33 treffers van Museum Het Valkhof

Zie ook: marifoon

Familie Van den Berch van Heemstede 1847
Voorgesteld is de thuiskomst van Isaac Lambertus van den Berch van Heemstede na een lange reis. Links zien we hem op een confortabele armstoel, met naast hem zijn vrouw Christina E...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1966.12
Portret van Maria Cremer en haar zoon Mr. Isaac Lambertus van den Bergh van Heemstede 1835
Maria Cremer en haar zoon en enig kind Mr. Isaac Lambertus van den Bergh van Heemstede zijn voorgesteld met een schilderij, mogelijk een portret van hun man en vader. De in Zaltbom...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1966.10
Vlucht naar Egypte 1792
Heuvelachtig landschap met in het midden een dal, doorkruist door een rivier. Aan de rechterkant is een burcht afgebeeld en daarvoor twee mensen badend in de rivier. Links op de vo...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1979.07.7
Portret van Jan van Leeuwen (1681-1749) 1724
Jan van Leeuwen was burgerhopman in Nijmegen. Hij is gekleed in een goudbruine, blauw gevoerde kamerjas, een zogenaamde japonse rok, over een wit hemd en halsdoek en draagt een wit...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1970.09.3
Portret van Jacob van den Bergh 1650
Portret van Jacob van den Bergh (Nijmegen 1634-1699 Boxmeer), afgebeeld als halffiguur naar rechts gekeerd, gehuld in een harnas met een kanten bef. Hij heeft lang krullend haar. J...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1966.3
Maria, Josef, Jezus en Johannes 1650
Recto: Rechts Josef en Maria. Maria met het kindje Jezus in haar armen en het kindje Johannes aan haar voeten, met zijn rug naar de beschouwer. Links naast de vier figuren een ezel...
Locatie: Italie
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.66
Kroning van Maria 1619
Maria is geknield op een wolk in gebedshouding afgebeeld, haar ogen ten hemel geslagen. Links van haar Christus, rechts God de Vader in een brokaten koormantel met geborduurde pass...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1998.09.36
Pietà 1500
Beeldengroep van Maria met het lichaam van haar van het kruis genomen zoon Jezus op de knieën, haar linkerhand (oorspronkelijk met een doek) houdt zij geheven. Douvermann is de bel...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1976.09.2
Presentatie van Jezus in de tempel 1634
Maria, Jozef, de profetes Anna en Simeon met het Kind in de armen zijn omgeven door veel bezoekers van de tempel. Een baken van licht schijnt op de groep, dankzij aanwezigheid van ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.85
Maria treurend onder het kruis 1510
Beeld uit een calvariegroep waar ook een gekruisigde Christus en een Johannesfiguur toe behoorden. Het werk is een van de zeer weinige beelden van deze beroemde beeldhouwer waarvan...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1983.05.33
Maria in de tempel 1504
Joachim en Anna brengen Maria naar de tempel; het kleine meisje rent de trappen op naar de hogepriester. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een tite...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.181
Antependium van het Schippersgilde 1475
Geborduurd voorhangsel van de altaartafel in de kapel van het Schippersampt aan de Waalkade. Eind 15de eeuw gaf het gilde opdracht aan het borduurwerkersgilde om dit kostbare antep...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.I.D.1
Klokketoren van Sta. Maria la Mayor te Ronda 1890
Klokketoren van Sta. Maria la Mayor te Ronda met links twee ezels. Tweede staat., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), ets, prenten, papier, inkt
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1986.05.22
Mariengroschen van Nijmegen 1540
Mariengroschen, z.j. van Nijmegen. De voorzijde toont een staande Maria met Kind op de arm, voor een stralende zon. Tussen parelranden het omschrift: ◦S◦MARIA◦ORA_PRO NOBIS◦. De ke...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVII.200
Golgotha 1890
Christus en de twee moordenaars aan het kruis, op de voorgrond drie treurende mannen en Maria., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), ets, prenten, papier, inkt
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2012.87
De kruisiging 1635
Links Christus aan het kruis, omgeven door verschillende figuren. Rechts de treurende Maria opgevangen door een vrouw., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), ets,...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.274
De vlucht naar Egypte 1653
Rechts Maria op de ezel en Jozef in een heuvellandschap tijdens hun vlucht naar Egypte., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), ets, prenten, papier
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.279
Aanbidding der wijzen 1618
Aanbidding der wijzen. De compositie volgt het basispatroon van een omgekeerde driehoek. Links de drie wijzen, in het midden toont Maria het Christuskind, rechts achter Maria staat...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.3
Aanbidding der koningen 1593
Maria en Jozef tonen, gezeten in/bij een ruïne, hun pasgeboren kind aan de drie koningen of wijzen uit het Oosten en hun gevolg. Onder de voorstelling vier Latijnse versregels. Dez...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.87
Feestelijkheden bij het bezoek van Maria de Médicis aan Amsterdam 1638
Steekspel in boten op de Amstel bij de Oude Turfmarkt. Rechts het theater op het Rokin, de gasten en vele anderen in bootjes op het water. Op de kades veel toeschouwers. Plaat nr. ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.173
Feestelijkheden bij het bezoek van Maria de Médicis aan Amsterdam 1638
Aankomst bij het drijvende theater op het Rokin, het bezoek en vele anderen in bootjes op het water. Op de kades veel toeschouwers. Plaat nr. 6 in de illustraties in de beschrijvin...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.174
Mariengroschen van Nijmegen 1540
Mariengroschen, z.j. van Nijmegen. De voorzijde toont een staande Maria met Kind op de arm, voor een stralende zon. Tussen parelranden het omschrift: S'◦MARIA*ORA_PRO:NOBIS. De kee...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVII.201
Mariengroschen van Nijmegen 1540
Mariengroschen, z.j. van Nijmegen. De voorzijde toont een staande Maria met Kind op de arm, voor een stralende zon. Tussen parelranden het omschrift: ◦MARIA◦ORA_◦PRO◦NOBIS_◦. De ke...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVII.202
Mariengroschen van Nijmegen 1540
Mariengroschen, z.j. van Nijmegen. De voorzijde toont een staande Maria met Kind op de arm, voor een stralende zon. Tussen parelranden het omschrift: ◦MARIA◦ORA_◦PRO◦NOBIS_◦. De ke...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XVII.203
Anna te drieën met heiligen 1645
Maria, met haar moeder Anna en de kleine Jezus op Maria's schoot, zittend op een verhoging. Zij worden geflankeerd door twee heiligen., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurges...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.69
Annunciatie 1594
De aartsengel Gabriël verschijnt met een lelietak aan Maria om haar te vertellen dat zij een kind zal krijgen. Hij wijst naar boven waar de Heilige Geest in de gedaante van een dui...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.91
Madonna met kind en engelen 1475
Maria zittend op een stoel, met het kindje Jezus op haar linkerarm. Links en rechts drie engelenkopjes. Boven afgesloten met een ronde boog., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cult...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2013.30.109
Met reliëfs versierde kelk op zespasvormige voet 1635
Met reliëfs versierde kelk op zespasvomige voet. Op de lobben van de voet afwisselend Lijdenswerktuigen en engelenkopjes. Daarboven 3 cartouches met reliëfs: Geseling van Christus,...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1984.03.3
Luiklok met reliëfs 1656
De luiklok is afkomstig uit de toren van de St. Dominicuskerk aan de Broerstraat in Nijmegen, maar oorspronkelijk gemaakt voor de kerk van Oeffelt. De klok is gedecoreerd met sierr...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1975.04.1
Nonnenplaats en synagoge in Nijmegen 1918
Gezicht op de Nonnenplaats, gezien naar de Nonnentrappen en Nonnenstraat. Deze zijn genoemd naar de zusters van het Maria Magdalenaklooster, dat tussen de Lage Markt en de Nonnenst...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.E.65e
Gildeschild van het Schippersgilde 1475
Wapenschildvormig schild aan een ketting van gedraaide schakels. De randen zijn bladvormig gedreven en gezaagd. De omlijsting van gezaagd akanthusblad is versierd met zes zilveren ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.I.D.3
Kussen waarop stadssleutels zijn aangeboden aan Lodewijk Napoleon bij zijn bezoek 1806
Kussen waarop stadssleutels zijn aangeboden aan Lodewijk Napoleon bij zijn bezoek op 24 juli 1808 door burgemeester J.E. Sanders van Well (1739-1814). Rood fluweel, afgezet met gou...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.II.4.I
Afscheid van het katholicisme 2001
Met deze tekening geeft Klemann zijn visie op de katholieke kerk, en wel in het bijzonder de registratie en de uitschrijving van het kerklidmaatschap. Rechtsboven bevindt zich een ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 2002.111