85 treffers met illustratie, soort:prenten

Zie ook: illustraties

Proefdruk met illustraties voor kinderboek, 1897 1897-02-25
Prent met acht afbeeldingen van Sint Nicolaas en Zwarte Piet en acht afbeeldingen van het huiselijk leven en het strand. Tussen de afbeeldingen is met lijnen en tekens is aangegeve...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14563
Voorzigtig wat, Boerinnetje!..... 1805
Gravure voorstellende een landschap met een vaart waarin een trekschuit door een paard getrokken wordt. Links is een molen afgebeeld met daarvoor een vrouw met een strooien hoed op...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9873
Kleederdrachten en volkstypen uit Noord-Brabant en Limburg en uit Zeeuwsch-Vlaanderen 1905
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07448-01
Vriesche Boer en Boerin uit de Omstreek van Leeuwaarden 1828
Plaat 3 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-03
Een Amsterdamsche dienstmaagd en een melkboerin van dezelve omstreek 1828
Plaat 4 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-04
Jonge Boer en landmeisje uit de omstreek van 's Bosch, ter markt gaande 1828
Plaat 17 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-17
Amsterdamsche Vischvrouw en een Dienstmeisje 1828
Plaat 19 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-19
De kleding van Holland 1776
Boven: De deftige boerenstand, 1 een Hollandse boer in zondags pak, 2 een rijke Rijnlandse boerin in kerkdracht, een gewone Zuid-Hollandse boerin met vlasrokken, 4 Zuid-Hollandse b...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08246-1
De kleding van Holland, Plaat III, de zestiende en zeventiende eeuw 1776
Boven: De kleding van de adel. Midden: Koopman en dame met schaatsende figuurtjes op de achtergrond. Onder: Zuid-Hollandse boeren, eerste helft zeventiende eeuw. Plaat III uit: Nat...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-3
Een Boer en Boerin van het eyland Walcheren, Provintie Zeeland 1828
Plaat 1 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-01
Boer en Boerin van het Eiland Schouwen ter markt gaande 1828
Plaat 11 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-11
Eene Melkboerin en een Dienstmiesje te Nijmegen, Provincie Gelderland 1828
Plaat 12 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-12
Scheveningsche Visscher en zijne vrouw 1828
Plaat 13 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-13
De kleding van Holland, Plaat II, voor de zestiende eeuw 1776
Boven: Adellijke dracht der Hollanders, van de negende tot de veertiende eeuw. Midden: De burgerstand in de veertiende en vijftiende eeuw. Onder: De boerendracht uit die tijd. Plaa...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-2
Friezin met Duitse muts 1792
Ingekleurde gravure voorstellende een Friezin met Duitse muts en een waaier in de linkerhand. Plaat III uit: Brieven over de vereenigde Nederlanden / door J. Grabner, luitenant in ...
Locatie: Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09469-3
Vrouw in Zuid-Bevelandse dracht 1792
Ingekleurde gravure voorstellende een Zuid-Bevelandse vrouw met chatelaine. Plaat IV uit: Brieven over de vereenigde Nederlanden / door J. Grabner, luitenant in dienst van de repub...
