Nijmegen" "beroep kapster", Schriftelijke bronnen, document, bombardementen, oorlogsschade
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.30044
Luchtbeschermings Dienst Nijmegen - verzoek a.s. zaterdag 4 uur langs te komen bij Vossenlaan 3
Luchtbeschermings Dienst Nijmegen - verzoek a.s. zaterdag 4 uur langs te komen bij Vossenlaan 3 "Mej. E.R. Diebels te Nijmegen" "2 maart 1943" "L.B.D. Nijmegen", Schriftelijke bron...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29688
Deelnemerskaart voor een Liefdadigheidsavond op 5 april in de Vereniging te Nijmegen, ter herdenking van de in de oorlog voor het Vaderland gevallen soldaten in de gemeente Nijmegen
deelnemerskaart voor een Liefdadigheidsavond op 5 april in de Vereniging te Nijmegen, ter herdenking van de in de oorlog voor het Vaderland gevallen soldaten in de gemeente Nijmege...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32065
distributiedienst Nijmegen, ontvangstbewijs van in bewaring genomen distributiekaarten van Martin, Albert Gerritsen
distributiedienst Nijmegen, ontvangstbewijs van in bewaring genomen distributiekaarten van Martin, Albert Gerritsen afgegeven op 25 mei 1943 te Nijmegen. Martin, Albert Gerritsen, ...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32216
boekje Staat van Dienst van Martin, Albert Gerritsen, afgegeven door de gemeente Nijmegen
boekje Staat van Dienst van Martin, Albert Gerritsen, afgegeven door de gemeente Nijmegen afgegeven op 15 juni 1939 te Nijmegen. boekje nummer 1787. Martin, Albert Gerritsen, gebor...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32217
Dienst departement van Binnenlandse zaken verklaring van de burgemeester van Nijmegen omtrent de vrijstelling van de verplichte inlevering van een rijwiel.
Dienst departement van Binnenlandse zaken verklaring van de burgemeester van Nijmegen omtrent de vrijstelling van de verplichte inlevering van een rijwiel. "Nijmegen augustus 1942"...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28353
Vergunning van de gemeente Nijmegen voor dhr Wolters om zich dagelijks van Nijmegen naar de omliggende gemeentes te begeven i.v.m de uitoefening van zijn beroep van notaris
Vergunning van de gemeente Nijmegen voor dhr Wolters om zich dagelijks van Nijmegen naar de omliggende gemeentes te begeven i.v.m de uitoefening van zijn beroep van notaris "Allied...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28354
Luchtbeschermingsdienst Gemeente Nijmegen
Luchtbeschermingsdienst Gemeente Nijmegen "formulier dat na ieder luchtalarm ingediend dient te worden bij de commandopost" "op de achterkant van het formulier een beschrijving van...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.27218
Bureau voor Duitse zaken Nijmegen verzoek om reconstructie van de Duitse verzekering Cornelis Johannes Veldhuis
Bureau voor Duitse zaken Nijmegen "verzoek om reconstructie van de Duitse verzekering" "Cornelis Johannes Veldhuis geboren op 30 september 1924 te Zwolle", Schriftelijke bronnen, d...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28564
1-11e grensbataljon te Nijmegen - toestemming voor mej. E.W. Diebels om zich op de Kanaaldijk te mogen begeven voor het uitoefenen van een bezoek
1-11e grensbataljon te Nijmegen - toestemming voor mej. E.W. Diebels om zich op de Kanaaldijk te mogen begeven voor het uitoefenen van een bezoek "Mej. E.R. Diebels te Nijmegen" "7...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29692
Landstorm - zitting van den Keuringsraad dhr G.J. Wolters jaarklasse 1902 te Nijmegen onderzoek geschiktheid voor de Landstorm
Landstorm - zitting van den Keuringsraad dhr G.J. Wolters jaarklasse 1902 te Nijmegen onderzoek geschiktheid voor de Landstorm "tevens een kennisgeving van inschrijving voor den La...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28352
Schadekaart gemeente Nijmegen voor F.H. Oostendorp 11 maart 1947
Schadekaart gemeente Nijmegen voor F.H. Oostendorp 11 maart 1947 " F.H. Oostendorp en J.M. Oostendorp Eppink" " Ruisdaelstraat 3 Nijmegen" " afgegeven 27 maart 1945' " op de achter...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29226
Verklaring van ondertrouw 27 juni 1947
Verklaring van ondertrouw 27 juni 1947 "Nijmegen - A. Dekker en W.H.R. Peters", Schriftelijke bronnen, document, bombardementen, oorlogsschade
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.26138
Inlichtingenformulier ter verkrijging van extra rantsoenen wegens bijzondere arbeid
Inlichtingenformulier ter verkrijging van extra rantsoenen wegens bijzondere arbeid "toeslag voor vuile arbeid" "K.L. Mouton geboren 10 februari 1926 te Nijmegen" "functie: leerlin...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.30043
bericht betreffende het deelnemen aan de bewakingsdienst door W.J. Fisscher op 7 augustus 1942 bij het hulppostkantoor te Hatert Nijmegen
bericht betreffende het deelnemen aan de bewakingsdienst door W.J. Fisscher op 7 augustus 1942 bij het hulppostkantoor te Hatert Nijmegen Aanvang 5 uur. gedurende 3 uur bewakingsdi...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32062
dieet voorschrift voor W.J. Fisscher van het St Canisius ziekenhuis te Nijmegen, 3 september 1942
dieet voorschrift voor W.J. Fisscher van het St Canisius ziekenhuis te Nijmegen, 3 september 1942 Wilhelmus J, Fisscher geboren 7 september 1917., Schriftelijke bronnen, document, ...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32063
afspraakkaart van W.J. Fisscher bij de Polikliniek voor Inwendige Ziekten bij het St. Canisius ziekenhuis te Nijmegen 1942
afspraakkaart van W.J. Fisscher bij de Polikliniek voor Inwendige Ziekten bij het St. Canisius ziekenhuis te Nijmegen 1942 geldig van 29 augustus tot 29 november 1942 Wilhelmus J, ...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32064
aanwervingsbevestiging, betreft toewijzing buitenlandsche arbeidskrachten in loondienst van Martin, Albert Gerritsen
aanwervingsbevestiging, betreft toewijzing buitenlandsche arbeidskrachten in loondienst van Martin, Albert Gerritsen afgegeven op 26 mei 1943 te Nijmegen. Martin, Albert Gerritsen,...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32214
aanwijzing tot het verrichten van diensten voor Martin, Albert Gerritsen
aanwijzing tot het verrichten van diensten voor Martin, Albert Gerritsen afgegeven op 25 mei 1943 te Nijmegen. Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen Mart...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32215
verklaring/Bescheinigung dat Martin, Albert Gerritsen niet meer aan de Nederlandsche Voedselvoorziening deelneemt
verklaring/Bescheinigung dat Martin, Albert Gerritsen niet meer aan de Nederlandsche Voedselvoorziening deelneemt afgegeven door de leider van de distributiedienst op 27 mei 1943 t...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32219
ontvangstbewijs van de ingenomen heele en aangebroken bonkaarten voedingsmiddelen van Martin, Albert Gerritsen
ontvangstbewijs van de ingenomen heele en aangebroken bonkaarten voedingsmiddelen van Martin, Albert Gerritsen afgegeven door de ambtenaar v.d. distributiedienst te Nijmegen op 25 ...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32220
De hoofdinspecteur van politie - Nijmegen 22 mei 1940 Mej. A. Theunissen is gerechtigd de meubelen van haar verloofde Luitenant Haffmans uit de woning weg te halen
De hoofdinspecteur van politie - Nijmegen 22 mei 1940 Mej. A. Theunissen is gerechtigd de meubelen van haar verloofde Luitenant Haffmans uit de woning weg te halen, Schriftelijke b...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28802
Verlofpas W. G. Busser te Nijmegen 5 oktober 1948
Verlofpas W. G. Busser te Nijmegen 5 oktober 1948 "Demobilisatiecentrum K.L. Indië demobilisatie" "de commandant kapitein Hetterscheid verleent aan W.G. Busser groot verlof m.i.v 5...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28808
