19 treffers met marcus, plaats:"Maasdriel, Rossum"


Vz: hoofd n.r., Kz: staande figuur,, metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaal ; koper;munt ; as, Marcus Aurelius ?
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 306o

Vz: borstbeeld met stralenkrans n.r., ..]ANTONIN[.., Kz: offerende figuur, , metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaal ; koper;munt ; dupondius, Marcus Aurelius
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 304u

Vz: hoofd met stralenkrans n.r., opschrift niet zichtbaar, Kz: Roma n.l. zittend met palladium en speer in handen,, metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaal ; koper;munt ; du...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 306i

Vz: hoofd n.r., DIVA F[AUSTINA PIA], Kz: pauw n.r., CO[NSECR]ATIO, metaal ; zilver, Nederland Romeinse tijd;metaal ; zilver;munt ; denarius, Diva Faustina II / Marcus Aurelius
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 307a

Vz: hoofd n.r., Kz: staande figuur,, metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaal ; koper;munt ; dupondius/as, Faustina II / Marcus Aurelius
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 307b

Vz: borstbeeld n.r., FAUSTINA AUGUSTA, Kz: Fecunditas n.r. met scepter en baby tussen S - C, FECVNDITAS, metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaal ; koper;munt ; as, Faustina ...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 307e

Vz: borstbeeld n.r., [FAUST]INA AV[GUSTA], Kz: Fecunditas met kind n.r. tussen S - C, [FECVN-]DITAS, metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaal ; koper;munt ; as, Faustina II /...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 307f

Vz: gedrapeerd borstbeeld (in kuras?) n.r., [COMMO]DO CAES AUG FIL GERM [SARM], Kz: Spes n.l. tussen S - C, SPES [PVBLICA], metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaal ; koper;m...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 299h

Vz: gelauwerd hoofd n.r., [M ANTO]NINUS [AUG ARM] PART MAX, Kz: Providentia n.l. staande met scepter en takje wijzend naar globe; [TRP] XXI IMP IIII COS III, metaal ; zilver, Neder...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 304f

Vz: gedrapeerd borstbeeld n.r. zonder krans, AURELIUS CAE-SAR AUG PII FIL, Kz: Minerva n.l. staande met schild links tussen S-C, TR POT VIII - COS II, metaal ; koper, Nederland Rom...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 304m

Vz: gedrapeerd borstbeeld n.r., AURELIUS CAES ANTON AUG PII F, Kz: Spes n.l. tussen S - C, TR POT [XIII-] COS [II], metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaal ; koper;munt ; du...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 304o

Vz: gedrapeerd borstbeeld in kuras n.r., M ANTONINUS - AUG TRP XXVIII, Kz: zittende Jupiter n.l. met victoriabeeldje, in afsn. SC; IMP [VI] - COS III, metaal ; koper, Nederland Rom...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 304y

Vz: hoofd n.r., AURELIUS CAE[S A]NTON AUG PII F, Kz: Virtus n.l. staande met parazonium en speer, [T]R POT C[.], metaal ; zilver, Nederland Romeinse tijd;metaal ; zilver;munt ; den...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 306b

Vz: hoofd Antoninus Pius n.l. of n.r., ANTONINUS AUG [PIUS PP TRP COS III], Kz: gedrapeerd borstbeeld M. Aurelius n.l., AURELIUS CAESAR AUG PII F COS, metaal ; zilver, Nederland Ro...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 306c

Vz: gelauwerd, gedrapeerd borstbeeld in kuras n.r., M ANTONINUS AUG TRP XXVIII, Kz: Jupiter n.l. zittend met victoria en scepter, tussen S - C; IMP VI COS III, metaal ; koper, Nede...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 306f

Vz: gelauwerd hoofd n.r., M AUREL ANTONINUS AUG [ARMENIACUS P]M, Kz: Mars n.r. staande met speer en schild tussen S-C, ..]IMP II C[.., metaal ; koper, Nederland Romeinse tijd;metaa...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 306h

Vz: borstbeeld met stralenkrans n.r., IMP CAES M AVTREL [ANT]ONINUS [AV]G PM, Kz: M. Aurelius en L. Verus elkaar hand gevend; S -C, CONCORD AUGUSTOR TRP XV [COS III], metaal ; kope...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 306k

Vz: gedrapeerd (?) borstbeeld n.r., M [AUREL ANTONINUS AUG ARMENIACUS PM], Kz: Mars n.r. staande met speer in hand tussen S - C, [TRP X]VIII IMP II [COS III], metaal ; koper, Neder...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 306m

Vz: hoofd n.r., [L AUREL C]OMMODUS [CAES] AUG FI[L GER]M, Kz: Commodus op podium zittend, vergezeld van Liberalitas en soldaat; LIBERALITAS AUG [S C], metaal ; koper, Nederland Rom...
Locatie: Maasdriel, Rossum
Organisatie > Rijksmuseum van Oudheden > Rm 309a

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats