86 treffers met maria, soort:prent

Zie ook: marifoon

Vaderlandsche MANNEN en VROUWEN. - H 1794
Prent met twaalf voorstellingen van of over beroemde Nederlandse mannen en vrouwen. Boven elke afbeelding staat een titel en onder elke afbeelding een zesregelig vers., volksprent,...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.93
Vaderlandsche MANNEN en VROUWEN. - H 1805
Prent met twaalf voorstellingen van of over beroemde historische figuren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden. Boven elke afbeelding staat een titel, onder elke afbeelding een zes...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.35
Vaderlandsche MANNEN en VROUWEN. - H 1794
Prent met twaalf voorstellingen van of over beroemde historische figuren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden. Boven elke afbeelding staat een titel en onder elke afbeelding een z...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.92
Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. - Schaduwbeelden - No.13 1865
Prent met negen portretten van beroemde mannen en een bekende vrouw, gedrukt in lithografie. De afbeeldingen zijn bedoeld om uit te knippen en als schaduwbeelden te projecteren., v...
Locatie: Amsterdam, Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.239
La Ste Crèche. - Die heilige Krippe. - The holy crib. - La santa Pesebre. - No.391 1889
Verschillende voorstellingen rondom de geboorte van Jezus. In het midden zijn de drie wijzen afgebeeld, met links daarvan de stal met Maria, Jozef, de herders en het kind. Rondom s...
Locatie: Wissembourg
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3790
Geboorte van 's Werelds Heiland. - No. 45. 1794
Prent met acht voorstellingen uit het Nieuwe Testament: de verkondiging van de engel aan Maria; het bezoek van Maria aan Elizabeth; de geboorte van Jezus; de verkondiging aan de he...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.310
Geboorte van 's Werelds Heiland. - No. 45. 1794
Prent met acht voorstellingen uit het Nieuwe Testament: de verkondiging van de engel aan Maria; het bezoek van Maria aan Elizabeth; de geboorte van Jezus; de verkondiging aan de he...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.311
De Geboorte van den Zaligmaaker Jesus Christus, uyt de Maaget Maria. - 14 1723
Prent met acht taferelen uit het Nieuwe Testament: verkondiging aan Maria (annunciatie), bezoek van Maria aan Elizabeth (visitatie), geboorte van Jezus, besnijdenis, aanbidding doo...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.403
Paasch-Prys. - [No. 3] 1761
Prent met de afbeelding van Jezus aan het kruis, gedrukt met een houtsnede. Links staat Maria, rechts Johannes. In de vier uiteinden van het kruis zijn de vier evangelisten afgebee...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.232
Land van Axel. - Platteland. Stad.
Geertruida Willemsen uit Zaamslag, geboren op 27 september 1875 en Johanna Maria van Hoeve uit Axel, geboren op 30 september 1880. De meisjes zijn gekleed in de dracht uit de stree...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13426
Land van Axel. - Stad. Platteland.
Geertruida Willemsen uit Zaamslag, geboren op 27 september 1875 en Johanna Maria van Hoeve uit Axel, geboren op 30 september 1880. De meisjes zijn gekleed in de dracht uit de stree...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13428
De 14 Statiën van onzen Heer Jezus Christus. - 56. 1848
Prent met zeventien voorstellingen van de passie van Christus, de kruisafname, de graflegging en de zweetdoek van Veronica, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met r...
Locatie: 's-Hertogenbosch
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3242
Zuid-Beveland. - Katholiek.
Maria Acda uit Baarland, geboren op 16 april 1880 en Cornelia de Jonge uit 's-Heerenhoek, geboren op 2 juni 1879. De meisjes zijn gekleed in de katholieke variant van de Zuid-Bevel...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13430
Zuid-Beveland. - Protestantsch.
Maria Rijn uit Schore, geboren op 24 augustus 1877 en Maatje Geertruida Tolhoek uit Kattendijke (Wilhelminadorp), geboren op 23 oktober 1876. De meisjes zijn gekleed in de protesta...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13431
Land van Hulst.
Maria Louisa Hiel uit Hontenisse, geboren op 30 september 1880 en Maria Johanna Neeteson uit Hontenisse, geboren op 13 maart 1876. De meisjes zijn gekleed in de dracht van de stree...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13429
Schouwen
Elizabeth Wilhelmina Boot uit Haamstede, geboren op 30 september 1878 en Maria Johanna van Zuijen uit Burgh, geboren op 12 februari 1876. De meisjes zijn gekleed in Schouwse streek...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13422
Land van Cadzand.
