116 treffers met nijmegen, materiaal:calqueerlinnen

[Plan van uitleg Nijmegen] 31/12/1877
[Plan van uitleg Nijmegen ]Noorden onder Geen noordpijl Schaalaanduiding midden onder Linksonder in kader met potlood geschreven No 91 , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-118 rechten beeldmateriaal
Ontmanteling | van | Nijmegen 1877
Ontmanteling van Nijmegen Noorden onder Geen noordpijl Schaal onder titel Opgemaakt door J. Payens De Jacobsgracht komt op de tekening als haven voor Linksonder, Plantekening, Ca...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-121 rechten beeldmateriaal
[Plan van uitleg, Nijmegen] 1878
Plantekening van de vestinggronden Nijmegen Noorden onder Geen noordpijl Geen schaalstok Plan van uitleg, zoals dit na enige wijzigingen door Brender à Brandaris, Plantekening, C...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-119 rechten beeldmateriaal
Ontmanteling van Nijmegen. Bestek | No. 16 1/1/1882
Titel Linksboven Schaalaanduiding rechtsonder [16 profielen] Voor plantekening zie KPU-146D Linksonder met potlood geschreven No. 162 , Profieltekening, Calqueerlinnen handgetekend...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-158D rechten beeldmateriaal
Ontmanteling | van | Nijmegen 1877
de waarde der vestinggronden te| Nijmegen , uitgebracht door de ondergeteekenden daartoe in commissie gesteld krachtens aanschrijving van den Minis | ter van Financien van 11,...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-116A rechten beeldmateriaal
Teekening van het door het | Ministerie van Oorlog gereserveerde | 1878
Teekening van het door het | Ministerie van Oorlog gereserveerde | terreinen van de voormalige vesting | Nijmegen Titel rechtsonder (handgeschreven) Noordpijl links, Plantekening...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-110 rechten beeldmateriaal
Ontwerp | voor | Kadeverbetering enz | te | Nijmegen 15/11/1880
Tekst rechtsonder: Opgemaakt te Nijmegen den 15 November 1880 | (get:) Nieuwstadt Noordpijl rechtsboven Schaalaanduiding en schaalstok midden onder Linksonder met potlood, Plant...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-349 rechten beeldmateriaal
ONTMANTELING VAN NIJMEGEN| Bestek No: 13 31/12/1881
Titel linksboven De tekening geeft aan : Tot 14.00+ AP af te breken havenmuur Rechtsboven de vermelding: Behoort bij bestek No: 13 den | ontmanteling van Nijmegen , Plantekening, ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-173 rechten beeldmateriaal
GEMEENTE-NIJMEGEN | Rioleering | ijzeren emmers. | Bestek No: 38 31/12/1885
: Gewaarmerkt | De aannemer en medestanders. De commissie voor den uitleg | der stad Nijmegen 3 handtekeningen , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in Z/W, Ontwerp riolering
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-403B rechten beeldmateriaal
[Tekening van de toestand van de Waalkade tussen de Gierbrug en het 31/12/1880
Geen noordpijl aanwezig Noorden boven Schaalaanduiding onder aan tekening Schaalstok onder schaalaanduiding , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Waalkade
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-337 rechten beeldmateriaal
Kopie van de kadastrale kaart, Sectie B, 2e blad, waarop een gedeelte 1880
Kopie van de kadastrale kaart, Sectie B, 2e blad, waarop een gedeelte der vestinggronden aangegeven staat. , Kadastrale kaart, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Plan van uitle...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-125 rechten beeldmateriaal
Plan van ‘s Rijks gronden, staande onder het beheer van het | departement 31/5/1886
- en Ziekepoorten | te Nijmegen . Andere titelgegevens: Tekst linksonder kader rand: Gecaligneerd door den Opzichter + van Fortificatien (Was geti) [N.J. de Laet] Tekst rechts...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-112 rechten beeldmateriaal
[Schets van de vrijgekomen vestinggronden tussen het Kronenburgerpark, 31/12/1890
Noorden onder Geen noordpijl Schaal niet aangegeven. , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Plan van uitleg algemeen
