57 treffers met nijmegen, soort:ceremoniële

Amfoor van glas uit de midden Romeinse tijd 70
Bolvormige amfoor (gebruikt als grafurn) van groen glas, type Goethert-Polaschek 148, met een paddestoelvormige rand, een korte hals en een naar binnen omhoog gedrukte bodem uit de...
Locatie: Nijmegen, Voorstadslaan (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > PDB.1988.7.ULP.1982.437.n
Altaar van kalksteen uit de Romeinse tijd -15
Fragment van een klein altaar van kalksteen, met de eerste twee regels van een wij-inscriptie aan Fortuna. Het fragment is gevonden in het heiligdom met twee Gallo-Romeinse tempels...
Locatie: Nijmegen, Maasplein (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Mp1.21.179.01
Fragmenten van grafmonumenten -15
Vier fragmenten van natuursteen (kalksteen), afkomstig van grafmonumenten. Gevonden in Nijmegen-west, op het Romeinse grafveld dat bij de stad Ulpia Noviomagus hoorde. De fragmente...
Locatie: Nijmegen, Voorstadslaan (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > PDB.1988.7.ULP.1982.414
Grafinventaris uit de prehistorie, uit Nijmegen-oost -2500
Inventaris van een graf onder een grafheuvel uit het late neolithicum: klokbeker van aardewerk en stenen polsbeschermer. Gevonden in Nijmegen-Oost, op het terrein van de Romeinse l...
Locatie: Nijmegen, Castra (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.PDB.1991.3.CA.1959.105
Grafinventaris uit de laat-Romeinse tijd uit Nijmegen 440
Bronzen beslagstukken van een gordel, bronzen pincet en ijzeren bijl uit een inhumatiegraf uit de 5de eeuw na Chr. Het graf is gevonden in het laat-Romeinse grafveld in de binnenst...
Locatie: Nijmegen, Broerstraat (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Steures.2013.B61
Blok kalksteen, gedenksteen met fragment van inscriptie -15
Blok kalksteen, rest van Latijnse inscriptie; [...]RVFIO [...]ORII [...]IT [...]IAE. Het is onduidelijk wat de functie en de context van deze gedenksteen is. In 1904 gevonden in de...
Locatie: Nijmegen, Waal
Organisatie > Museum Het Valkhof > XXV.a.10
Gotische torenmonstrans 1500
Deze zeldzame, fraaie monstrans werd in 1994 bij de verbouwing van een huis achter een muur aangetroffen. Vermoedelijk is het tijdens de beeldenstorm beschadigde en daarna gedemont...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1996.03.33
Grafinventaris uit de Romeinse tijd, gevonden in Nijmegen (Voorstadslaan) 100
Inhoud van een Romeins crematiegraf uit het begin van de 2e eeuw na Chr. Het crematiegraf is gevonden op het terrein tussen de Voorstadslaan en de Sperwerstraat in Nijmegen; het Ro...
Locatie: Nijmegen, Voorstadslaan (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Koster.2013.30
Grafinventaris uit de laat Romeinse tijd uit Nijmegen 440
Inhoud van een Romeins inhumatiegraf uit de 5de eeuw na Chr. Het graf is deel van het laat Romeinse grafveld in de binnenstad van Nijmegen en is in 1960 opgegraven aan de oostzijde...
Locatie: Nijmegen, Lange Nieuwstraat (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Steures.2013.B465
Grafinventaris uit de Romeinse tijd, van de Grote Markt in Nijmegen 175
Inventaris van een graf uit de Romeinse tijd, gevonden in een tufstenen askist of sarcofaag op de Grote Markt in Nijmegen. Naast verbrande menselijke resten waren er meerdere bijgi...
Locatie: Nijmegen, Grote Markt (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Grote Markt
Altaar van steen gewijd aan Matronae Aufaniae door T. Albinius Januarius, uit de Romeinse tijd 70
Altaar van steen gewijd aan Matronae Aufaniae door T. Albinius Januarius. De inscriptie luidt: MATRONIS / AVFANIABVS / T.ALBINIVS / IANVARIVS / L M. Dat vertaald kan worden als: Aa...
Locatie: Nijmegen, De Winseling (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.III.10
Grafinventaris uit de Romeinse tijd, van de Hunerberg -15
Inhoud van een Romeins crematiegraf uit de Romeinse tijd. Het crematiegraf is gevonden op de Hunerberg in Nijmegen, in de omgeving van de Hugo de Grootstraat. Het graf bestond uit ...
Locatie: Nijmegen, Hunerberg, Hugo de Grootstraat (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf. PDB.1994.5.NIJM.71.10
Grafinventaris uit de vroeg Romeinse tijd, uit Nijmegen-Hatert 40
Inhoud van een Romeins crematiegraf te dateren tussen 40 en 70 na Chr., gevonden in het grafveld van Nijmegen-Hatert. Naast de verbrande menselijke resten bevatte het graf als bijg...
Locatie: Nijmegen, Hatert
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.PDB.1987.16.Ha.1979.201.AA.002
Grafinventaris uit de laat Romeinse tijd, van de Mariënburg 334
Inhoud van een Romeins inhumatiegraf uit de 4de eeuw na Chr. Het graf had een rechthoekige houten betimmering (kist) en is gevonden aan de Mariënburg in de binnenstad van Nijmegen....
Locatie: Nijmegen, Mariënburg (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Steures.2013.B680
Kalkstenen grafurn uit de Romeinse tijd 90
Resten van een cilindrische (graf)urn van kalksteen, met een in stukken gebroken kalkstenen deksel. De urn bevatte de crematieresten van een man, 35 tot 55 jaar oud. Samen met de u...
Locatie: Nijmegen, Voorstadslaan (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > PDB.1988.5.ULP.1981.295.l
Altaar van kalksteen uit de Romeinse tijd, gewijd aan Jupiter 70
Altaar van kalksteen gewijd aan Jupiter. Het altaar is compleet en heeft aan beide zijden een inscriptie. De opschriften luiden in vertaling: "Aan Jupiter, de beste, de grootste, h...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.III.2
Grafinventaris uit de Romeinse tijd, gevonden in Nijmegen (Voorstadslaan) 80
Inhoud van een Romeins crematiegraf uit het eind van de 1e eeuw na Chr. Het crematiegraf is gevonden op het terrein tussen de Voorstadslaan en de Sperwerstraat in Nijmegen; het Rom...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Koster.2013.3
Grafsteen van kalksteen uit de Romeinse tijd 71
Kalkstenen grafsteen van een soldaat van het Tiende Legioen. De bovenzijde van de grafsteen met het begin van de inscriptie en de naam van de soldaat ontbreekt. De inscriptie luidt...
Locatie: Nijmegen, terrein-KKH (Nijmegen), Kops Plateau
Organisatie > Museum Het Valkhof > XXV.a.9
Avondmaalsbeker van de Waalse Kerk Nijmegen 1600
Avondmaalbeker van de Waalse Kerk Nijmegen. Dit type beker is in Nederland meestal zeer eenvoudig van vorm, maar rijk versierd met graveringen. Soms waren de bekers direct voor de ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1988.10.24
Grafinventaris uit de late Bronstijd, van het Kops Plateau -1100
Grafinventaris bestaande uit een urn met crematie, bijpotje en bronzen sieraden, uit de late Bronstijd. Gevonden in Nijmegen aan de voet van de Kwakkenberg en het Kops Plateau bij ...
Locatie: Nijmegen, Kwakkenberg, Sint Maartenskliniek
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Kwakkenberg.1955.10-17
Altaar van kalksteen gewijd aan Jupiter Domesticus door Brato, uit de Romeinse tijd 70
Altaar van kalksteen gewijd aan Jupiter Domesticus door Brato. Het opschrift luidt: I.O.M. / DOMES / TICO / BRATO / VETERA / NVS.L.M. Wat vertaalt als: Aan Jupiter, de beste, de gr...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.III.4
Gezichtsurn uit de Romeinse tijd 70
Pot van aardewerk, een zogenaamde gezichtsurn. Type Stuart 205. Rondom, op de potwand drie gemodelleerde gezichten, op de schouder een ribbelband in reliëf. De twee oren (handvatte...
Locatie: Rivierstraat (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Ri1.4.3.29
Sarcofaag van tufsteen uit de laat Romeinse tijd 300
Tufstenen sarcofaag met deksel bestaande uit een rechthoekige kist met (schild)dakvormig deksel. In de sarcofaag zijn de resten van een kinderskelet en vele bijgiften bewaard geble...
Locatie: Nijmegen, Grutberg
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.V.13
Grafinventaris uit de Romeinse tijd, van het terrein van het voormalige Canisiuscollegei 40
Inhoud van een Romeins crematiegraf uit het midden van de 1e eeuw na Chr. Het crematiegraf is gevonden op het terrein van het voormalige Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg in ...
Locatie: Nijmegen, Hunerberg
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Vermeulen.1932.66
Grafinventaris uit de Romeinse tijd, van het terrein van het voormalige Canisiuscollege 30
Inhoud van een Romeins crematiegraf uit het begin van de 1e eeuw na Chr. Het crematiegraf is gevonden op het terrein van het voormalige Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg in N...
Locatie: Nijmegen, Hunerberg
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Vermeulen.1932.2
Ex-voto, votiefbeeld van kalksteen -15
Beeldje, ex-voto van kalksteen in de vorm van een onderlichaam, gevonden in de Waal bij Nijmegen. Uit de Romeinse tijd zijn uit Gallië bronzen votiefbeeldjes in deze vorm bekend. D...
Locatie: Nijmegen, Waal
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.I.17
Altaar van Cajus Januarius 75
Op 16 maart 1782 werd dit stenen altaar in het bijzijn van Johan In de Betouw en zjn zoon Gijsbert Cornelis opgegraven in de buurt van de huidige Maartenskliniek in Nijmegen-Oost. ...
Locatie: Nijmegen, Hengstberg, Ubbergen
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.III.1
Urn met deksel van donkergroen glas uit de Romeinse tijd 70
Grote urn met deksel van donkergroen glas. In de pot zijn crematieresten aangetroffen. De urn heeft een ronde buik met uit de wand gevormde standring. Deze vernauwt zich naar boven...
Locatie: Nijmegen, Hees, Krayenhofflaan (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > 19.3.28.2
Grafinventaris uit de midden Romeinse tijd, het zogenaamde wapengraf 80
Inhoud van een Romeins crematiegraf uit het eind van de 1e eeuw na Chr. (uit ca. 90-95) dat is gevonden op het Romeinse grafveld aan de Voorstadslaan-Sperwerstraat in Nijmegen. Het...
Locatie: Nijmegen, Voorstadslaan (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Koster.2013.8
Avondmaalsschotel 1788
Avondmaalsschotel van de Waalse Kerk in Nijmegen. De ovale schaal met smalle rand is omzoomd door een parelrand. In het midden is een medaillon gegraveerd met de Franse lelie tusse...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1988.10.25
Doopschaal 1788
Doopschaal van de Waalse Kerk in Nijmegen. In de onderkant van de bodem is een medaillon met de Franse lelie tussen doornen gegraveerd. Het omschrift luidt: SIGILLUM ECCLESIA NEOMA...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1988.10.26
Grafzerk van Coene Boem en zijn vrouw Karstine 1325
Grafsteen van Coene Boem en zijn vrouw Karstine. De figuren zijn gegraveerd in de kalksteen, de koppen en handen ingelegd in wit marmer., bouwwerken (kunst tot 1945 en cultuurgesch...
Locatie: Nonnenstraat (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1980.03.109
Kalkstenen grafsteen uit de Romeinse tijd, van Lucius Valerus Marinus 70
Grafsteen van kalksteen van Lucius Valerius Marinus. Alleen het bovendeel met de driehoekige bekroning in de vorm van een gevelveld met een bloemkelk en bladmotieven en de eerste r...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.IV.22
Kalkstenen grafsteen uit de Romeinse tijd, van drie Aurelii 71
Grafsteen van kalksteen voor drie leden van de familie Aurelius. De bovenzijde van de grafsteen, met het begin van de inscriptie, ontbreekt. De grafsteen is opgericht voor de broer...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.IV.23
Grafsteen van kalksteen uit de Romeinse tijd, van Lucius Cassius Clemens 70
Kalkstenen grafsteen van Lucius Cassius Clemens. De steen is compleet en is alleen bovenaan versierd met een driehoekig gevelveld met florale motieven. De inscriptie daaronder luid...
Locatie: Nijmegen, Hengstberg
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.IV.28
Grafsteen van kalksteen uit de Romeinse tijd, van Marcus Scanius Maximus 96
Kalkstenen grafsteen van Marcus Scanius Maximus. De grafsteen is bovenaan versierd met een driehoekige bekroning met cirkelvormige ornamenten. De onderzijde met het slot van de ins...
Locatie: Nijmegen, Hunerberg
Organisatie > Museum Het Valkhof > PDB.1991.3.CA.1959.65
Grafsteen van kalksteen uit de Romeinse tijd, van Sextus Secundius Felix 100
Kalkstenen grafsteen uit de Romeinse tijd van Sextus Secundius Felix. De onderzijde van de steen met het opschrift is onversierd. Van het reliëf daarboven is alleen het benedendeel...
Locatie: Nijmegen, Valkhof
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.IV.3
Reliëf van kalksteen uit de Romeinse tijd met Andromeda of Hesione
Kalkstenen reliëf van een groot grafmonument dat mede was versierd met mythologische voorstellingen. Voorgesteld is Andromeda of Hesione: een naakte vrouwelijke figuur die met de h...
Locatie: Nijmegen, Lennepekamer
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.I.5
Grafinventaris uit de Romeinse tijd, van het terrein van het voormalige Canisiuscollege 15
Inhoud van een Romeins crematiegraf uit het begin van de 1e eeuw na Chr. Het crematiegraf is gevonden op het terrein van het voormalige Canisius College aan de Berg en Dalseweg in ...
Locatie: Nijmegen, Hunerberg, Canisius College terrein
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Vermeulen.1932.10
Schaal met steel van brons uit de vroege - midden Romeinse tijd 40
Schaal met steel van brons (patera of trulleum) met een hol gebogen wand, een ronde verdikte lip en een aangegoten standring, uit de vroege of het begin van de midden Romeinse tijd...
Locatie: Nijmegen, Voorstadslaan (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > PDB.1988.7.ULP.1982.437.m
Kalkstenen grafsteen uit de Romeinse tijd, van Quintus Bisius Secundus 70
Grafsteen van kalksteen van Quintus Bisius Secundus. Rechtsonder ontbreekt een deel van de steen, maar deze was in 1639 nog compleet en de volledige tekst van de inscriptie is in d...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.IV.24
Grafsteen van kalksteen uit de Romeinse tijd, van Iulius Pudens 96
Kalkstenen grafsteen van Iulius Pudens en zijn zoon Iulius Iunius uit het begin van de tweede eeuw. Alleen de onderkant van de grafsteen is bewaard met daarop de inscriptie en aan ...
Locatie: Nijmegen, Valkhof
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.IV.4
Vergulde sleutel 1806
Een van twee vergulde sleutels, behorend bij een kussen (inv.nr. C.II.4.I) waarop beide stadssleutels op 24 juli 1808 zijn aangeboden aan Lodewijk Napoleon bij zijn bezoek aan Nijm...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.II.4.II
Altaar van kalksteen uit de Romeinse tijd, voor Hurstrga 150
Klein kalkstenen altaar voor de godin Hurstrga. De inscriptie luidt in vertaling: "Voor de godin Hurstrga, heeft, in haar opdracht, Valerius Silvester, raadslid van het Municipium ...
Locatie: Tiel, Bergakker
Organisatie > Museum Het Valkhof > 12.1967.30
Deel van een grafmonument van kalksteen uit de Romeinse tijd 70
Deel van een grafmonument van kalksteen uit de Romeinse tijd. Gebeeldhouwde voorstelling in reliëf van een man en twee paarden. Het paard rechts wordt door de man aan de teugel vas...
Locatie: Valkhof
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.I.11
Altaar van kalksteen uit de Romeinse tijd, gewijd aan Jupiter 185
Kalkstenen altaar uit de Romeinse tijd met inscriptie, in 185 na Chr. gewijd aan Jupiter Optimus Maximus en de Genius Loci door Gaius Candidinius Sanctus, vaandeldrager van het Der...
Locatie: Berg en Dal, Holdeurn
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.III.5
Graf van een Frankische krijger uit de vroege middeleeuwen 630
Vondsten uit een graf uit de 7de eeuw, gevonden aan de Azaleastraat in Lent (Nijmegen-Noord). In het graf lag het skelet van een ongeveer 40 jaar oude man. Van zijn wapenrusting re...
Locatie: Lent
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.PDB.1991.22.1972.24
Sarcofaag van de Grutberg 300
Tufstenen sarcofaag met kinderskelet en vele bijgiften uit de laat-Romeinse tijd, gevonden in 1957 op de Grutberg te Nijmegen. Van het skelet zijn slechts enkele delen bewaard gebl...
Locatie: Nijmegen, Grutberg
Organisatie > Museum Het Valkhof > Graf.Steures.2013.B620
Bronzen caduceus, staf van Mercurius, uit de Romeinse tijd
Bovenstuk van een kleine bronzen caduceus, vermoedelijk behorend bij een beeldje van de god Mercurius. De staf is gevonden bij opgravingen op het Maasplein in Nijmegen., beeldhouww...
Locatie: Nijmegen, Maasplein (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Mp1.13.238
Fragment van een gedenksteen met opschrift uit de Romeinse tijd
Fragment van een kalkstenen plaat met rest van een monumentale inscriptie, gevonden in de vesting van het Tiende Legioen in Nijmegen en misschien deel van een bouwinscriptie., bouw...
Locatie: Nijmegen, Castra (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > BA.IV.33