123 treffers met informatiedragers, soort:cartografische

Zie ook: informatiedrager, onderdelen van informatievormen, machinaal leesbare informatiedragers of alle

Kaart van de vier noordelijke provincies 1544
Kaart van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De kastelen en burchten worden met tekeningetjes, verschillend van elkaar, aangegeven. Ook worden bosrijke stre...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06283
Kaart van de Provincie Gelderland, 1876 1876
De begrenzing van de ??? zijn in kleuren aangegeven. Aan de randen van de kaart zijn persoonsnamen geschreven. De kaart is uitgegeven door H. Suringar te Leeuwarden. Schaal 1:400.0...
Locatie: Leeuwarden
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06282
Reproductie van de kaart van 'Harderwijck' en uitvalswegen in directe omgeving door J. van Deventer uit ca. 1558 1867
Reproductie van een oude manuscriptkaart van Harderwijk en omgeving getekend door Jacob van Deventer. Plattegrond van Harderwijk in kleur met blanco wapenschild en lege hoek rechts...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06433
Vogelvluchtplattegrond van Harderwick met erboven een stadsprofiel vanaf zee, door N. van Geelkercken voor het boek van Van Slichtenhorst, 1654 1639
Ingelijste gravure. Voorstelling: Bovenaan een smalle strook met een profiel van 'HARDERWICK.' vanaf de zeezijde. Daaronder een vogelvluchtplattegrond van Harderwijk met de 'De Zuy...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08284
Blinde wandkaart van Italië 1872-06
'Blinde' kaart van Italië. Kaart is op karton geplakt. Rechtsonder: H.J. Verveen. Juni 1872. Linksonder: Conrector school. Vlekken en oppervlaktebeschadigingen., schriftelijke obje...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-03955
Kaart van de Graafschap Zutphen 1850
Kaart van de Graafschap Zutphen in vier bladen (op geen van de vier bladen komt een titel voor, het totaal is waarschijnlijk een deel van de kaart van de provincie Gelderland). Dez...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00127a
Kaart van de Graafschap Zutphen 1850
Kaart van de Graafschap Zutphen in vier bladen (op geen van de vier bladen komt een titel voor, het totaal is waarschijnlijk een deel van de kaart van de provincie Gelderland). Dez...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00127c
Kaart van de Graafschap Zutphen 1850
Kaart van de Graafschap Zutphen in vier bladen (op geen van de vier bladen komt een titel voor, het totaal is waarschijnlijk een deel van de kaart van de provincie Gelderland). Dez...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00127b
Kaart van de Graafschap Zutphen 1850
Kaart van de Graafschap Zutphen in vier bladen (op geen van de vier bladen komt een titel voor, het totaal is waarschijnlijk een deel van de kaart van de provincie Gelderland). Dez...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00127d
Herdruk van de 'Nieuwe Kaart van 't Kwartier De Veluwe uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion' ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de Veluwsche Courant in 1943 1943
Kaart van de Veluwe waarin met tekentjes steden, dorpen, heerlijkheden, edele huizen, buurten, forten, kloosters, wind-, water- en kopermolens worden aangegeven. Oorspronkelijk uit...
Locatie: Amsterdam, epe
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08505
GELRIA, ET ZVTFANIA. 1581
Ongekleurde kopergravure van een Kaart van Gelderland, 1581. Rechtsonder met afbeeldingen versierde titelcartouche: 'GELRIA, ET ZVTFANIA.'. Het oosten bovenaan. De overige windstre...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00154
Gelderland 1780
Handgekleurde kopergravure van een kaart van Gelderland door F.J.J. von Reilly. Nro. 623. Onderaan rechtst twee schaalstokken in Duitse en Hollandse mijlen. Gradenverdeling in de r...
