1 treffer met marcus, materiaal:kleur

Teekening van de door het Ministerie van Oorlog gereserveerde | terreinen 6/1/1876
| Zijn aangewezen: | Met blauwe letters en cijfers de Kadastrale indeling, met | gele kleur de grenzen van de overgegeven terreinen, met | bruine kleur de grenzen van de geres...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-111 rechten beeldmateriaal

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort