94 treffers met nijmegen, soort:boek

Bibliografie Tweestromenland : het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen West tot en met 1984 1997
Beschrijving van ruim 5000 publicaties over het Land van Maas en Waal, met registers., boeken, boek, Maas en Waal, Rijk van Nijmegen, bibliografieën
Organisatie > Historische Vereniging Tweestromenland > 2.6.1550
stoomtram Nijmegen-Wamel, deel II 1989
Johan van Os beschrijft de avontuurlijke bedrijfsgeschiedenis en de ondergang van de enige railvervoersonderneming die het Land van Maas en Waal ooit heeft gekend., boeken, boek, M...
Organisatie > Historische Vereniging Tweestromenland > 4.1.1345
stoomtram Nijmegen-Wamel 1984
Het kostte de initiatiefnemers Bouwens en Hiebendaal 20 jaar moeizaam onderhandelen met de gemeentebesturen in Maas en Waal en grote inspanningen om de benodigde gelden te verwerve...
Organisatie > Historische Vereniging Tweestromenland > 4.4.577
Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot 1945
Gerelateerd aan Hugo de Groot., boeken, boek, papier, Groot, H. de, religie, theologie
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Slot Loevestein > S1985-17
De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot 1929
Gerelateerd aan Hugo de Groot., boeken, boek, papier, Groot, H. de, gedachtengoed Hugo de Groot, rechtsgeschiedenis
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Slot Loevestein > S1980-20
Handleiding voor het personeel van de politieke dienst 1945-02
Boek. Inl.: Wilhelmina ; H.J. Kruls. - Uitgever: [Nijmegen : N.V. Uitg. Mij. De Gelderlander, 1945]. - 30 p. ; 21x13 cm. - Handboek uitgegeven door het militaire gezag, provincie G...
Organisatie > CODA Museum > B02788
In harmonie met het oneindige 1910
Ralph Waldo Trine ; [naar de 59e Engelse uitg. vert. door Louis A. Bähler] ; bandontwerp en ill. en versieringen van Gust. van de Wall Perné. - Uitgever: Blaricum : Vrede , [1910],...
Organisatie > CODA Museum > C000785
De vier ruiters 1948
Boek. A. den Doolaard ; [verlucht door Cuno van den Steene]. - 2e opl. - Uitgever: Nijmegen : De Koepel, 1948. - 152 p. : ill. ; 27x19 cm. - 1e dr. verschenen in een oplage van 35 ...
Organisatie > CODA Museum > C004180
Pers en persvrijheid 1974
Boek. A. den Doolaard. - 1e dr. - Uitgever: Nijmegen : De Gelderlander, 1974. - 232 p. ; 23x16 cm. - Met lit. opg. - Eerste druk uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaa...
Organisatie > CODA Museum > C004189
Reeks: Charles Dickens' werken: 001: Dombey en zoon / door Charles Dickens ; vert. [uit het Engelsch] van C.M. Mensing ; houtgravuren naar teek. van F. Barnard. 436 p., [4] bl. pl. Vert. van: Dombey and son. - 1848. 002: Nikolaas Nickleby / door Charles Dickens ; vert. [uit het Engelsch] van C.M. Mensing ; naar den oorspr. tekst opnieuw herz. door A.I. ; houtgravuren naar teek. van F. Barnard. 383 p., [4] bl. pl. Vert. van: The life and adventures of Nicholas Nickleby. - 1839. 003: Samuel Pickwick en zijne reisgenooten / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; met 56 houtgravuren naar teekeningen van Phiz ; verm. en verb. uitg bezorgd door P.J. Enk. 352 p., [4] bl. pl. 004: Het verlaten huis / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. 438 p., [3] bl. pl. 005: Onze wederzijdsche vriend / door Charles Dickens ; vert. [uit het Engels] van mevr. Mevr. Van Westrheene ; naar den oorspr. tekst opnieuw herz. dr. door A.I. ; houtgrav. naar teek. van J. Barnard. 420 p., [4] bl. pl. 006: Olivier Twist / door Charles Dickens ; nieuwe vert. ; houtgrav. naar teek. van J. Mahoney. 199 p., [1] bl. pl. Vert. van: Oliver Twist, or The parish boy's progress. 007: Groote verwachtingen / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; houtgrav. naar teek. van F.A. Fraser. 229 p., [1] bl. pl. Vert. van: Great expectations. 008: Een reiziger, die geen handel drijft in Londen en Parijs : vertellingen en schetsen / door Charles Dickens. 192 p., [1] bl. pl. Vert. van: The uncommercial traveller. 009: Schetsen van Boz / door Charles Dickens ; vert. van Mevr. van Westrheene en C.M. Mensing ; houtgrav. naar teek. van F. Barnard. 215 p., [2] bl. pl. Vert. van: Sketches by Boz. - 1836-1837. 010: De klok van Meester Humphrey ; Het geheim van Edwin Drood en andere verhalen / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; houtgrav. naar teek. van F. Barnard. 363 p., [3] bl. pl. 011: Barnaby Rudge / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; houtgrav. naar teek. van F. Barnard. 256 p., [3] bl. pl. 012: Juffrouw Lirriper en hare commensalen : eene reeks kerstverhalen / door Charles Dickens. 336 p., [2] bl. pl. Bevat: Juffrouw Lirriper's legaat ; Een huis te huur ; Mopes de Kluizenaar; Geen uitweg ; De gevaren van sommige Engelsche gevangenen. 013: Kerstvertellingen / door Charles Dickens. 295 p., [4] bl. pl. Bevat: Eene geestverschijning ; De nieuwjaarsklokken ; Het krekeltje in den schoorsteen ; De strijd des levens ; De bezeten man ; De hulst-boom ; De zeven arme reizigers. 014: Kerstsprookjes / door Charles Dickens ; met houtgravuren [van P. van Looy ... et al.]. 355 p., [1] bl. pl. Bevat: Het vergaan van de golden Mary ; Tijding uit zee ; Zeker iemands bagage ; Het spookhuis ; De recepten van dokter Marigold ; Het station Mugby. - Vert. van: Christmas stories. 015: Slechte tijden - Jozef Grimaldi / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; met 19 houtgrav. naar teek. van H. French. 142 p., [1] bl. pl. 016: Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; houtgrav. naar teek. van J. Barnard. 412 p., [4] bl. pl. Vert. van: Martin Chuzzlewit. 017: Nelly / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; houtgrav. naar teek. van C. Green. 240 p., [3] bl. pl. Vert. van: The old curiosityshop. - 1841. 018: Leven en lotgevallen van David Copperfield / door Charles Dickens ; vert. [uit het Engelsch] van C.M. Mensing ; houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard. 435 p., [4] bl. pl. Vert. van: The personal history of David Copperfield. 019: Schetsen uit Amerika en tafereelen uit Italië / door Charles Dickens ; met zeventien houtgravuren van Dalziel. 234 p., [2] bl. pl. Vert. van: American notes, resp.: Pictures from Italy. 020: Kleine Dora / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing ; houtgrav. naar teek. van J. Mahoney. 409 p., [4] bl. pl. Vert. van: Little Dorrit. 021: Groote verwachtingen / door Charles Dickens ; vert. van C.M. Mensing. 428 p. 1887
21 delen. Uitgever: Nijmegen [etc.] : Cohen, [1887-1889]. Plaats van uitg. later: Amsterdam. Bandontwerp: Gust van de Wall Perné., Boeken en documenten, boek
Organisatie > CODA Museum > C000720
Het Geldersch lustoord, of Beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken : met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden 1826
Boek. Door C. ten Hoet Jz. - 2de verb. en verm. dr. - Uitgever: Te Nijmegen : bij de Wed. J.C. Vieweg en zoon, [1826]. - XVI, 172 p. : ill. ; 19x12 cm. - Met gegrav. tit. en vign. ...
Organisatie > CODA Museum > B00297A
Het Geldersch lustoord, of Beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken : met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden 1826
Boek. Door C. ten Hoet Jz. - 2de verb. en verm. dr. - Uitgever: Te Nijmegen : bij de Wed. J.C. Vieweg en zoon, [1826]. - XVI, 172 p. : ill. ; 19x12 cm. - Met gegrav. tit. en vign. ...
Organisatie > CODA Museum > B00297B
Waaragtig verhaal behelsende alle 't geene over 't [...] aenstellen van [...] Willem Carel Hendrik Friso [...] tot erfstadhouder [...] binnen [...] Nymegen in [...] 1747 [...] gebeurt is ... 1748
Boek. [E. de Man ; Johannes Moorrees ; Abraham Adriaan de Mist ; Isaak Rynders ; J.M. de Broun]. - Uitgever: Te Nijmegen : by Hendrik Wolfsen, 1748. - 60 p. ; 22x17 cm. - Onderwerp...
Organisatie > CODA Museum > B00286
De Staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten 1937
Gerelateerd aan Hugo de Groot., boeken, boek, papier, Groot, H. de, staatsrecht
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Slot Loevestein > S1985-16
"Hugo de Groot in dienst van de verdediging der moederkerk" 1954
Gerelateerd aan Hugo de Groot., boeken, boek, papier, Groot, H. de, religie
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Slot Loevestein > S1980-18
Leven en daden der vorsten uit het huis van Oranje 1835
Boek. Door de schrijfster van de jaren 1830 en '31. - Uitgever: Nijmegen : Haspels, 1835. - VI, 397, 7 p. : ill. ; 20x12 cm. - Met portretten en platen. -Is F654-106. Bruikleen voo...
Organisatie > CODA Museum > B00150
Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen : tiende stuk 1915
Boek. Naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven door J.J.S. Sloet, J.S. van Veen en A.H. Martens van Sevenhoven. - Uitgever: Arnhem : Gouda Quint, 1915. - 100 p. ; 24x16 cm. ...
Organisatie > CODA Museum > B00184
Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen : elfde stuk 1919
Boek. Naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven door J.J.S. Sloet, J.S. van Veen en A.H. Martens van Sevenhoven. - Uitgever: Arnhem : Gouda Quint, 1919. - 95 p. ; 24x16 cm. -...
Organisatie > CODA Museum > B00185
tussen vrijheid en vrede
tussen vrijheid en vrede "verzamelde opstellen van Uri Nooteboom" "verschenen in de Gelderlander-Pers" "23 september 1944 - 10 april 1945" "Nijmegen N.V. Uitgevers-Mij, de Gelderla...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.28458
Nijmegen 1945-1950
Nijmegen 1945-1950 "dit wordt het verhaal over onze goede stad Nijmegen voor de burgemeester en de ijscoman, de architect en de tuinman, de verpleegster en de dienstmaagd, kortom v...
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.30896
Servie Janssen 1978
Kunstenaarsboek. Servie Janssen ; foto's: Jutka Rona. - Uitgever: Nijmegen : Servie Janssen, 1978. - Ongepag. : ill. ; 23x16 cm. - Oplage 300 ex. - Gedrukt in samenwerking met de s...
Organisatie > CODA Museum > AB01645
Vlinderportret = ein Falterporträt 2001
Kunstenaarsboek. Boudewijn Corstiaensen. - Uitgever: Nijmegen : Corstiaensen, 2001. - [34] p. : ill. ; 34x17 cm. + Routebeschrijving [4] p. - Routebeschrijving in het Nederlands en...
Organisatie > CODA Museum > AB02337
Wehrhafte Löwen
Kunstenaarsboek. Frank Bezemer. - Uitgever: [Nijmegen] : Bezemer, [S.a.] - [13] p. : ill. ; 32x25 cm. - Gemengde media. - Oplage: unicum., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, karto...
Organisatie > CODA Museum > AB01444
F. Bezemer 1986
Kunstenaarsboek. Frank Bezemer. - Uitgever: [Nijmegen] : Bezemer, 1986. - Ongepag. : ill. ; 21x15 cm. - Omslagtitel. - Tekeningen. - Oplage: 5 genumm. ex. Nr. 2/5., Kunstenaarsboek...
Organisatie > CODA Museum > AB01445
Huizen aan de Oranjesingel 1984
Kunstenaarsboek. Frank Bezemer. - Uitgever: Nijmegen: Bezemer, 1984. - [8] bl. : tek ; 10x8 cm. - Tekeningen. - Oplage: Eerste oplage van 10 genumm. en gesign. ex. Nr. 9/10., Kunst...
Organisatie > CODA Museum > AB01446
Man in the city 1990
Kunstenaarsboek. Frank Bezemer. - Uitgever: [Nijmegen] : Bezemer, 1990. - [7] bl. : kleurenfoto's ; 15x15 cm. - Ringband. -Omslagtitel. - Oplage: 10 genumm. en gesign. ex. Nr. 5/10...
Organisatie > CODA Museum > AB01448
Tijdelijke sculpturen 1990
Kunstenaarsboek. Frank Bezemer. - Uitgever: [Nijmegen] : Bezemer, 1990. - [7] p. : uitsl. kleurenfoto's ; 21x15 cm. - In ringband. - Oplage: 5 genumm. en gesign. ex. Nr. 5/5., Kuns...
Organisatie > CODA Museum > AB01449
Frank Bezemer : 1986 1986
Kunstenaarsboek. Frank Bezemer. - Uitgever: [Nijmegen] : Bezemer, 1986. - [19] bl. : hoofdz. ill. ; 21x15 cm. - Tekeningen. - Oplage: unicum., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, k...
Organisatie > CODA Museum > AB01451
Bonsai nr. 24 2003
Kunstenaarsboek. Ernie Bossmann. - Uitgever: [Nijmegen] : Bossmann, 2003. - [16] p. : uitsl. ill. ; 11x8 cm. - Gemengde techniek. - Nr. 24., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01462
Bonsai nr. 29 2003
Kunstenaarsboek. Ernie Bossmann. - Uitgever: [Nijmegen] : Bossmann, 2003. - [16] p. : uitsl. ill. ; 11x8 cm. - Gemengde techniek. - Nr. 29., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01463
Bonsai nr. 60 2003
Kunstenaarsboek. Ernie Bossmann. - Uitgever: [Nijmegen] : Bossmann, 2003. - [16] p. : uitsl. ill. ; 11x8 cm. - Gemengde techniek. - Nr. 60., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01464
Warszawa Silwester. 1993
Kunstenaarsboek. Gea Grevink. - Uitgever: Nijmegen : Knust, 1993. - Ongepag. : ill. ; 21x21 cm. Oplage: 500 ex. - Letter; Rockwell. - Vouwbladen. ISBN: 9074781012., Kunstenaarsboek...
Organisatie > CODA Museum > AB01577
Fundament 1995
Kunstenaarsboek. Ontwerp Peter van den Gulden. - Uitgever: Nijmegen : Knust, 1995. - Ongepag. : ill. ; 15x15 cm. - Oplage: 150 ex. - Stencildruk., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwer...
Organisatie > CODA Museum > AB01580
Servie Janssen, Performance. 1979
Kunstenaarsboek. Servie Janssen. -uitgever: Servie Janssen, 1979, met medewerking van SSN Nijmegen. - ongepagineerd.: ill. 22 cm. Oplage 300., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk
Organisatie > CODA Museum > AB01644
Squares 1977
Kunstenaarsboek. Servie Janssen. - Uitgever: [Nijmegen] : Janssen, 1977. - Ongepag. : uitsl. ill. ; 27x21 cm. - Stempels. - Oplage: unicum., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, Tex...
Organisatie > CODA Museum > AB01651
No starring : 1976-1977 1977
Kunstenaarsboek. Servie Janssen. - Uitgever: [Nijmegen] : Janssen, 1977. - Ongepag. : uitsl. ill. ; 27x21 cm. - Collage/gemengde media. - Oplage: unicum., Kunstenaarsboeken, boek, ...
Organisatie > CODA Museum > AB01653
Een weg tot Nietzsche 1994
Kunstenaarsboek. Servie Janssen. - Uitgever: [Nijmegen] : Janssen, cop. 1994. - Ongepag. : ill. ; 24x19 cm. - Omslag van hout en schroeven. - Gemengde media. - Oplage: 1/1., Kunste...