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-124 rechten beeldmateriaal
[Tekening van een plan voor de aanleg van een weg langs het fort Sterrenschans, 31/12/1886
Schaalaanduiding midden onder Geen schaalstok Noordpijl linksonder , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Aanleg en verbetering van straten
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-260 rechten beeldmateriaal
Project tot uitbreiding der Stad tuschen de Jacobsgracht | en de Spoorweg 31/12/1879
Titel linksboven Schaalaanduiding en schaalstok onder de titel Noorden beneden Linksonder buiten kader met potlood geschreven No 60 , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in k...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-334 rechten beeldmateriaal
[Ontwerp houten brug Hunnerpark] 31/12/1885
Voor- en zijaanzicht te maken houten brug Schaalaanduiding midden onder tekening (schaal.2 ½ cm per M) , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in Z/W, Ontwerp Hunnerpark
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-307A rechten beeldmateriaal
[Tekening van een plan van aanleg van een plantsoen tussen de achterzijde 31/12/1888
Situatie heeft geen schaalaanduiding No.15a linksonder met potlood aangegeven , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Ontwerp Kronenburgerpark
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-300 rechten beeldmateriaal
[Ruil van grond met de heer Roothaan en de Spaarbank aan de verlengde 31/12/1883
Zonder titel Schaalaanduiding onder de tekening De grondruil wordt met blauw aangegeven Linksboven buiten het kader met potlood geschreven No: 149 , Plantekening, Calqueerlinnen h...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-455 rechten beeldmateriaal
[Ontmanteling door de Commissie omgeving Havenbastion] 31/12/1883
Geen titel. Geen schaalaanduiding. Situatietekening tussen Hezelstraat en Oude Haven met omgeving. , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Ontmanteling door de Commissie
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-150 rechten beeldmateriaal
[Verkoop van gronden] 31/12/1895
Zonder titel Schaalaanduiding rechtsonder de tekening Verkoop van grond tussen de Daalseweg en de Groesbeeksedwarsweg Met rood potlood in linker onderhoek geschreven No 314 , Plant...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-440 rechten beeldmateriaal
[Ruiling van grond aan de Stationsweg met Bert Brouwer] 31/12/1883
Zonder titel Schaalaanduiding rechtsonder de tekening De grondruil wordt met geel en rood aangegeven , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Ruiling van gronden
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-459 rechten beeldmateriaal
[Terrein verkocht aan den heer Cocuyt] 31/12/1881
Zonder titel. Noordpijl linksboven de tekening Schaalaanduiding rechtsonder de tekening Perceel aan de Gerard Noodtstraat en de van der Brugghenstraat, verkocht aan Cocuyt , Plante...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-452 rechten beeldmateriaal
Comm. Uitleg 31/12/1883
Titel linksboven Geen schaalaanduiding Kadastrale tekening van de toestand voor het watervrijmaken van de Waalkade In linkerbovenhoek met pen geschreven: 340B onderstreept daaronde...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-340B rechten beeldmateriaal
[Uittreksel kadastrale kaart] 31/12/1880
Geen titel Geen schaalaanduiding Situatie tussen de Ziekerstraat en Hertogstraat , Kadastrale kaart, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Aanleg en verbetering van straten
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-202 rechten beeldmateriaal
UITLEG DER STAD. | Bestek No: 14. | Ophoging der Waalkade enz. 31/12/1881
Titel linksboven Schaalaanduiding onder de titel Noordpijl boven rechts van het midden Linksonder met potlood geschreven: No: 280 , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kl...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-174 rechten beeldmateriaal
Verlaging | van de straat langs de voorm hoofdwal | tusschen de Molen- 31/12/1879
Titel in linkerbovenhoek Schaalaanduiding onder de titel Tekeningen behorend bij bestek No.7 Vele hoogtematen van de straat en woningen , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-155 rechten beeldmateriaal
[Plan van aanleg van het ontworpen Hunnerpark.] 31/12/1883
Geen titel Geen schaalaanduiding Plan met woningen in het park In linkeronderhoek met potlood geschreven No: 208 , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Ontwerp Hunne...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-301 rechten beeldmateriaal
C | Gemeente Nijmegen | uitleg der stad | rioleering | Bestek No. 31/12/1885
onder met inkt de vermelding: Gewaarmerkt 3 november 1885 | De aannemer en medestanders. De commissie voor den uitleg | der stad Nijmegen 3 handtekeningen , Plantekening, Calqu...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-404C rechten beeldmateriaal
B | Gemeente Nijmegen | uitleg der stad | rioleering | Bestek No. 31/12/1885
stuks Rechts onder met inkt de vermelding: Gewaarmerkt 3 november 1885 | De aannemer en medestanders. De commissie voor den uitleg | der stad Nijmegen 3 handtekeningen , Plante...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-404B rechten beeldmateriaal
Behoord bij Overeenkomst d.d 1880 [Kopie van een tekening van de door 1880
schaalaanduiding] De burgemeester van Nijmegen [boven de secretaris] Linksonder buitenkader in potlood geschreven No 123 24, No 123 is doorgehaald. , Plantekening, Calqueerlinne...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-115 rechten beeldmateriaal
A | Gemeente Nijmegen | uitleg der stad | rioleering | Bestek No. 31/12/1885
en rechts onder 12 stuks Rechts onder met inkt de vermelding: Gewaarmerkt 3 november 1885 | De aannemer en medestanders. De commissie voor den uitleg | der stad Nijmegen 3, Pla...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-404A rechten beeldmateriaal
Stad Nijmegen | “Situatie van het Valkhof” [Noord-oosten van het park] 1882
Plan aanleg park gedeelte Valkhof Titel linksonder Geen noordpijl aanwezig Noorden onder Schaalaanduiding rechts onder Geen schaalstok Stempel architect links van de tekening ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-240A rechten beeldmateriaal
Ontmanteling van Nijmegen | Bestek No: 16 31/12/1882
Titel linksboven [omvattende de aanleg van het Keizer Karelplein met aangrenzende straten] Noorden onder Geen schaalstok aanwezig Profiel rechts boven is 90 graden gedraaid Recht...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-146A rechten beeldmateriaal
Ontmanteling van Nijmegen 1879
5 profieltekeningen en rechts boven 1 situatietekening Schaal aanduiding situatie onder het situatie Schaalaanduiding profielen rechts onder aan de tekening Geen schaalstok aanwe...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-147 rechten beeldmateriaal
Ontwerp van Acht Woonhuizen | op het Terrein der Spaarbank | te Nijmegen 22/7/1880
Titel rechtsboven van het midden Schaalaanduiding midden onder aan tekening Rechts onder vermelding architect Tekening bevat: Achtergevel, Voorgevel, Lengtedoorsnede, Dwarsdoorsned...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-461B rechten beeldmateriaal
Bebouwing | van het Terrein der Spaarbank | te Nijmegen 22/7/1880
Titel rechtsboven van het midden Paralleltitel rechts onder titel Schaalaanduiding midden onder aan tekening Rechts onder vermelding architect Linksonder in kader met potlood gesch...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-461A rechten beeldmateriaal
Algemeen plan van uitleg | der gemeente | Nijmegen 1877
Plan van Titel links boven Geen noordpijl Noorden onder Schaalaanduiding midden onder Linksonder in kader met potlood geschreven No 89 Vlek van inkt links , Foto, Calqueerlinne...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-117 rechten beeldmateriaal
[Tekening behorend bij bestek No. 38, van de ijzeren emmers, randen 31/12/1885
| der stad Nijmegen 3 handtekeningen , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in Z/W, Ontwerp riolering