Maria Kotvis uit Zuidzande, geboren op 28 mei 1878 en Suzanna Sara Kotvis uit Zuidzande, geboren op 16 mei 1877. De meisjes zijn gekleed in de dracht uit het land van Cadzand. De p...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13424
Walcheren.
Maatje Johanna van der Meule uit Domburg, geboren op 30 april 1880 en Maria van der Meule uit Aagtekerke, geboren op 25 mei 1877. De meisjes zijn gekleed in de Walcherse dracht. De...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13433
Westkapelle.
Maria Minderhoud uit Westkapelle, geboren op 16 augustus 1877 en Cornelia Verhulst uit Westkapelle, geboren op 1 februari 1879. De meisjes zijn gekleed in Walcherse dracht. De pren...
Locatie: Middelburg (Zeeland), Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.13438
Prent met portretten William en Maria, 1729 1729
Deze prent toont prins Willem III van Oranje (1650-1702) en zijn Engelse vrouw Mary Stuart (1662-1694). In het rampjaar 1672 wordt Willem III benoemd tot opperbevelhebber van het l...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14395
De vlugt naer Egypten - No.31 1817
Devotieprent met de titel 'De vlugt naer Egypten.' Rondom de ingekleurde houtsnede is een tekst gedrukt. Op de afbeelding staan Jozef en Maria met hun kind Jezus Christus, terwijl ...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3150
Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel. - De godzalige huiszegen - No.1 1833
Prent met twee voorstellingen. Op de afbeelding links staat de verschijning van het miraculeuze beeld van Maria met kind in een boom in Scherpenheuvel. Links van de boom knielt een...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3181
Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel. - De Godzalige Huiszegen - No.1 1833
Prent met twee voorstellingen. Op de afbeelding links staat de verschijning van het miraculeuze beeld van Maria met kind in een boom in Scherpenheuvel. Links van de boom knielt een...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3179
Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel. - De Godzalige Huiszegen - No.1 1833
Prent met twee voorstellingen. Op de afbeelding links staat de verschijning van het miraculeuze beeld van Maria met kind in een boom in Scherpenheuvel. Links van de boom knielt een...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3180
Schilderyen binnen de Zeege- en Eerepoorten voor het Hof. 1691
Ets met tien voorstellingen van de grisailles op de binnenzijden van de triomfboog op het Buitenhof, ter ere van het bezoek van Willem III aan Den Haag in 1691. De voorstellingen z...
Locatie: 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7319
Zyschilderyen der Zeege- en Eerepoorten voor het Hof. 1691
Ets met twee voorstellingen van de grisailles op de rondelen van de zegepoort op het Buitenhof ter ere van het bezoek van Willem III aan Den Haag in 1691. De voorstellingen tonen o...
Locatie: 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7320
Het Gebed des Heeren. - N. 134. - L'Oraison Dominicale. 1817
Prent met acht voorstellingen en een tekst in ruitvorm die het Gebed des Heren verbeelden. Bij elke voorstelling staat een Nederlandse en Franse tekst. De afbeeldingen zijn gedrukt...
Locatie: Amsterdam, Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7
Het Leven van de H. Maria Magdalena. 1808
Prent met een afbeelding van de heilige Maria Magdalena. Onder de afbeelding staat een levensbeschrijving, afgesloten met een gebed. De uitgever Wed. Bontamps in Venlo gaf vanaf 17...
Locatie: Venlo
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.4840
Maria II Stuart ( 1662-1695 )
thema: Stadhouders Willem II, Willem III /portretten Gravure :Maria Stuart, heupstuk, en face naar rechts, haar linkerarm rustend op een bol . Onderschrift : Maria Regina Bruikleen...
Organisatie > CODA Museum > P00952
De 14 Statiën van onzen Heer Jesus-Christus. - N.75. - Stations de notre Seigneur Jesus-Christ. 1833
Prent met de veertien staties van Christus, gegroepeerd rondom voorstellingen van Christus aan het kruis, Maria met de zeven smarten en de zweetdoek van Veronica. Onderaan de prent...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12999
Marie II Stuart 9 1662-1695 )
thema: Stadhouders Willem II, Willem III / portretten Litho van Maria Stuart, borststuk en face naar links. Onderschrift : Maria Stuart, Gemalinne van Willem III, Prins van Oranje ...
