2 treffers van Elisabeth Weeshuis Museum

monstrans van verguld zilver, vervaardigd door Thomas Bogaert, Amsterdam, 1642 1642
Op zeslobbige cilindervormige voet met zes cherubhoofdjes, waarboven drie voorstellingen: Inzameling van het manna, David en de toonbroden, Christus te Emmaus. Lunula met twee enge...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 1219
Monstrans van verguld messing, maker onbekend, 19 e eeuw. 1800
Monstrans op ronde voet, klokvormig gewelfd met drie randen; aan de aan bovenzijdevan de voet vier cartouches met voorstellingen van het Lam Gods (twee maal) en teksten: MRA en IHS...
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 1230

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort