152 treffers met nijmegen, materiaal:drager

Nijmegen/ del 1908 1908
Kaart Nijmegen Stadsdeel Nijmegen Schaal 1 : 2.500, Topografische kaart, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-11 rechten beeldmateriaal
Uitgave der Gemeente- tram, Nijmegen 1913
Topografische kaart Wandelkaart Schaal 1: 25.000 30 minuten Gaans Op naar Nijmegen ! Reclame uitgave der Gemeente Nijmegen . Met de tram door Nijmegen en omstreken. Deel, Topo...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-III-46 rechten beeldmateriaal
Nijmegen in vogelvlucht/ Kluppel & Ebeling ; del 1908 1908
Plattegrond Nijmegen Vogelvlucht van Nijmegen Schaal niet te bepalen Gids voor Nijmegen met Plattegrond, vier wandelkaarten en vele illustraties Van oud en nieuw, Stadsplatte...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-III-44 rechten beeldmateriaal
Nijmegen/ L.S. 1830
Kaart Vesting Nijmegen en omgeving Schaal [ca: 1:10.000] Kaart zit in passe-partout, Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-II-26 rechten beeldmateriaal
NIJMEGEN in 1888 1888
Plattegrond Stad Nijmegen Schaal 1:2.500 Zwart-wit kopie van D 16., Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPD-8 rechten beeldmateriaal
NIJMEGEN in 1888 1888
Plattegrond Uitleg van de stad Nijmegen Schaal 1:2.500 Zwart wit kopie van D 16, Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPD-32 rechten beeldmateriaal
Nimaigue [17de eeuw] 1700
Plattegrond Vesting Nijmegen Schaal [ca. 1:6000] 50 verges = 3,1 cm, Foto, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-I-7 rechten beeldmateriaal
Plan van Nijmegen 1800
Plattegrond Vestingkaart Schaal [ca. 1:3100] 100 Rijnlandse Roeden = 12,2 cm, Foto, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPD-12 rechten beeldmateriaal
Nijmegen, 1906 rechtsonder in het kader zijn de initialen van de maker 1906
Plattegrond Nijmegen centrum Schaal (ca: 1:11.000) Plattegronden van Steden, uitgegeven door den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland Verso, Nijmegen 20, Topografische kaart, ...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-II-24 rechten beeldmateriaal
NIJMEGEN | en | OMSTREKEN/ D.G. Montenberg del Groesbeek ;1894 1897
Topografische kaart Wandelkaart Schaal 1 : 50.000 Nijmegen en omstreken Schaal 1 : 15.000 Plattegrond Nijmegen , Topografische kaart, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-III-48 rechten beeldmateriaal
Gelderland/ Jacob van Deventer ; del 1557 1557
Plattegronden Vestingkaartjes, situatietekeningen Schaal niet te bepalen De originele netkaart van Nijmegen bevindt zich in Madrid, Blibliotheek Nacional Nijmegen H.G.M, Foto, ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-II-35 rechten beeldmateriaal
Nijmegen / Jacob van Deventer; [ca. 1557] 1557
Plattegrond Vestigingkaart / Situatietekening [ca. 1:8.000] De Originele stadsplattegrond van Nijmegen bevindt zich in Bibliotheca Nacional, Madrid Let op: het betreft, Foto, Dr...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-III-44 rechten beeldmateriaal
Nijmegen in 1929 1929
Stadsplattegrond Stad Nijmegen en omgeving Schaal 1: 40.000 Kaart met behoorende schets van Nijmegen Proeve van bewerking naar het plan voor: "Samenwerken in Nederland, Foto, ...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPD-20 rechten beeldmateriaal
Plattegrond Historische kaart vesting Nijmegen Schaal (ca: 1:8.000) 80 1646
Plattegrond Historische kaart vesting Nijmegen Schaal (ca: 1:8.000) 80 roeden = 3,7 cm, Foto, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-I-12 rechten beeldmateriaal
Nijmegen | 1940
Stadsplattegrond Reclamekaart Schaal 1: 10.000, Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPD-17 rechten beeldmateriaal
Nijmegen in vogelvlucht/ Kluppel & Ebeling ; del 1908 1908
Plattegrond Vogelvlucht van Nijmegen Schaal niet te bepalen Gids voor Nijmegen met Plattegrond, vier wandelkaarten en vele illustraties Van oud en nieuw Nijmegen , Stadsplatte...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-I-6 rechten beeldmateriaal
Tetrarchia Ducatus Gelriae Neomagensis: [Nic. Van Geelkerken] 1639
Topografische kaart Kaart Overbetuwe, Rijk van Nijmegen , Tyeler waerd, Neerbetuwe Schaal [ca. 1:220.000] 'Kaarten van Gelderland en de Kwartieren', J.J.Vredenberg, Foto, Drager: ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-IV-57 rechten beeldmateriaal
Nijmegen in 1897 1897
Stadsplattegrond Nijmegen Deel 1 van 4 (linksboven) Op de schaal van 1 op 2500 Literatuur Augusteijn, Historische plattegronden van Nederlandse steden Gelderland deel, Foto, Drag...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-47A rechten beeldmateriaal
Nijmegen in 1897 1897
Plattegrond Nijmegen Stad Op de schaal van 1 op 5000 Literatuur Augusteijn, Historische plattegronden van Nederlandse steden Gelderland deel 8.2, pagina 109 kaart III 6, Stadspla...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-37 rechten beeldmateriaal
Nijmegen in 1897 1897
Stadsplattegrond Nijmegen Deel 4 van 4 (rechtsonder) Op de schaal van 1 op 2500 Literatuur Augusteijn, Historische plattegronden van Nederlandse steden Gelderland deel, Foto, Dra...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-47D rechten beeldmateriaal
Nijmegen in 1897 1897
Stadsplattegrond Nijmegen Deel 3 van 4 (linksonder) Op de schaal van 1 op 2500 Literatuur Augusteijn, Historische plattegronden van Nederlandse steden Gelderland deel, Foto, Drag...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-47C rechten beeldmateriaal
Nijmegen in 1897 1897
Stadsplattegrond Nijmegen Deel 2 van 4 (rechtsboven) Op de schaal van 1 op 2500 Literatuur Augusteijn, Historische plattegronden van Nederlandse steden Gelderland deel, Foto, Dra...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-47B rechten beeldmateriaal
NIJMEGEN in 1936 1936
Stadsplattegrond Deelkaart Schaal 1:5.000 In rood aangegeven het Hunnerpark voor de aanleg van de brug., Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPD-7 rechten beeldmateriaal
Plan der stad Nymegen/ 1780
Vestingkaart Plan van Nijmegen Schaal [ca. 1:4700] Schaal van 100 Roeden Rijnlands = 8cm, Stadsplattegrond, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-31 rechten beeldmateriaal
Nijmegen B4 1946
Kadastrale kaart Minutenplan Schaal 1:1.250 Kadaster Arnhem Bovenkant tekening is het oosten., Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPD-6
Nijmegen en omstreken/Gebr. Braakensiek Amsterdam 1900
Topografische kaart Omgevingskaart Schaal 1 : 62.500, Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-I-17 rechten beeldmateriaal
Plan van Nimmegen/del 1764 1764
Vestingkaart Plan van Nijmegen Schaal niet te bepalen, Stadsplattegrond, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-30 rechten beeldmateriaal
NIJMEGEN ¦in 1924 1924
Stadsplattegrond Deelkaart Schaal 1:5000 Noord- oosthoek Voor de zuid - oosthoek zie KPD-9 [Kaart is niet compleet], Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPD-4 rechten beeldmateriaal
Nijmegen/ del ; 1938-1940 1940
Stadsplattegrond Reclamekaart Schaal 1 : 10.000 Verso, reclame en straten-index, Stadsplattegrond, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-29 rechten beeldmateriaal
[Nijmegen] 1830
Stadsplattegrond Situatietekening Schaal [ca. 1:1700] Er zijn veel wijzigingen aangebracht. (werktekening?), Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-9 rechten beeldmateriaal
Beleg van Nijmegen /del [1794-1795] 1795
Plattegrond Militaire kaart/situatie tekening Geen schaalstok, Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-II-31 rechten beeldmateriaal
Plan voor eene te maken verandering in het inwendige van het stadhuis 1838
