36 treffers van Stadskasteel Zaltbommel

Kleurenafbeelding van schilderij van Het raadsel van Nijmegen uit het stadhuis van Nijmegen met uitgebreide tekstuele toelichting op het raadsel. Mechanische litho, firma H. ten Hoet.
Kleurenafbeelding van het schilderij "Het raadsel van Nijmegen" dat hangt in het stadhuis te Nijmegen; vervaardigd in 1619. Onder de afbeelding is het raadsel (over huwelijksrelati...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6728
Notificatie, Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen inzake verponding. Boekdruk: A. van Goor, 1728. 1728
Publicatie met als hoofd het tussen voluten door twee leeuwen gehouden wapen van Gelderland, Nijmegen. Op banderol tekst: Spes nostra in deo. Hieronder de tekst inzake de Ordinaire...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6841
omtrekplattegrond van Zaltbommel en Nijmegen. Vestingwerken. Kopergravure.
Papier in tweeën gedeeld; boven: plattegrond van de omtrekken van Zaltbommel; vestingwerken. onder: omtrekplattegrond van Nijmegen; vestingwerken; fort Knotsenburg. Opschriften: in...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5768
Publicatie, ordonnantie op het Passagie-geld door Gedeputeerde Staten van het kwartier van Nijmegen. Boekdruk, H. Heymans, 1737. 1737
Ordonnantie op het Passagie-geld, door Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen. Tekst in twee kolommen. Opschriften: Ordonnantie op het Passagie-geld tec., historische vo...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6830
Notificatie, betreffende verponding t.b.v. vroedvrouw door Kwartier van Nijmegen. Boekdruk: A. van Goor & Zn. 1803. 1803
Publicatie gedaan door het Collegie van Financien van het Kwartier van Nijmegen, betreffende verponding van een stuiver per gulden en nog een oortje op iedere gulden verponding om ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6836
Herv, kerk en Gemeentehuis- Heerewaarden. 1916
Kaart verzonden aan Mevr Botte te Nijmegen. Van Coba. op 24-08-1916., Foto's en Prentbriefkaarten, prentbriefkaart
Locatie: Heerewaarden
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > fk1494
Zaltbommel, brug over de waal. 1933
Op de voorgrond een veerboot die tussen Nijmegen en Rotterdam vaarde., Foto's en Prentbriefkaarten, prentbriefkaart
Locatie: zaltbommel;
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > fk2120
Publicatie: maning betaling verponding door Gecommitteerden. Boekdruk: Is. van Campen, 1798. 1798
Publicatie door de Gecomitteerdens uit het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Gewest van Gelderland, inzake het betalen van de Verponding in Bommel, Tieler en Bo...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6835
Gereformeerde Landt-rechten Ende Gewoonten van het Rijck vam Nijmegen 1686
Gereformeerde Landt-rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nijmegen, Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlijkheden ende Geri...
Locatie: Arnhem
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 7553
Verschillende acten, missiven, ordonnanties, reglementen en rescriptien met betrekking tot Zaltbommel, Zutphen en Nijmegen 1655
Verschillende acten, missiven, ordonnanties, reglementen en rescriptien met betrekking tot Zaltbommel, Zutphen en Nijmegen, waaronder ook Henrick Hoets 'Zalt-boemels oorsprong en o...
Locatie: Dordrecht
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 7585
zwembad in de Waal te Zaltbommel 1890
Drijvend zwembad in de Waal. Enkele personen zwemmen, anderen kijken toe Gekocht in Nijmegen en toen naar Zaltbommel gesleept., Foto's en Prentbriefkaarten, foto
Locatie: zaltbommel;
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > fk0173
Groet uit nederhemert "Pastorie Nederhemert" 1902
Kaart verzonden in 1902, aan A de Wilt Boekhouder te Nijmegen. nederhemert;eiland;pastorie;1902;55.016;de Wilt;, Foto's en Prentbriefkaarten, prentbriefkaart
Locatie: Nederhemert
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > fk1300
Zaltbommel, Steigerstraat. 1910
Korte Steigerstraat gezien naar het zuiden, in de straat een man met paard en wagen. verzonden aan: mej, J.C.van Driest te Nijmegen op 08-08-1910., Foto's en Prentbriefkaarten, pre...
Locatie: Zaltbommel
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > FK3051
Walgezicht bij Zaltbommel 1900
foto gemaakt ter hoogte van de huidige Koningin Wilhelminaweg richting de Virieusingel, verzonden aan de jongeheer D.W. van Dam te Nijmegen, Foto's en Prentbriefkaarten, prentbrief...
Locatie: Zaltbommel
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > FK3197
De sleepboot Kleine Cornelis. 1945
Kleine Cornelis, sleepbootje van T van Haaften bij de stuurhut staat Jan Blanken, gewoond aan de havendijk 10 te Zaltbommel., Foto's en Prentbriefkaarten, foto
Locatie: zaltbommel;
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > FK2538
wapens diverse Gelderse steden met links boven Zaltbommel. Pagina uit boek naar ontwerp R. Orloff, periode 1800-1900. 1800
rond het Gelderse wapen zijn de wapens van diverse Gelderse steden afgebeeld: Nijmegen, Tiel, Zaltbommel., historische voorwerpen, document, drukken, papier
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5900
Ordonnanties, reglementen en notificaties met betrekking tot den Quartiere van Nymegen 1752
Verschillende gebundelde ordonanties, regelementen en notificaties met betrekking tot het Quartiere van Nymegen, Te Nymegen, By Henrik Heymans, Boekverkoper, Stadts-en Quartiers Dr...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 7584
stempel synagoge, messing, model plat rond met cylindrische steelhouder, graveersel Davidsster en randschrift. Periode 1800-1900. 1800
Stempel synagoge. Ex. 1: model is plat rond met cylindrische steelhouder. Graveersel: Davidsster in vijfpuntig rozet. Opschrift: "Ring synagoge te Bommel Ressort van Nijmegen". Ste...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 0458
kaart met dijkdoorbraken in het jaar 1757 in het Kwartier van Nijmegen. Gekleurde gravure, F. Houttuyn. 1757
Kaart van het Kwartier van Nijmegen met gekleurd overstroomde gebieden in het jaar 1757 voorgevallen. Langs de bovenrand zes situatiekaartjes van doorbraken te Hedel, Dreumel, Alph...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6604
inhoudsmaat. 5 liter. Cylindrisch ijzeren model met versterkte mond- en voetrand. Versterkte bodemplaat. Gemerkt en voorzien van een naam op ovaal messing plaatje. Periode 1880-1883 1880
Cylindrisch model met verdikte mond- en voetrand. De bodem met kruisvormige banden versterkt. Buitenzijde: zwart; binnenzijde: rood (menie). Op ovaalvormig plaatje messing: "5 Lite...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3393
Nijmeegse ruiterschelling. Voorzijde: gekroond stadswapen met omschrift; keerzijde: geharnaste ruiter met omschrift. Jaar 1691. Zilver. 1691
Voorzijde: gekroond stadswapen. Omschrift: "Mo.No.Arg.Civ.Noviomagensis" en "91" Keerzijde: geharnaste ruiter rijdend naar rechts; omschrift: "Concordia res parvae crescunt", histo...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 4154
plattegrond van Zaltbommel en drie andere steden. Vestingwerken met poorten en bolwerken. Kopergravure.
In vier rechthoeken gedeeld, ieder met een plattegrond. l.b. omtrekplattegrond van Zaltbommel met vestingwerken. r.b. idem Doesburg; l.o. idem Groenlo; r.o. idem Nijmegen. Opschrif...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5767
omtrekplattegronden Zaltbommel en acht andere steden met verdedigingswerken. Kopergravure.
Omtrekplattegronden van een aantal Gelderse steden. Centraal de grootste plattegrond, die van Nijmegen, met fort Knotsenburg. Hier omheen, links onder beginnend: Bredevoort, Bommel...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5775
Prent met vier gekleurde afbeeldingen uit de provincie Gelderland waaronder Loevestein. Opschriften,. Houtgravure, D. Noothoven van Goor, periode 1800-1900. 1800
Op een vel papier zijn vier afbeeldingen bijeengebracht: l.b. kaartje van Gelderland; r.b. Arnhem; l.o. Het Belvedère te Nijmegen; r.o. het slot Loevestein. Gekleurd in geel, groen...