Locatie: Wenen
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 02209
GELDRIA DVCATVS ET ZVTFANIA COMITATVS 1631
Gekleurde kopergravure van een Provinciekaart van Gelderland. Titel in versierde cartouche: 'Geldria Ducatus et Zutfania Comitatus'. Onderaan de kaart het uitgeversadres rechts van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 03289
Ducatus GELDRIAE et Comitatus ZUTPHANIAE 1757
Provinciekaart van Gelderland, na 1757. Linksonder titel: 'Ducatus GELDRIAE et Comitatus ZUTPHANIAE' NovaTabula in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemij, Ruremondae et Zutphaniae distinc...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > Br 00013
ZUTPHEN 2009
Stadsplattegrond van de gemeente Zutphen inclusief Warnsveld en de geplande nieuwbouw in Leesten-Oost. Op keerzijde kaart van de regio met Eefde, Vorden, Almen en delen van Voorst ...
Locatie: Eindhoven
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 06309
LA VELUWE, LA BETUWE, et LE COMTÉ DE ZUTPHE[N] dans LE DUCHÉ DE GUELDRE 1696
Landkaart met grenscoloriet uit 1696 voorstellend drie kwartieren van Gelderland: de Veluwe, de Betuwe en de Graafschap Zutphen. Tevens staat een groot deel van de provincie Utrech...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00075a
GUELDRE HOLLANDOIS ou LA VELUWE LA BETUWE et LE COMTÉ DE ZUTPHE[N[ dans LE DUCHÉ DE GUELDRE 1696
Landkaart met grens- en vlakcoloriet (deze druk zonder jaartal) voorstellend drie kwartieren van Gelderland: de Veluwe, de Betuwe en de Graafschap Zutphen. Tevens staat een groot d...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00075b
LA VELUWE, LA BETUWE, et LE COMTÉ DE ZUTPHE[N[ dans LE DUCHÉ DE GUELDRE 1702
Landkaart met grenscoloriet uit 1702 voorstellend drie kwartieren van Gelderland: de Veluwe, de Betuwe en de Graafschap Zutphen. Tevens staat een groot deel van de provincie Utrech...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00174
Kaart van Achterhoek 1938
Streekkaart van de Achterhoek, uitgave van de Geldersche Tram, circa 1938. Bedoeld als reclame voor een dagabonnement op de Geldersche tram. Op de keerzijde staan de volgende afbee...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 03552
Ducatus GELDRIAE nec non Comitatus Zutphaniae 1630
Ongekleurde kopergravure van een luxe uitgave van een Provinciekaart van Gelderland, na 1630. Uitgebreide titel met uitgeversadres middenboven: 'Ducatus GELDRIAE nec non Comitatus ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00077
GELDRIA DVC. GELDER.LANDT 1941
Reproductie getiteld: 'GELDRIA DVC. GELDER.LANDT' bestaande uit vier bladen (9 t/m 12) voorstellend een wandkaart uit 1941 van Gelderland met delen van Utrecht, Overijssel, Kleef e...
Locatie: 's-Gravenhage
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05795
GELRIA et ZUTFANIA 1609
Ongekleurde kopergravure van een Kaart van Gelderland, 1609. Rechtsonder titelcartouche in rolwerk: 'GELRIA et ZUTFANIA'. Het oosten bovenaan. De overige windstreken zijn tegen de ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00003
Topografische kaart van de Achterhoek 1945
Een topografische kaart van de Graafschap Zutphen in zijn geheel en delen van de Liemers, de Veluwe, Salland en Twente. Een kleurendruk gemaakt tussen 1945 en 1963., Topografisch-H...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05182
ZUTPHEN. 1851
Landkaart van Zutphen en Omgeving, zonder adres. De gegevens werden verkend in 1846 en de kaart werd gegraveerd in 1851 door het Topografisch Bureau. Het is een uitgave van het Min...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00382
ZVTPHEN 1672
Ongekleurde kopergravure voorstellend plattegrond van de vestingwerken van Zutphen. In stadsbeeld titel: 'ZVTPHEN' en mededeling dat de Hertog van Orleans op de 24 juni 1672 de sta...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00153
GEMEENTENKAART VAN NEDERLAND 1967
Linksboven de titel van de kaart: 'GEMEENTENKAART VAN NEDERLAND', daaronder de schaal 1: 400.000 en de verklaring der tekens. De vakindeling t.b.v. het ,,Register van Gemeentenamen...