Plattegrond van stadhuis te Nijmegen Situatietekening Schaal [ca: 1:70] 10 El =9,9cm, Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-III-54 rechten beeldmateriaal
'T HUYS TE GENNIP/ del 1641 1641
Plattegrond Kaart van het Overkwartier Schaal (ca:1:10.000) Schale van vyf hondert passen = 4,9cm, Foto, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-IV-65 rechten beeldmateriaal
De vestingstad Nijmegen anno 1830/ Hans Giesbertz © Neo reeks ; del 1830
Plattegrond Vestingkaart, minutenplan Schaal [ca: 1:2250], Stadsplattegrond, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-III-41 rechten beeldmateriaal
Plan voor eene te maken verandering in het inwendige van het stadhuis 1838
Plattegrond van stadhuis te Nijmegen Situatietekening Schaal [ca: 1:70] 10 El =9,9cm, Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-III-53 rechten beeldmateriaal
Hier lach zijn Excel.ende den Oversten Graef | Philips met 8. vanen 1610
Plattegrond Historische kaart Schaal niet te bepalen, Stadsplattegrond, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-I-11 rechten beeldmateriaal
[Nijmegen] Eerste kadasterkaart met wijknummering/L.C. Maehen ; del 1830
Kadastrale kaart Minutenplan Gekarteerd naar de schaal 1 tot 1250 ellen, Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-III-40 rechten beeldmateriaal
Wandelkaart van Hees en Omstreken / A.van de Weerd, Arnhem ; del 1906 1906
Plattegrond Wandelkaart 1: 10.000 Gids voor Nijmegen en omstreken, met plattegrond, vier wandelkaarten en vele illustraties van oud en nieuw Nijmegen Kaart is bevestigd, Foto, ...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-III-38 rechten beeldmateriaal
Mens generosa animo generoso tendit ad alta, | Non humili contenta 1591
Plattegrond Historische prent Geen schaalstok De Nassausche oorloghen, Foto, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-II-20 rechten beeldmateriaal
BELEGERINGEN | van | KNOTSENBURG | en van | NYMEGEN | Door de | FRANSCHEN 1672
Plattegrond Historische kaart Schaal [ca. 1:9000] 300 Toises = 6,2 cm Vervaardigd naar een plattegrond van CH. De Beaurain, Foto, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-II-19 rechten beeldmateriaal
Le terres entre La Meuse, Vahal et Rhin 1696
Waterstaatskaart Rivierenkaart Schaal [ca. 1:350.000] 1 Lieue Com. Di Allemagne = 2,1 cm 2 Lieues Com. De France = 3,1 cm, Foto, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-IV-69 rechten beeldmateriaal
'Caarte van de Rivieren omtrent Schenkenschans met de geconcipieerde 1769
Een ontwerp voor afsnijding van de Rijnbocht bij Schenkenschans en Lobith, met notitie behorende bij de resolutie der Staten Generaal van 17 januari 1769, Foto, Drager: papier
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-48 rechten beeldmateriaal
Overblijfselen van het voormalige gewanthuis (Lakenhal) te Nijmegen 1946
Bouwkundige tekening Situatie plan Schaal 1:200 Linksonder; Bouwkundig tijdschrift 9e deel ( deel 35 der bouwkundige bijdragen), Foto, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPA-II-26
Arnhem 3/ del [1910] 1910
Topografische kaart Omgevingskaart Nijmegen Schaal 1: 50.000 Herzien tot 1885, ged. herzien 1910 uitgave 1912, Topografische kaart, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-II-25 rechten beeldmateriaal
No 40C Nijmegen/ Ministerie van Oorlog ; del 1953/1954 1954
Topografische kaart Militaire kaart Schaal 1 : 25.000 ( 4 cm op de kaart= 1 km op de kaart), Topografische kaart, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPC-33
Mooie vergezichten heeft men in de jagen 2.125.182. en 187 | Het meeste 1881
Kaart Wandelkaart Schaal 1 : 40.000 Album van Nijmegen en omstreken. Beschrijving, platen, plattegrond en wandelkaart, Topografische kaart, Drager: papier
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPB-II-24 rechten beeldmateriaal

weergave