Voorlopige machtiging tot het dragen van het Ereteken voor Orde en Vrede W. G. Busser te Nijmegen 8 maart 1948
Voorlopige machtiging tot het dragen van het Ereteken voor Orde en Vrede W. G. Busser te Nijmegen 8 maart 1948 "De Commandant van het Demobilisatiecentrum K.L. B. Klomp luitenant-k...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28809
International certificate of vaccination against smallpox W. G. Busser te Nijmegen 21 mei 1951
International certificate of vaccination against smallpox W. G. Busser te Nijmegen 21 mei 1951 "Rijkskoepokinr. Amsterdam - Wittenberg - 21 mei 1951" "de commandant instructiegroep...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28810
Bericht voor dhr. Busser te Nijmegen van B,G. Dorhout Mees namens prins Bernhard der Nederlanden Inspecteur-Generaal der Koninklijke Landmacht betreffende bevordering
Bericht voor dhr. Busser te Nijmegen van B,G. Dorhout Mees namens prins Bernhard der Nederlanden Inspecteur-Generaal der Koninklijke Landmacht betreffende bevordering. "bericht voo...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28812
Lijst slachtoffers bombardement 22 februari 1944, begraven op de Daalseweg te Nijmegen
Lijst slachtoffers bombardement 22 februari 1944, begraven op de Daalseweg te Nijmegen waaronder veel (of uitsluitend?) kinderen van de Montessorischool Waarschijnlijk opgesteld do...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28998
Beschrijving van de werkzaamheden van de vrijwillige brandweer van Nijmegen vanaf mei 1940
Beschrijving van de werkzaamheden van de vrijwillige brandweer van Nijmegen vanaf mei 1940 " het geheel is een kopie van een aantal handgeschreven documenten" " bij deze documenten...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29219
pers-document van de Dienst Landbouw Herstel voor bevrijd Gelderland voor den Heer A. Jansen te Nijmegen
pers-document van de Dienst Landbouw Herstel voor bevrijd Gelderland voor den Heer A. Jansen te Nijmegen "Bericht betreffende de benoeming tot lid der Stal-Controle vanaf dinsdag 2...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32979
Ersatzausweis Nur gültig im bereich des Bauabschnitt Ede
Ersatzausweis Nur gültig im bereich des Bauabschnitt Ede "van de Hauptbereichsleiter der N.S.D.A.P." "voor mevr Groothuizen te Nijmegen" "Ede 7 december 1944", Schriftelijke bronne...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.27365
Rijksinspectie Kunstbescherming - Gedenkpenning Kunstbescherming 30 september 1946
Rijksinspectie Kunstbescherming - Gedenkpenning Kunstbescherming 30 september 1946 " het document is uitgereikt aan dhr Tissen ploegcommandant b.d. Kunstbeschermingsdienst Neerbosc...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29220
Notificatie, Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen inzake verponding. Boekdruk: A. van Goor, 1728. 1728
Publicatie met als hoofd het tussen voluten door twee leeuwen gehouden wapen van Gelderland, Nijmegen. Op banderol tekst: Spes nostra in deo. Hieronder de tekst inzake de Ordinaire...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6841
Publicatie, ordonnantie op het Passagie-geld door Gedeputeerde Staten van het kwartier van Nijmegen. Boekdruk, H. Heymans, 1737. 1737
Ordonnantie op het Passagie-geld, door Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen. Tekst in twee kolommen. Opschriften: Ordonnantie op het Passagie-geld tec., historische vo...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6830
Notificatie, betreffende verponding t.b.v. vroedvrouw door Kwartier van Nijmegen. Boekdruk: A. van Goor & Zn. 1803. 1803
Publicatie gedaan door het Collegie van Financien van het Kwartier van Nijmegen, betreffende verponding van een stuiver per gulden en nog een oortje op iedere gulden verponding om ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6836
Graves Concentration Report, Nijmegen Cdn Cemetery, oktober 1945 met daarop de naam van Trooper Dale Wilfred Smith
Graves Concentration Report, Nijmegen Cdn Cemetery, oktober 1945 met daarop de naam van Trooper Dale Wilfred Smith Hij is tijdens D-Day aan land gegaan op Juno Beach en heeft gevoc...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32372
Publicatie: maning betaling verponding door Gecommitteerden. Boekdruk: Is. van Campen, 1798. 1798
Publicatie door de Gecomitteerdens uit het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Gewest van Gelderland, inzake het betalen van de Verponding in Bommel, Tieler en Bo...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6835
Ausweis, van Martin, Albert Gerritsen
Ausweis, van Martin, Albert Gerritsen Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen. Afgegeven op 11 juni 1943. No 922. Martin, Albert Gerritsen was te werk gest...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32208
Einlieferungsschein, van Martin, Albert Gerritsen
Einlieferungsschein, van Martin, Albert Gerritsen Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen. Martin, Albert Gerritsen was te werk gesteld in Duitsland. Hij w...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32209
Überweisungsschein nr 3 für Auffanglager, van Martin, Albert Gerritsen
Überweisungsschein nr 3 für Auffanglager, van Martin, Albert Gerritsen Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen. Opgenomen in L.A.A. Westfalen,Dortmund als ...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32210
Reden van dienstverplichting: vordering 25 mei 1943, van Martin, Albert Gerritsen
Reden van dienstverplichting: vordering 25 mei 1943, van Martin, Albert Gerritsen Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen. Opgenomen in L.A.A. Westfalen,Do...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32211
Arbeitskarte van Martin, Albert Gerritsen
Arbeitskarte van Martin, Albert Gerritsen Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen. Martin, Albert Gerritsen is te werk gesteld als Lohnbuchhalter bij Siege...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32213
Überweisungsschein nr 1 für Auffanglager, van Martin, Albert Gerritsen
Überweisungsschein nr 1 für Auffanglager, van Martin, Albert Gerritsen Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen. Opgenomen in L.A.A. Westfalen,Dortmund als ...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32218
Verpflichtungsbescheid van Martin, Albert Gerritsen
Verpflichtungsbescheid van Martin, Albert Gerritsen afgegeven op 18 mei 1944 Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen. Martin, Albert Gerritsen is te werk g...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32221
Abschlagslöhnung periode 1943-1944 van Martin, Albert Gerritsen
Abschlagslöhnung periode 1943-1944 van Martin, Albert Gerritsen Martin, Albert Gerritsen, geboren op 25 januari 1922 te Nijmegen. Martin, Albert Gerritsen is te werk gesteld als Rü...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32222
Flying Officer John Robert Brody R.A.F. Volunteer Reserve
Flying Officer John Robert Brody R.A.F. Volunteer Reserve He died in the village of Hees (Nijmegen) op 20 or 21 september 1944. The Commonwealth War Graves Commission records say t...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.32281
Commissariaat Militair gezag ( N.M.A. ) provincie Gelderland
Commissariaat Militair gezag ( N.M.A. ) provincie Gelderland "T.C. Thijssen te Nijmegen" "Gerechtigd te reizen naar Amersfoort en terug via alle toegestane rivierovergangen" "reden...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.27241
Allied expeditionar Force civil affairs office
Allied expeditionar Force civil affairs office "dit document is het bewijs dat de auto Eysink met het nummer M 54849 mag rijden op de wegen in Nijmegen" "deze wordt gebruik om repa...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.27242