Locatie: Leiden
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6350
Publicatie Rouwklacht Johan de Cock van Delwijnen 1724. Teksten. Druk: Assweer van Goor. 1724
Gedrukte rouwklacht; opschriften; rijmvers in twee kolommen. Ondertekend door Justina Nucella. Baron Johan de Cock van Delwijnen overleed op 26 december 1724 "in het 69ste Jaars de...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6771
Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland 1863
Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland, in Januarij en Februarij 1861, medegedeeld door F.C.D. Bauer, Griffier der Staten van Gelderland. Met kaarten. T...
Locatie: Arnhem
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 7516
Landtbrief des Circuls van der Ooy met desselfs ampliatie nevens een deductie over het Dyck-regt Des gemelten Circuls 1750
Landtbrief des Circuls van der Ooy met desselfs ampliatie nevens een deductie over het Dyck-regt Des gemelten Circuls, met Authentique Stukken bevestigt door Mr. Joh. Mich. Roukens...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 7558
Ordonnantie Waar na in den Quartiere van Nymegen geheven en betaalt zal worden het recht van 't Kleyn Zegel 1759
Ordonnantie Waar na in den Quartiere van Nymegen geheven en betaalt zal worden het recht van 't Kleyn Zegel, Van allerhande Actens, Documenten, Bewys-stukken, publicque en particul...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 7582
kaart van aangewonnen land in de uiterwaarden van Hier en Neerijnen, Waardenburg. Topografische aanduidingen, Aop 1743. Gemaakt in opdracht van Gedeputeerde Staten van Kwartier van Nijmegen.
Kaart, in het noorden begrensd door de rivier De Waal. In het zuiden de dijk met de dorpen Neerijnen en Hier (= Waardenburg). Diverse genummerde en in verschillende kleuren groen a...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6212
borststuk binnen cirkel van Willem Christiaan van Manen, predikant o.a. Zaltbommel en Heerewaarden. Opschriften. Gravure, J.W. Casparie, 1817. 1817
Portret driekwart naar rechts, borststuk. Donker jasje met opstaande kraag en korte witte bef. Half lang haar. Portret staat binnen cirkel. Opschriften: Willem Christiaan van Manen...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6418
Topografische kaart van Kwartier van Nijmegen. Gravure gekleurd, Is.Tirion, 1741. 1741
Kaart afbeeldende de Neder-, Overbetuwe, Bommelerwaard en de aangrenzende gebieden van Utrecht, het Land van Kleef, de Meierij van Den Bosch, het Land van Heusden en Altena, Vianen...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6658
schilderij, olieverf op paneel "Dorpsgezicht Well (gld)" 1942 Gerard Menken 1942
olieverfschilderij op paneel voorstellende een boerderij in Well (gld), gevat in een eenvoudig geprofileerde goudbruine lijst, op de achterkant staat: Gerard Menken Dorpsgezicht We...
Locatie: Well
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 0124
herdenkingsbord "De verrassing van Salt-Boemel", aardewerk met merken en jaartal 1922 Dirk van Haaften bevrijdde Zaltbommel met een list van de Spaanse bezetter in 1572 1922
Model: rond, plat. Decoratie: in blauw op een licht-grijze ondergrond. Centraal een openstaande poort met ophaalbrug, waar overheen een paard met hooiwagen loopt. Hier achter een v...
Locatie: Nijmegen, Zaltbommel
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 0287
kaart van de Bommelerwaard met de rivieren Maas en Waal tijdens de Franse belegering. Aquarel in kleur. Franse refugé, periode 1775-1800. 1794
Centraal de Bommelerwaard; rivieren de Waal en Maas. Begrenzing van het kaartje: Den Bosch, Heusden, Nijmegen, Tiel. Met Noord/Zuid pijl. Ingetekend zijn: Crevecoeur, St. Andries, ...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6647
maquette van hout, huis Vrede-Lust te Rossum 1947 1947
Historie van Huis Slotselaan 2 te Rossum genaamd “ Vrede –Lust “ Het oude Vrede-Lust, stond vroeger bekend als “HAUSSELSHOF” vernoemd naar Alexander van Hausselt , die omstreeks 16...
Locatie: Rossum, Gelderland
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 0419