373 treffers van Gelderland Bibliotheek

Zie ook: marifoon

Maria van Nassau in de DRU, Maria, de loyale edelvrouw
Betreft: Een muziektheaterstuk gebaseerd op het leven van Maria van Nassau, van Huize Ulft, ill, , Ulft
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1508085
Herinneringen van Joke Emmen 1: rusthuis Huize Maria
Betreft: rusthuis "Huis van Maria " aan de Utrechtseweg in Renkum, , Renkum
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1434151
Joke Emmen 2: rusthuis Huize Maria
Betreft: rusthuis "Huis van Maria " aan de Utrechtseweg in Renkum, , Renkum
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1434229
Stookhout en zielenheil, Maria van Gelre en Nijmegen
Betreft: Maria van Gelre en haar relatie tot de stad Nijmegen., ill., , Nijmegen
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1914720
Mariabedevaart weer in trek
Betreft: het mogelijk 14e eeuwse beeld van Maria te Renkum en de jaarlijkse Maria Ziekenbedevaart, , Renkum
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1512619
Maria Magdalena, profetes van het Levende Verbond cop. 2013
ISBN:9789490443061, Verhandeling over de rol van Maria Magdalena als de vrouwelijke Christus en profetes van een nieuw verbond., Vervolg op: De spiegel van Magdala, 169, , Maria ...
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1441336
Maria Austria, fotografe januari 2018
ISBN:9789072603890, Overzicht in woord en beeld van het leven en de werken van fotografe Maria Austria (1945-1975)., Met literatuuropgave, register, 767 pagina's, foto's, , Austr...
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1907316
Feithenhof en Couragefonds, 1674
Betreft: twee Elburgse vrouwen uit de achttiende eeuw, Maria Catharina Feith en Maria Hermens Courage, die hun nalatenschap in dienst stelden van de behoeftige mens, , Elburg
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1472311
Maria, de moeder van Jezus [2014]
ISBN:9789491586408, Het leven van Maria wordt verteld, vanaf dat ze hoort dat ze zwanger is tot en met het Pinksterfeest. Met kleurenillustraties en denk, , Maria
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1506944
Geen dag zonder Maria [2017]
ISBN:9789462581791, Wetenswaardigheden, liederen, recepten, gebeden en uitingen van kunst in woord en beeld over Maria , de moeder van Jezus van Nazareth., Uitgave, , Maria (bijbe...
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1605290
Maria Magdalena uit de verf, veertig schilderijen met verborgen symboliek [2016]
ISBN:9789491748509, Zoektocht naar de verborgen boodschappen in oude schilderijen die verwijzen naar de rol van Maria Magdalena als minnares en moeder van een kind, , Maria Magda...
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1598187
Een leerschool van de liefde, Maria Magdalena in het evangelie van Johannes [2016]
ISBN:9789491748530, Beschouwing vanuit esoterisch perspectief van de rol en betekenis van Maria Magdalena ten opzichte van Jezus Christus., Met literatuuropgave, 165, , Maria Mag...
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1600002
Ik, Maria van Gelre, de hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek (1380-1429) [2018]
ISBN:9789462622012, Met namenregister, 224 pagina's, , Gelderland, Maria van Gelre; Gebedenboeken; Middeleeuwen
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1916634
Maria prinses van Oranje
Betreft: het leven van Maria van Nassau, prinses van Oranje, dochter van Willem van Oranje en Anna van Egmont, beter bekend als Anna van Buren., ill. ; bronvermelding, , Buren
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1900236
Hoe er een kameel in het gebedenboek van Maria kwam
Betreft: een tentoonstelling in museum Het Valkhof te Nijmegen over hertogin Maria van Gelre (1380-ca. 1428) naar aanleiding van de restauratie van haar getijdenboek, , Nijmegen
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1916500
Maria van Gelre was de Máxima van de vijftiende eeuw
Betreft: een tentoonstelling in museum Het Valkhof te Nijmegen over hertogin Maria van Gelre (1380-ca. 1428) naar aanleiding van de restauratie van haar getijdenboek, , Nijmegen
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1918459
Het Maria Magdalena Gesticht te Pannerden 1925-1998 (2)
Betreft: markante gebeurtenissen omtrent activiteiten en behuizing van het Maria Magdalena Gesticht te Pannerden., ill, , Pannerden
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1566900
Johanna Maria Jozephina Seijger, Zr. Plechelma
Betreft zuster Plechelma (Johanna Maria Jozephina Seijger), woonachtig in het klooster in Gendt en o.a. actief in het onderwijs en de wijkverpleging aldaar, ill, , Gendt
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1448028
Om de vorm, leven en werk van Maria van Kesteren cop. 2012
ISBN:9789491182150, 96 p., ill., , Kesteren, Maria van
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1530429
Van Solmsstraat en Maria Stuartstraat, zwerftocht langs koninklijke wegen (12)
Betreft: uitleg bij de namen van 'koninklijke straten' in Apeldoorn met korte levensbeschrijvingen van Amalia van Solms en twee Maria Stuarts, ill., , Apeldoorn
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1551183
Het korte bestaan van de Maria Koninginkerk Zevenaar
Betreft: de Maria Koninginkerk in Zevenaar bestond slechts enkele decennia: van 1960 tot en met 2001, ill., , Zevenaar
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1599749