1 treffer met marcus, materiaal:handgetekend

Teekening van de door het Ministerie van Oorlog gereserveerde | terreinen 6/1/1876
de lijnbanen buiten de Hezelpoort, G de grond ver | huurd aan C Slagtman. H die verhuurd van Th Marcus , L die | verhuurd aan Wed Zwartjes en M die verhuurd aan Th Tho | masfen, ...
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > KPU-111 rechten beeldmateriaal

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort