84 treffers met nijmegen, soort:aquarel

Gezicht op Nijmegen vanaf de Lentse oever 1743
Vanaf de overkant van de Waal tekende Van den Burg de Belvedere en het Valkhof met langs de rivier de zware vestingmuur tussen de Lappentoren en de Stratemakerstoren. De erachter l...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.C.3c
De Belvedere en het Valkhofpark in Nijmegen 1880
Gezicht op de Belvedere en het Valkhofpark uit het oosten, op de voorgrond vissers.Vgl. het schilderij met identieke voorstelling, inv. nr. 2002.7., beeldmateriaal (kunst tot 1945 ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.C.137
Gezicht vanaf de oevers van de Waal 1864
Gezicht vanaf de oevers van de Waal in de Ooy op de Stadswal met Belvedere en het Valkhof, met in het verschiet de stad en de kade., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschi...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.38a
Landschap met ruïne van de Sint-Maartenskapel, Romeinse fragmenten en de Belvédère in Nijmegen 1805
De tekening, die door Hoogers werd ingezonden voor een prijsvraag betreffende een tekening van een landschap met ruïne, uitgeschreven door Felix Meritis te Amsterdam, is door de ku...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.C.34
Gierpont voor de aanlegsteiger in Lent 1794
De gierpont met rijtuig en passagiers is gezien vanaf de Nijmeegse kade. Bij de aanlegsteiger in Lent staat het bekende Heeren-Logement en Koffijhuis. Opschrift op de keerzijde in ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1928.8
Gezicht vanaf de helling van het Valkhof op de Belvedère en Voerweg 1822
Gezicht vanaf de helling van het Valkhof op de Belvedère en de huizen onderaan de Voerweg en met op de achtergrond de Waal., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis),...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.C.48
IJsgang op de Waal bij Nijmegen - 4 maart 1855 1855
Aan de linkerkant een huis met een balkon en een kraan in het water en over elkaar geschoven ijsschotsen. Aan de horizon rechts de contour van een gebouw., beeldmateriaal (kunst to...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1964.7
Waalkade met aanlegsteiger en veerpont, de Kraan en de Galerij 1820
Waalkade met aanlegsteiger en veerpont, de Kraan en de Galerij met op achtergond de Belvedere., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), aquarel, schilderingen, papi...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.23
Gezicht op Nijmegen vanuit Lent 1900
Moll toont vanaf de overkant van de Waal de benedenstad van Nijmegen met haar markante rode daken, de Waalkade en de hoger gelegen Stevenskerk op de Hundisburg. Op de rivier zijn z...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1996.10.10
De katoenfabriek van Bahlmann en de Nieuwe Haven in Nijmegen 1875
Gezicht op het terrein ten westen van de stad met de Nieuwe Haven en de katoenfabriek van Bahlmann, op de achtergrond de Waal. De katoenfabriek was na 1850 vlakbij de de omwalling ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1964.4
Gezicht op Nijmegen vanaf Lentse Waaloever 1920
Het panorama van de Belvedere tot en met de Stevenskerk is afgebeeld. Boven de huizen op het oostelijk deel van de Waalkade is tussen de bomen van het Valkhof het torentje van de N...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1995.05.2
Gezicht op de stadsmuur van Nijmegen met de Kronenburgertoren 1878
Gezicht op de stadsmuur en de Kronenburgertoren, met op de achtergrond de spoorbrug en de aanleg van de spoordijk. Op de achterzijde schreef Lauwerier 'aanvoeren van sant voor de n...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1992.08.5
Gezicht vanaf de wal onderaan de Voerweg op de Belvedere in Nijmegen 1878
Gezicht vanaf de wal onderaan de Voerweg op de Belvedere, links het dak en de verdieping van de Hunnerpoort. Goed is te zien hoe dik de aarden vestingwal onderaan de Voerweg was. O...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1992.08.10
Gezicht op de stadsmuur van Nijmegen 1830
Gezicht op de stadsmuur met de Kronenburgertoren en de Polmolen, die stond op de St. Jacobstoren ofwel Soldatenbolwerk. De molen is in 1887 afgebroken, de Kronenburgertoren en de S...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.08.3
Gezicht op Nijmegen vanuit Lent 1946
De stad is weergegeven ruim twee jaar na het bombardement van 22 februari 1944. Op de toren van de Broerskerk na, die was blijven staan maar in 1951 alsnog werd afgebroken, zijn al...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1980.11.10
Gezicht op Nijmegen vanuit Lent 1885
Bij het maken van deze tekening zat Chantal iets ten oosten van de aanlegsteiger van de gierpont. Links aan de Grotstraat de Lutherse kerk met geveltorentje, daarboven de Broerstra...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1976.09.16
Gezicht op Nijmegen vanaf de Lentse oever 1920
Roodenburg maakte dit gezicht op de stad iets links van de aanlegsteiger. Naar eigen zeggen deed hij dat 'op een vroege, wat heiïge zondagmorgen'. Aan de overkant achter de huizen ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1997.12.1
De Waal bij Nijmegen 1930
Gezicht op de rivier de Waal met op de voorgrond het Meertje, waarvan de toegang in de vroege jaren '30 was gewijzigd bij de voorbereidingen van de bouw van de Waalbrug., beeldmate...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2001.01.3
Gezicht vanaf Lent op Valkhof en Belvedere en het oostelijk gedeelte van de stad 1752
Op de voorgrond de Lentse oever met de drijvende toegangsbrug naar de gierpont. Passagiers zijn op weg naar de pont., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), aquare...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1986.12.54
Gezicht vanaf het Valkhof op de Waal naar het oosten 1848
Gezicht vanaf het Valkhof op de Waal naar het oosten., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), aquarel, schilderingen, papier, potlood, waterverf, Waal, landschap, ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1926.6
Gezicht vanaf de Belvedere op huizen onderaan der Voerweg en Waal 1826
Gezicht vanaf de Belvedere op huizen onderaan der Voerweg en Waal met links de heuvel van het Valkhof., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), aquarel, schildering...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.27b
Zeilschip aan de kade, waarschijnlijk Nijmegen 1872
Zeilschip aan de kade, waarschijnlijk Nijmegen met op achtergrond een bomenrij op de Waalwal., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), aquarel, schilderingen, papie...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1980.09.31
Gezicht op Nijmegen vanaf de Bemmelse dijk 1823
Gezicht op Nijmegen vanaf de Bemmelse dijk met op de voorgrond twee vissende mannen. Van de stad is met name de Stevenskerk mistekend., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurges...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1934.2
Gezicht op de gepavoiseerde schipbrug over de Waal vanuit de Commanderie 1815
Gezicht op de gepavoiseerde schipbrug over de Waal vanuit de Commanderie. De schipbrug werd aangelegd in mei 1815 voor de overtocht van geallieerde troepen in verband met de landin...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.26
Gezicht op stad uit het westen 1860
De tekenaar zag de stad vanaf de plaats waar nu de landpijler van de spoorbrug staat. De stadsmuur op de voorgrond loopt uit op een bolwerk, de Sint Hubertus- of Rode toren, waarop...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.42
Gezicht op Noordtransept van de Stevenskerk met de kanunnikenhuizen 1857
We verplaatsen ons naar de noordzijde van de kerk. Herkenbaar zijn de smalle toren met puntdak en daarachter de lager gebouwde Heilige Grafkapel. Tijdens het vergroten van de kerk ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.E.4
Gezicht op Nijmegen vanaf de Lentse oever 1955
Op dit naoorlogse gezicht op de stad is links de in 1953 gebouwde toren op het stadhuis te zien. De torenspits van de Stevenskerk was in 1953 in iets rankere vorm herbouwd. Het nie...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2001.01.5
Interieur van de Sint Stevenskerk te Nijmegen 1935
Gezicht uit zuidelijke kooromgang via het transept naar het westen. Schets voor niet uitgevoerde reeks etsen van de Stevenskerk., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiede...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1971.12.8
Huize Dukenburg bij Nijmegen 1900
Huize Dukenburg tussen bomen, op de voorgrond een vijver. Voorstudie voor een schilderij., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), aquarel, schilderingen, papier, w...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1998.10.68
Gezicht op de stadswal van Nijmegen 1851
Gezicht op de stadswal met de St.-Jacobstoren en de Polmolen, daarachter de Stevenskerk. De molen werd Polmolen genoemd naar een van de eigenaars, de familie Van de Poll, later wer...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1992.08.4
Gezicht op Nijmegen uit het oosten 1876
Gezicht op de stadsmuur met de Belvedere en de Hunnerpoort, vanuit de weiden buiten de Hunnerpoort. De poort vormde de toegang tot de stad vanuit de Ooijpolder. In 1882 werd de Hun...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1992.08.6
Gezicht langs de stadsmuur van Nijmegen 1876
Gezicht langs de stadsmuur met de Ziekerpoort, de Hertogpoort en droge gracht. Goed te zien is dat de beide poorten in de negentiende eeuw veel op elkaar leken. Op de achterzijde s...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1992.08.7
Gezicht vanaf de stadswal van Nijmegen op de zijkant van de Hezelpoort 1875
Gezicht vanaf de wal op de zijkant van de Hezelpoort, met geheel links de hoofdpoorttoren en op de voorgrond een houtzagerij. In de verte is de Witte Molen te zien. Op de achterzij...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1992.08.8
Gezicht vanuit het zuidoosten op de stadsmuur van Nijmegen 1878
Gezicht op de stadsmuur met de Hertogpoort en de St.-Joosttoren, daarnaast een schietbaan. De zware ronde St. Joost-(ofJoris)toren was een restant van een middeleeuwse stadspoort.D...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1992.08.9
De sloping van de Hezelpoort en de vestingwerken van Nijmegen. 1876
Slopers aan het werk op de Hezelpoort en de bolwerken, van de poort zijn de pannen al van de dakkap gehaald. De robuuste bolwerken bij de Hezelpoort vielen als eerste onder de slop...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1985.10.99
Gezicht op het rondeel bij het bolwerk Nassau bij Nijmegen 1876
Gezicht op het rondeel bij het bolwerk Nassau, op de wal een bomenrij en wandelaars. Het bouwwerk is een van de zware rondelen die in de tweede helft van de zestiende eeuw aan de b...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1985.10.100
De weg op de stadswal van Nijmegen tussen de Ziekerpoort en de Hertogpoort 1878
Gezicht op de weg op de stadswal, tussen de Ziekerpoort en de Hertogpoort, links de kazernes op het Mariënburg. De wal was hier heel breed. Op de plaats ervan bevindt zich nu de Tw...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1964.5
De Grote Markt in Nijmegen 1925
De Laat beeldt de Grote Markt af in al zijn bedrijvigheid. Vanuit dit oogpunt zijn tien kleurige panden aan de westkant van het plein te zien, met links de schuin aflopende Stikke ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1993.08.84
Het zuidtransept van de Sint Stevenskerk met portaal 1900
De kerk is gezien uit het oosten met de Latijnse School en huizen aan het Stevenskerkhof. Van het portaal van de Stevenskerk maakte de kunstenaar een grote en kleine ets en vele sc...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1991.04.101
Stevenskerkhof naar het westen met Stevenskerk en Latijnse School 1855
Nakken kiest voor zijn aquarel van het Stevenskerkhof een breder zichtveld. Een gedeelte van het exterieur van de Gerfkamer is rechts zichtbaar. Op de achtergrond zijn de huizen ro...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1985.02.1
Kerkje in Hees bij Nijmegen uit het oosten 1780
Voor het kerkje van Hees zit een moeder met kinderen, een marskramer spreekt haar aan. De tekening is vrijwel identiek aan een aquareltekening van R.v.Eijnden, gedateerd 1772 (Mus....
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1965.6
Stevenstoren 1770
De toren van de Stevenskerk kent verschillende bouwfasen. De onderste twee lagen stammen uit 1310 en zijn na een brand in 1429 gerestaureerd en voorzien van een extra klokkenverdie...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.E.2
Interieur van de Gerfkamer van de Stevenskerk 1849
Als voorstudie op een groter schilderij beeldt Bosboom hier het interieur van de sacristie, oftewel de Gerfkamer af. Deze ruimte is tegelijk met de straalkapellen van de kerk gebou...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1961.9
Gezicht door de deur in zuidelijke koorafsluiting 1834
Vanuit de kooromgang zijn er twee toegangen tot de apsis. Christ tekent hier het poortje aan de zuidkant. Boven de doorgang is het spitsbogige vlak versierd met beeldhouwwerk: het ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.E.9b
Gezicht op Nijmegen vanaf de Belvedere 1822
Links op de voorgrond zijn de twee omstreeks 1650-1660 gebouwde villa's te zien die bij de stadsbrand van 1944 verloren gingen. Links het Kelfkensbos, dat toen nog echt een bos was...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.27a
Bouw van het fort 'De verbrande Molen' op het Molenveld in Nijmegen 1860
Beginfase van de bouw van het fort 'De verbrande Molen' op het Molenveld (vergelijk de aquarel van Lauwerier uit 1861 met de gevorderde aanleg, inv.nr. C.XV.B.109). Het Molenveld w...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2002.6
Gezicht op de stadswal aan de westkant van Nijmegen, met Kronenburgertoren, Hezelpoort en Havenmolen 1846
De stadswal met de Kronenburgertoren, de bovenkant van de Hezelpoort en de Havenmolen; op de achtergrond links is de molen bij Lent te zien. Deze weergave maakt goed voorstelbaar d...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.B.21
Katoenfabriek van Bahlmann buiten de Hezelpoort in Nijmegen 1815
Gezicht op het terrein ten westen van de stad buiten de Hezelpoort, waar later de Nieuwe Haven gegraven is, met de katoenfabriek van Bahlmann. De in 1850 gevestigde fabriek was een...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.I.27a
De Noorderzijbeuk van de Stevenskerk 1935
De Noorderzijbeuk van de Stevenskerk. Model voor de kleurenets., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), aquarel, pentekening, schilderingen, papier, inkt, waterver...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1998.10.51
Het Noordtransept van de Stevenkerk 1935
Het Noordtransept van de Stevenkerk. Model voor de kleurenets., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), aquarel, pentekening, schilderingen, papier, inkt, waterverf...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1998.10.52