Locatie: Delft
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 06435
Toeristenkaart Gelderse Achterhoek 1968
Kaart van de Gelderse Achterhoek, Nr. 8 uit een serie van 12 ANWB toeristenkaarten, Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond, Uiitgave 1968. Schaal 1:100.000. Het betreft het gebied...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05124
ZUTFEN EN OMGEVING 1925
De Moor's wandelkaart van Zutphen en Omgeving met vermelding van bezienswaardigheden, uit circa 1925. Foldertje met kaartje waarop rechtsonder verklaring van de kaartsymbolen (tram...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 03424
Comit: ZUTPHANIA 1616
Ongekleurde koperdiepdruk van een landkaart van de Graafschap Zutphen. De kaart is ovaal met sierrand in rechthoekig kader gepast. Titelcartouche rechtsboven: 'Comit: ZUTPHANIA'. B...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00173
GELDRIA 1578
Kopergravure van een 16e eeuwse landkaart van Gelderland met het Noorden rechts. Linksboven versierde cartouches met titel: 'GELDRIA' daaronder tekst en signatuur: 'Excudebat Antuu...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 03553
DVCATVS GELDRIAE 1636
Kopergravure van een landkaart voorstellend 'DVCATVS GELDRIAE, Novissima descriptio, Auct. Balthasar Floris van Berkenrode'. Het noorden rechts, gradenverdeling in de rand. Linkson...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 03835
Plattegrond Zutphen Warnsveld 2002
Plattegrond Zutphen Warnsveld (incl. reclame). Uitgave Viaplan BV Houten, 2002. Linksonder schaalstok 1:500 en daarboven kompasroos. Op keerzijde extra inzetkaarten: Kaart van de r...
Locatie: Houten
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05131
Gelriae Cliviae Ivliae Nec Non Aliarvm Regionvm Adiacentivm Nova Descriptio 1897
Landkaart van Gelderland, Kleef en Gulik waarvan het origineel vervaardigd werd door Iac. Bossius Belga [Jacob van Deventer] en die opnieuw in kleiner formaat werd uitgegeven door ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00734
Nova Celeberrimi Dvcatus Geldriae, Comitatvsqve Zvtphaniae et Finitimorvm Locorvm Post Aliorvm Omnivm Editiones, Longè Absolvtissima Descriptio [...] 1957
Reproductie uit 1957 van een landkaart van Gelderland uit 1601, titel en noorden bovenaan. Linksboven versierde cartouche met tekst en rechts daarnaast het wapen van Philips II. Li...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 01340
BELGIUM Foederatum emendatè auctum et novissimè editum 1677
Kopergravure van een landkaart in authentieke kleuring met de Zeven Verenigde Provinciën, linksboven titelcartouche: 'BELGIUM Foederatum emendatè auctum et novissimè editum', Per N...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05011
Nova Celeberrimi Dvcatus Geldriae, Comitatvsqve Zvtphaniae et Finitimorvm Locorvm Post Aliorvm Omnivm Editiones, Longè Absolvtissima Descriptio [...] 1950
Kopie van een landkaart van Gelderland uit 1601, titel en noorden bovenaan. Linksboven versierde cartouche met tekst en rechts daarnaast het wapen van Philips II. Linksonder de met...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 06426
Kaart van de Provincie GELDERLAND 1866
Kaart in grenscoloriet van Gelderland. Wapen van Gelderland rechtsboven, daaronder: Kaart van de Provincie GELDERLAND. Vervaardigd naar de Topografische en Militaire Kaart van Het ...
Locatie: Den Haag
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00735
Kaartje van den Achterhoek 1936
Een Kaart van de Achterhoek in vierkleuren. gedrukt met bovenaan tekst en rechtsonder een legenda. Uitgave van de N.V. Uitgevers-Mij. ,,C. Misset" te Doetinchem, ten behoeve van he...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05193
Topografische Karte der Niederlande. Sonderausgabe 33 Ost Zutphen 1940
Kleurendruk van Topografische Karte der Niederlande 1:50 000. Als Schiesskarte geeignet. Rechtsboven: 33 Ost Zutphen. Middenboven: Sonderausgabe: Ausgabe Nr. 3 Stand: 1940, Einzeln...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05189
Verkeerskaart GELDERLAND "Veilig Op Weg" 1997
Meerkleurendruk van Verkeerskaart GELDERLAND "Veilig Op Weg". Een duidelijke kaart van de belangrijkste verbindingswegen in Gelderland en de aangrenzende Provincies. Schaal: 1:200....
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05005
La Betuwe La Veluwe et le Comte de Zutphen 1700
Een antieke landkaart van Gelderland, ongekleurd. Met Franse tekst in cartouche Iinksboven: 'La Betuwe La Veluwe et le Comte de Zutphen, qui sont trois quartiers de quatre Du Duché...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 03684
Tetrarchia Ducatus Gelriae ARNHEMIENSIS, sive Velavia. 1662
Authentiek ingekleurde kopergravure van een landkaart van de Veluwe. Linksonder titel in fraai uitgevoerde cartouche: 'Tetrarchia Ducatus Gelriae ARNHEMIENSIS, sive Velavia'. Het N...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05200
Zutphania Comitatus 1630
Ingekleurde kopergravure van een landkaart met rechtsonder de titel: 'Zutphania Comitatus', Petrus Kaerius [1630]. Boven de kaart: De Pays Comte Et Ville De Zutphen, 351. In de tit...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05136
Belgii pars septentrionalis communi nomine Vulgo Hollandia [...] 1705
Kopergravure met authentieke kleuring van een landkaart uit 1705 van de Zeven Verenigde Nederlanden. Titel boven het kaartbeeld: 'Belgii pars septentrionalis communi nomine Vulgo H...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05181
GELDRIA et Transisulana 1607
Kopergravure uit circa 1607 van een Kaartje van Gelderland en Overijssel, pg. 331. Linksboven titelcartouche in rolwerk: 'GELDRIA et Transisulana'. Middenboven buiten kaartrand: 'G...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00163
Kaart van ZUTPHEN 1920
Grote Kaart van ZUTPHEN uit circa 1920, met namen van de diverse landbouwgronden, de stedelijke bebouwing is niet in opstand getekend. Schaal 1 à 10.000, zonder adres. Het gaat om ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 01069
Kaart van Zutphen en omgeving
Kleurenfoto van een litho voorstellend een kaart van Zutphen en omgeving (Voorst-Brummen-Lochem-Eefde). Rechtsonder de kaart: 'Verkend en geteekend door den 1e luitenant Besier van...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 03461
Provincie Gelderland. Gemeente Zutphen. 1866
Kaart uit 1866 van Gemeente Zutphen en omgeving (met grenscoloriet), in de Gemeente-atlas van Nederland, door J. Kuijper. Linksonder schaal van 1:25.000. Middenonder: 1230 Bunders ...
Locatie: Leeuwarden
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 04649
Omslag uitgave plattegrond van Zutphen 1875
Omslag van uitgave: J. Kuyper Plattegrond van Zutphen, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden circa 1875. Op de keerzijde een overzicht van de Steden- en Provinciekaartjes. Op...
Locatie: Leeuwarden
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00009a
GELDRIA ET TRANSYSVLANA 1585
Gekleurde kopergravure van een kaart van Gelderland en Overijssel uit 1585. Linksboven titel 'GELDRIA ET TRANSYSVLANA' in eenvoudig versierde cartouche. Links onderaan de schaal, d...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00175