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-403A rechten beeldmateriaal
[Kaart van de stad Nijmegen binnen de wallen, waarop aangegeven staat 31/12/1860
Noorden onder Geen noordpijl Schaal niet aangegeven De wijken worden aangegeven met de letters A, B, C, en D , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Plan van uitleg a...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-123 rechten beeldmateriaal
Gemeente Nijmegen | Sectie A 31/12/1890
Titel midden boven aan tekening Kadastrale kaart Ooijse Schependom Schaalaanduiding onder de titel Noordpijl rechts boven aan tekening Noorden Links boven Linksonder met potlood ge...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-255 rechten beeldmateriaal
Ontmanteling van Nijmegen | Bestek No 28 31/12/1883
Titel middenboven Tekening van de brug in het Hunnerpark die toegang geeft tot de Belvédère. Diversen aangezichten Onder aan tekening ondertekend door 3 personen Schaal niet aangeg...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-189 rechten beeldmateriaal
[Tekening van een plan van aanleg der straten tussen de Renbaan en 1/4/1892
Situatietekening van aanleg wegen en percelen Noordpijl niet aanwezig Noorden boven Schaalstok niet aanwezig Schaalaanduiding links onder Onder schaalaanduiding Nijmegen , Plantek...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-273 rechten beeldmateriaal
D | Gemeente Nijmegen | uitleg der stad | rioleering | Bestek No. 31/12/1885
november 1885 | De aannemer en medestanders. De commissie voor den uitleg | der stad Nijmegen 3 handtekeningen , Plantekening, Calqueerlinnen handgetekend in kleur, Ontwerp rio...
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-404 rechten beeldmateriaal
ONTMANTELING van NIJMEGEN. | Bestek 12 31/12/1880
Titel linksboven Schaalaanduiding rechtsonder Geen noordpijl aanwezig Noorden onder aanleg van straten op het terrein tussen de St. Jorisstraat en de Berg en Dalseweg Zie ook KPU-...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-169 rechten beeldmateriaal
Ontmanteling | van | Nijmegen | Bestek No: 2 31/12/1879
Titel linksboven Noorden rechtsonder Noordpijl onder de titel Geen schaalstok aanwezig Rechts onder in potlood No 244 Bestektekening, omvattende de aanleg van het Keizer Karels pl...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-146C rechten beeldmateriaal
Ontmanteling | van | Nijmegen | Bestek No: 2 31/12/1879
Titel linksboven Noorden rechtsonder Noordpijl onder de titel Schaalaanduiding linksonder Onder schaalaanduiding: de geel gekleurde gedeelten als rijwegen begrinten | de grijs gek...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-146B rechten beeldmateriaal
ONTMANTELING VAN NIJMEGEN. | Bestek No 34 31/12/1884
Titel linksboven Profielen van straten tussen de Haven en de Koninginnelaan 5 Profielen 1-2 tot en met 9-10 Voor Plantekening zie KPU-194 en KPU-196 In linkeronderhoek buiten het k...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-195 rechten beeldmateriaal
ONTMANTELING | VAN | NIJMEGEN. | Bestek No 34 31/12/1884
Titel linksboven Schaalaanduiding onder de titel Geen noordpijl aanwezig Noorden links van de tekening Plan van aanleg van straten tussen de Haven en de Koninginnelaan Zie ook teke...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-194 rechten beeldmateriaal
ONTMANTELING | van | NIJMEGEN. | Bestek No: 33 29/8/1884
Titel linksboven Schaalaanduiding rechts onder 6 dwarsprofielen 1 lengteprofiel Rechts van het midden vermelding Gewaarmerkt 29 Augustus 1884. Daaronder 4 handtekeningen. Voor pl...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-493B rechten beeldmateriaal
ONTMANTELING | van | NIJMEGEN. | Bestek No: 33 29/8/1884
Titel linksboven Schaalaanduiding onder de titel Rechtsboven vermelding Gewaarmerkt 29 Augustus 1884. Daaronder 4 handtekeningen. Voor profielen zie tekening 493B Op de achterkant...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-493A rechten beeldmateriaal

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort