85 treffers met nijmegen, materiaal:olieverf

Gezicht op Hunnerpoort, Valkhofburcht en Belvedère vanuit het oosten 1650
Bij de Hoender- of Hunnerpoort staan figuren, een veerboot legt aan. Op de hoek van de omwalling aan de Waal staat een zware verdedigingstoren. Deze Lappentoren stortte in 1784 in,...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.3
Gezicht op Nijmegen, de Waal en de Ooij, vanaf de heuvelrand ten oosten van Nijmegen 1855
Gezicht op Nijmegen, de Waal en de Ooij, vanaf de heuvelrand bij het Vrouwendaal, ter hoogte van de huidige Sterreschansweg. Op de achtergrond is de stadsmuur met Belvedere en Hunn...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1977.09.20
Gezicht op Nijmegen vanuit het oosten 1665
Gezicht op Nijmegen uit het oosten, vanaf de Waaloever in de Ooij. Van links naar rechts zijn weergegeven: de Hunnerpoort, Valkhofburcht, Lappentoren, Stratemakerstoren, St. Steven...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1989.10.3
Valkhof en Waalkade, van Belvedere tot Veerpoort, gezien vanaf de rivier 1855
Valkhof en Waalkade, van Belvedere tot Veerpoort gezien vanaf de rivier., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), schilderij, schilderingen, olieverf, doek, Waal, V...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.30
Gezicht vanuit de tuin achter een wijnhandel aan de Anthoniusplaats te Nijmegen op kasteel 'Hallo', de Waal en de Waalbrug 1940
Het grote neogotische complex "Hallo"was in 1858 gebouwd door ondernemer Franciscus Johannes Hallo. Toen hij in 1861 uit de stad vertrok, werd in het gebouw door Duitse Ursulinen e...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1975.08.1
Gezicht vanaf Lent op Nijmegen 1930
Zicht op Nijmegen vanuit Lent, met schipbrug, pont en twee zeilschepen rechts, stoomschip links., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), schilderij, schilderingen,...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.270
De Vrede van Nijmegen 1679
Groepsportret waarop afgebeeld de ondertekening van het vredesverdrag tussen de Franse en de Spaanse koning onder bemiddeling en ten huize vande Spaanse onderhandelaars, in de woni...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1978.05.2
Gezicht op de Kronenburgertoren in Nijmegen 1815
Gezicht op de Kronenburgertoren en de stadsmuur met op de voorgrond twee vissende mannen., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), schilderij, schilderingen, paneel...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1983.11.25
Stevenskerkhof te Nijmegen 1900
De noordoost hoek van het Stevenskerkhof, rechts steunberen van de Stevenskerk., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), schilderij, schilderingen, olieverf, doek, ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1998.10.221
Gezicht op de voormalige Bottelpoort aan de Oude Haven te Nijmegen 1850
Gezicht op de voormalige Bottelpoort (ook wel Boddelpoort) aan de Oude Haven in Nijmegen. De Bottelpoort was een waterpoort die de stad aan de Waalkant beschermde. Bij de vernieuwi...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1977.01.1
Gezicht op Nijmegen vanaf Lent 1905
Gezicht op Nijmegen vanaf Lent. Op de voorgrond een aanlegplaats met bootjes en rechts een groep bomen. Aan de Nijmeegse oever ziet men de bomen langs de Waalwal en het oostelijk d...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1974.07.3
Allegorie op de Vrede van Nijmegen 1676
Allegorie op de Vrede van Nijmegen waarop Lodewijk XIV in een antieke wapenuitrusting staat afgebeeld. Hij leunt met zijn linkerhand op de schouder van de zittende Hercules. Achter...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1980.12.4
Gezicht op Nijmegen 1920
In deze geabstraheerde weergave van een deel van het stadsaanzicht moet de kunstenaar getroffen zijn door de dubbele symmetrie van de twee torens die zich in het water spiegelen. H...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1983.12.861
Portret van Anna Martina van Benthem 1750
Portret van Anna Martina van Benthem (Nijmegen 1700-1793 Nijmegen), echtgenote van Mr. Christoffel van den Bergh, zij trouwden in 1725. Anna is gekleed in een blauwe gedecolleteerd...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1966.6
Portret van Lambertus van den Bergh (Nijmegen 1735-1779 Malden) 1765
Lambertus van den Bergh was ontvanger-generaal van het Kwartier van Nijmegen. Het oude Nijmeegse geslacht Van den Bergh leverde veel burgemeesters en andere bestuurders. Bij het po...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1966.7
Gezicht op het oostelijk deel van de stad uit het noordwesten. 1650
Rechts rijst de Valkhofburcht hoog op boven de Stratemakerstoren, de Veerpoort en de lage oeverbebouwing. Links varen boten en een veerboot op de brede rivier. Het werk is sterk ge...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1958.2
Gezicht op de stadsmuur en Kronenburgertoren van Nijmegen 1878
Gezicht op de stadsmuur en de Kronenburgertoren ; op de achtergrond de spoorbrug en de werkzaamheden voor de aanleg van de spoordijk, waarvoor wagons met zand worden aangevoerd. La...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1950.3
Portret van Johan In de Betou (Nijmegen 1665-1726 Nijmegen) 1697
In de Betou huwde in 1702 met Cornelia Knipping, van wie Alberts een pendantportret schilderde. Hij draagt een blauwgrijs gevoerde, okergele kamerjas, een zogenaamde japonse rok en...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1945.2
Waalkade in Nijmegen met Kraan en Galerij 1646
Het midden van de Waalkade is hier afgebeeld. De kraan stond daar al voor 1400 en bleef tot de afbraak in 1882 in bedrijf. De inham naast de kraan werd als drenkplaats voor paarden...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.17
Gezicht op Nijmegen vanuit Lent 1920
Op de voorgrond de aanlegsteiger en de gierpont. Achter de huizen aan de Waalkade de toren van de Broerskerk, rechts de Stevenskerk en daarachter de toren vande Augustinuskerk. De ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.273
Gezicht op Valkhofburcht en Hunnerpoort met stad, Waal en Knodsenburg 1675
Gezicht op Nijmegen met links de Valkhofburcht en de stad, en rechts aan de overkant van de Waal fort Knodsenburg. Het schilderij is een kopie naar een van de ruim dertig variaties...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1989.12.9
De Waal bij Nijmegen 1985
Wolkenlucht boven water., schilderkunst, olieverf
Organisatie > Provincie Gelderland > 7135731
Gezicht op het Stevenskerkhof 1919
Gezicht op het Stevenskerkhof met het zuidtransept en de voorhal van de Stevenskerk, op de achtergrond de kerkboog die toegang geeft tot de Grote Markt., beeldmateriaal (kunst tot ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1982.04.19
Portret van Cornelia Knipping (Nijmegen 1668- 1749 Elden bij Arnhem) 1696
Cornelia Knipping huwde in 1702 met Johan In de Betou, van wie Alberts een pendantportret schilderde., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), schilderij, schilderi...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1945.3
Portret van Mr. Christoffel van den Bergh 1750
Portret van Mr. Christoffel van den Bergh (Nijmegen 1702-1762 Nijmegen). Van den Bergh was ontvanger generaal van het Nijmeegs Kwartier, hopman van de burgerij, toezichthouder van ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1966.5
Gezicht op de Waal en Valkhofburcht 1641
Gezicht op de Waal en de Valkhofburcht vanuit het noordwesten. Rechts op het doek rijst de in 1796 afgebroken Valkhofburcht hoog op boven de Veerpoort en het zware bastion van de S...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.6
Gezicht op de Nonnentrappen vanaf de Nonnenplaats in Nijmegen 1835
Gezicht op de Nonnentrappen vanaf de Nonnenplaats in Nijmegen met de achterzijde van het synagogecomplex. Voor het huis op de voorgrond zit een vrouw met een spinnewiel., beeldmate...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1962.1
Sint Teunismolen aan de Graafseweg te Nijmegen 1900
Sint Teunismolen aan de Graafseweg te Nijmegen, met maar één wiek., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), schilderij, schilderingen, karton, olieverf, molen, Nijm...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1998.10.218
Gezicht op de Valkhofburcht en Belvedère uit het noordwesten 1650
Links is de Lentse oever met figuren en vee weergegeven, in het midden de Waal met schepen en een veerboot. In tegenstelling tot de gezichten op de burcht uit de traditie van Van G...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.2
Valkhof uit het noorden 1800
Valkhof uit het noorden in 1795 met oostelijk deel van de stad. Houten kast met drie achter elkaar geplaatste glasplaten, waarvan de voorste twee aan voor- en achterzijde beschilde...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.C.6c
Huizen aan de Stikke Hezelstraat met Sint Stevenstoren 1953
Onvoltooid schilderij van huizen aan de Stikke Hezelstraat (noordzijde) met daarachter de Sint Stevenstoren in Nijmegen., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), sc...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1971.12.3
Afbraak van de stadsmuur in Nijmegen 1879
Afbraak van de stadsmuur ter hoogte van de Regulierstraat, op de achtergrond de St.-Stevenstoren. Goed is te zien hoe na het afbreken van de muren ook het afvoeren van het zand met...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1950.4
Interieur transept Stevenskerk, van noord naar zuid gezien 1930
Interieur van het transept van de Sint Stevenskerk te Nijmegen, van noord naar zuid gezien. Rechts in het schip het orgel., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1998.09.22
De Grote Markt te Nijmegen 1960
Groentemarkt op de Grote Markt voor het Waaggebouw en de kerkboog. Laatste schilderij, onvoltooid., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), schilderij, schilderinge...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1998.10.210
Portret van Mr. Jan van Leeuwen III 1752
Portret van Mr. Jan van Leeuwen III, Raad, Schepen en Burgemeester van Nijmegen. Rechtsachter staat een openstaande brievenkast. Hij draagt een korte pruik en is gekleed in een bla...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1970.09.6
Portret van Adriaen Wittert van der Aa (1641-1698) 1675
Portret van Adriaen Wittert van der Aa (1641-1698). Hij is frontaal afgebeeld en is gekleed in een rode mantel met daaronder een wit hemd, zijn donkerbruine krullende haar draagt h...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1966.4
Portret van Reyner van Wijhe 1952
Portret ten halve lijve van Reyner (Reinier) van Wijhe, heer van Hernen (1512-1571). Reyner erft in 1544 kasteel Hernen en is onder meer de bouwheer van de laatste woonvleugel met ...
Locatie: Arnhem
Organisatie > Kasteel Hernen > GK 17196
Gezicht op de stadzijde van de Burchtpoort te Nijmegen 1820
Gezicht op de stadzijde van de Burchtpoort te Nijmegen, rechts daarvan de stadsschuur en een doorkijkje in het Hoogstraatje met op de achtergrond de poort van de kazerne aan de Bez...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1979.01.16
Mr. Theodorus Roukens (1665-1713), secretaris van de Schepenen van Nijmegen, later Schepen en Raad 1690
Theodoor Roukens was secretaris van de Schepenen van Nijmegen. Hij was de broer van Willem Roukens, de in 1705 onthoofde burgemeester. Net als zijn broer was Theodoor lid van de Ou...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1977.01.22
Waalkade met kraan 1850
Waalkade met kraan., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), schilderij, schilderingen, paneel, olieverf, Waal, Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.7
Portret van Johan Kelffken 1616
Portret van Johan Kelffken (1583-1652) met linksboven het opschrift: 'A. 1616 Aetatis suae 33'. Johan was schepen, burgemeester en raad van Nijmegen en raadsheer van het Hof van Ge...
Organisatie > Kasteel Cannenburch > 01447
Portret van Gerbertus Frohwein 1927
Gerbertus Frohwein (Arnhem 1863-1941 Nijmegen) is afgebeeld in een leunstoel met papieren in beide handen. Frohwein was voorzitter van de Loge van Vrijmetselaars Sint-Lodewijk in N...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1991.01.13
Korte Burchtstraat met stadhuis en de Grote Markt in Nijmegen 1880
Korte Burchtstraat met stadhuis en doorkijkje op de Grote Markt en de Stevenstoren in de sneeuw. Op de voorgrond aan de linkerkant is de Korte Burchtstraat met het stadhuis goed zi...
Locatie: Den Haag
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1978.01.38
De Zomer 1850
De Oude Haven te Nijmegen, gezien naar het noordwesten. Links is de Boddelpoort met aanbouw zichtbaar en daarachter de St. Hubertusmolen. De Boddelpoort fungeerde in die tijd als h...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1973.10.2
Portret van Dr. J.J. de Blécourt, geneesheer te Hees (± 1887-1924) 1910
Dr. J.J. de Blécourt was in 1912 voorzitter van de vereniging 'Dorpsbelang' in Hees. In zijn linkerhand houdt hij het boekje 'Het Schependom van Nijmegen' (Nijmegen 1912). Een klei...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1970.06.6
Portret van Adam Jacob Smits, Vrijheer van Horsen, burgemeester en schepen van Nijmegen 1706
Adam Smits is afgebeeld als halffiguur naar rechts, het hoofd iets naar links. Hij is gekleed in een rode kamerjas, een zogenaamde japonse rok, met bruine gevoerde kraag en een wit...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1970.09.5
Portret van Paulus Baron Straalman 1800
Portret van Paulus Baron Straalman (1753 - 1828), afkomstig uit een aanzienlijk Amsterdams geslacht. Op 7 december 1815 werd de zeer oranje-gezinde Straalman bij koninklijk besluit...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.202
Vogelvluchtgezicht van Nijmegen 1668
De stad Nijmegen, in vogelvlucht gezien met het zuiden bovenaan en de rivier De Waal en het fort Knodsenburg eronder. De vestingwerken en de landerijen en bleekvelden rond de stad ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVI.1
Interieur van de Sint Stevenskerk 1935
Gezicht vanuit het koor langs de graftombe van Catharina van Bourbon naar het orgel. Schets voor een niet uitgevoerde reeks etsen van de Stevenskerk., beeldmateriaal (kunst tot 194...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1971.12.5
Interieur Stevenskerk vanuit noordelijke kooromgang 1935
Interieur van de Stevenskerk gezien vanuit de noordelijke kooromgang via het transept naar het westen. Schets voor een niet uitgevoerde reeks etsen van de Stevenskerk., beeldmateri...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1971.12.6