Organisatie > CODA Museum > P00951
Prinses Maria van Pruisen (2e gemalin van Prins Hendrik)
Prinses Maria van Pruisen (2e gemalin van Prins Hendrik) thema: kinderen van Koning Willem II Bruikleen v/h Hist. Ver. Felua thans VOA, Werken op papier (historisch), prent
Organisatie > CODA Museum > F415-038
Prinses Maria van Pruisen (2e gemalin van Prins Hendrik)
Prinses Maria van Pruisen ( 1855-1879) 2e gemalin van Prins Hendrik thema: kinderen van Koning Willem II Bruikleen v/h Hist. Ver. Felua thans VOA, Werken op papier (historisch), prent
Organisatie > CODA Museum > F411-038
Maria Stuart (1662-1695)
Historische prenten. Gravure voorstellende Vertooning van het eerbedde van Hare Majesteit Maria Stuart. Op den 3 maart en volgende dagen 1695., Werken op papier (historisch), prent
Organisatie > CODA Museum > P00955
Willem III
Kopergravure: K.S. Willem III en Maria Stuart II gekroond tot koning en koningin van Engeland. Historische prenten., Werken op papier (historisch), prent
Organisatie > CODA Museum > P00947
Willem III
Kopergravure, voorstellende het huwelijk van Prins Willem III met Maria Stuart. Historische prenten., Werken op papier (historisch), prent
Organisatie > CODA Museum > P00941
Willem III (1650-1702) en gemalin Maria Stuart II (1662-1695)
Willem III: Borststuk en face naar rechts. Maria II: Borststuk en face naar links. Beide portrretten in versierd ovalen randwerk. Titel: Die Zweite Englische Revolution von 1688. N...
Organisatie > CODA Museum > F112-029
Prins Albert von Saksen-Altenburg met zijn verloofde Prinses Maria van Pruisen, verw. Prinses Hendrik der Nederlanden
Prins Albert von Saksen-Altenburg met zijn verloofde Prinses Maria van Pruisen, verw. Prinses Hendrik der Nederlanden a: uitknipsel uit Duits tijdschrift b: idem uit Nederlands tij...
Organisatie > CODA Museum > F417-038
Kinderportret van Maria II Stuart (1662-1695 )
thema: Stadhouders Willem II, Willem III / portretten Gravure van Madame Marie II, Princesse de la Grand Bretagne. Heupstuk , en face naar rechts, op de achtergrond gordijn en land...
Organisatie > CODA Museum > P00950
Maria, het kind der toovergodin. - Marie l'enfant de la fée. - N.2 1880
Prent met zestien voorstellingen van het verhaal over Maria, het kind van de tovergodin. Onder elke afbeelding staat een onderschrift in het Nederlands en het Frans. De tekst is ge...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3183
Belgica Florens - Belgica Destructa
Foto '' s De bloeiende Nederlanden-De verwoeste Nederlanden 23 foto's van een kartboek , gebonden in met blinddruk versierde linnen band op houten platten , 46 x 35 cm. Samengebond...
Organisatie > CODA Museum > P02424
Guilelmus Henricus et Maria Stuarda 1677
Ets uit 1677. Zinneprent op het huwelijk van Willem en Mary . Willem voorgesteld als man van allure, als Romeins veldheer die met zijn bruid voor het altaar van de Nederlandse Repu...
Organisatie > CODA Museum > P00932
Charlotte en Maria 1893
Centsprent Nº 309 getiteld: 'Charlotte en Maria' Een prent met twaalf voorstellingen in kleurenlithografie over het brave meisje Charlotte en haar ondeugende zusje Maria. Onder elk...
Locatie: Luik
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 02058bi
Fragmenten II 1978
Kleurenlitho. Nr. 8/8. 1978. Gesigneerd., Werken op papier (modern), lithografie (prent), papier
Organisatie > CODA Museum > vrm 02946
z.t. 1979
Litho. BKR. 1979. nr. 3/8, Werken op papier (modern), lithografie (prent)
Organisatie > CODA Museum > vrm 00495
z.t. 1979
Litho nr. 6/8. 1979., Werken op papier (modern), lithografie (prent)
Organisatie > CODA Museum > vrm 00497
z.t. 1979
Litho Nr. 10/10. 1979., Werken op papier (modern), lithografie (prent)
Organisatie > CODA Museum > vrm 00498
Fragmenten III 4x minder 1978
Kleurenlitho. Nr. .4/6. 1978., Werken op papier (modern), lithografie (prent)
Organisatie > CODA Museum > vrm 02951
Vouwen positief/negatief A-zijde 1978
Litho. Nr. 1/11. 1978., Werken op papier (modern), lithografie (prent)
Organisatie > CODA Museum > vrm 02932
Vouwen met tijdelijk konstante I 1978
Litho. Nr. 9/9. 1978., Werken op papier (modern), lithografie (prent)
Organisatie > CODA Museum > vrm 02933