Organisatie > CODA Museum > AB01654
1986 - 1996 : 384 lichtdagen 1996
Kunstenaarsboek. Servie Janssen. - Uitgever: [Nijmegen] : Janssen, cop. 1996. - Ongepag. : vnl. ill. ; 34x24 cm. - Omslagtitel: 384 & color. - Gemengde media. - Oplage: 1/1., Kunst...
Organisatie > CODA Museum > AB01655
S.J. '93 1993
Kunstenaarsboek. Servie Janssen. - Uitgever: [Nijmegen] : Janssen, 1993. - Ongepag. : uitsl. ill. ; 31x25 cm. - Collage/gemengde media. - Oplage: 1/1., Kunstenaarsboeken, boek, kun...
Organisatie > CODA Museum > AB01656
In somma : 94 - 2000 2000
Kunstenaarsboek. Servie Janssen. - Uitgever: [Nijmegen] : Janssen, 2000. - Ongepag. : ill. ; 33x25 cm. - Gemengde media. - Oplage: 1/1., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, karton,...
Organisatie > CODA Museum > AB01657
't buchje snabignieg 1990
Kunstenaarsboek. Dorothé Krol. - 2e druk. - Uitgever: Nijmegen : KNUST, 1990. - [54] p. : ill. ; 20x25 cm., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, karton, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01700
Spore Spiro 1999
kunstenaarsboek. Doro Krol. - Uitgever: [Nijmegen : Knust], cop. 1999. - [24] p. : ill. ; 14x8 cm. - Oplage: 250 ex., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01702
Ad Merx : vestzaknotities 1981
Kunstenaarsboek, Ad Merx. - Uitgever: [Nijmegen] : Ad Merx, 1981-1982. - Ongepag. : tek. ; 14x11 cm. - Oplage: unicum. - Tekeningen en aquarellen in een schetsboekje.., Kunstenaars...
Organisatie > CODA Museum > AB01736
Schetsboek voor de vrede 1973
Kunstenaarsboek. Geertjan van Oostende. - Uitgever: [Nijmegen] : Geertjan van oostende, 1973. - Ongepag. : ill. ; 29x21 cm. - Drukwerk., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01746
Afstudeerproject Coen Pausma
Kunstenaarsboek. Idee en ontwerp: Coen Pausma. - Uitgever: Nijmegen : SSN, [s.a.] - Ongepag. : uitsl. ill. ; 27x20 cm. - Off set. - Afstudeerproject van Coen Pausma aan de Hogescho...
Organisatie > CODA Museum > AB01757
Auf der Halde 1997
Kunstenaarsboek. Gabi Rets. - Uitgever: [Nijmegen] : Gabi Rets, 1997. - [22] p. : ill. ; 18x15 cm. - Oplage: 100 ex., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01798
Auf Leben und Tot 1998
Kunstenaarsboek. Gabi Rets. - Uitgever: [Nijmegen] : Gabi Rets, 1998. - [45] p. : ill. ; 16x11 cm. - Oplage: 100 ex., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01799
Das Wunder der Raute. 1996
Kunstenaarsboek. Gabi Rets. - Uitgever: [Nijmegen] : Gabi Rets, 1996. - [14] bl. : ill. ; 13x17 cm. - Omslagtitel. - Oplage: 100 ex., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01800
Isola : 6x4 Zeichnungen 1998
Kunstenaarsboek. Gabi Rets. Uitgever: [Nijmegen] : Gabi Rets, 1998. - [24] p. : uitsl. tek. ; 14x18 cm. - Oplage 100 ex., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01810
Tierfreunde 1998
Kunstenaarsboek. Gabi Rets. - Uitgever: [Nijmegen] : Gabi Rets, 1998. - [23] p. : ill. ; 13x17 cm. - Oplage 100 ex., Kunstenaarsboeken, boek, kunstwerk, papier
Organisatie > CODA Museum > AB01811