Locatie: Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09469-4
De kleding van Holland, Plaat IV, de zeventiende en achttiende eeuw 1776
Boven: De adel en de koopmansstand in het begin en midden van de zeventiende eeuw, 1 edelman, 2 koopmansvrouw, 3 dame. Midden: De adel in de tweede helft van de zeventiende en de a...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-4
Eene Boerin met haar kind, en een Meisje van Assendelft, in noord Holland 1828
Plaat 5 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-05
Een Visscher en deszelfs dochter van het eiland Schokland gelegen in de Zuiderzee 1828
Plaat 7 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-07
Eene getrouwde vrouw en eene Bruid en jongetje van het eiland Marken gelegen in de Zuiderzee 1828
Plaat 9 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-09
Gezicht vanaf Belvedere op Valkhof met op de voorgrond huizen bij Voerweg 1793
Gezicht vanaf de Belvedere op de Valkhof met op de voorgrond de huizen bij Voerweg. Rechts de Waal en een gezicht op een (fantasierijk) dorp, Lent. Met onderschrift: The Castle & B...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1977.03.6
De kleding van Holland, Plaat V, de zeventiende en achttiende eeuw 1776
Boven: De hoofse adel van het midden van de zeventiende tot in het begin van de achttiende eeuw. 1 een hoveling, 2 een hofdame, 3 de nieuwe mode. Midden: de kleding van Hollanders ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-5
Streekdracht Schouwen en Walcheren, 1800-1834 1800
Prent van een paar in streekdracht van Schouwen en een paar in Walcherse dracht., gravure, illustratie, papier (vezelproduct), drukinkt, streekdracht, mannenkleding, vrouwenkleding
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12280
Ontmoeting tussen zeeman en Zuid-Bevelandse man 1900
Prent van een zeeman en een Zuid-Bevelandse man die met gestrekte armen op elkaar aflopen. Op de achtergrond zijn zeilschepen te zien., prent, lithografie (prent), illustratie, pap...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9335
Van 'Over het IJ' 1869
Prent van een man uit de Zaanstreek met een kind op zijn arm., prent, houtsnede (prent), illustratie, papier (vezelproduct), drukinkt, streekdracht, mannenkleding, kinderkleding
Locatie: Haarlem, onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10102
Gezicht op Nijmegen vanaf de overkant van de Waal 1740
Dit panorama op de stad omvat het gebied van de Belvedere links tot de havenmolen uiterst rechts. Op de voorgrond is de aanlegsteiger van de gierpont in Lent afgebeeld, links daarv...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1978.07.1
Gezicht vanuit de uiterwaarden bij de Oude Waal op de stad 1884
Gezicht vanuit de uiterwaarden bij de Oude Waal op de stad van Karolingische Kapel tot de eerste overspanning van de spoorbrug. Bijschrift: Gezicht op Nijmegen. Naar eene photograf...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.113
Vrouw met kaper in Zaanse dracht 1792
Ingekleurde gravure voorstellende een vrouw met kaper in Zaanse dracht. Plaat I uit: Brieven over de vereenigde Nederlanden / door J. Grabner, luitenant in dienst van de republiek ...
Locatie: Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09469-1
Ongehuwde vrouw uit Hindeloopen 1792
Ingekleurde gravure voorstellende een ongehuwde Hindelooper vrouw in sitsen wentke. Plaat II uit: Brieven over de vereenigde Nederlanden / door J. Grabner, luitenant in dienst van ...
Locatie: Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09469-2
Zuid-Bevelandse vrouwen en mannen, circa 1875 1875
Prent van twee vrouwen en twee mannen in Zuid-Bevelandse dracht., prent, lithografie (prent), illustratie, papier (vezelproduct), lithografische inkt, streekdracht, mannenkleding, ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9309
Beleg van Nijmegen door Prins Maurits 28 juni 1590 1615
Stad in vogelvlucht uit het noorden, beschoten vanuit Knodsenburg bij Lent. Onderschrift 2x2 regels: "Mauritius tamen ... condidit arcem". Illustratie nr 209 uit: Wilh. Baudatius, ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.F.13
Verlaating van Nijmegen en rampspoed der Troupes op de Gierbrug, den 16. October 1794 1803
Gezicht op stad vanaf Lentse oever, met losgeslagen Gierpont met Engelse troepen op de rivier, in de nacht van 7 op 8 november 1794. Stadsgezicht gekopieërd naar prent Van Hardenbe...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.F.28
Boer en Boerin uit de omstreeken van Leyden 1828
Plaat 18 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-18
Een Lutersch, Roomsch en Burger weesmeisje te Amsterdam 1828
Plaat 20 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-20
Eene Friesche jufvrouw 1850
Prent van een vrouw in Friese dracht., prent, lithografie (prent), illustratie, papier (vezelproduct), lithografische inkt, streekdracht, vrouwenkleding
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10183
Twee afbeeldingen van de eerste binnenplaats van het Valkhof 1733
Deze twee gezichten binnen de Valkhofburcht geven een indruk van het gebouw in de eerste helft van de 18de eeuw. Op de bovenste prent zijn de Nicolaaskapel en de Reuzentoren te zie...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1979.01.38
De weg naar Sint-Anna en De Ziekerpoort in Nijmegen 1600
Gezicht op de weg naar Sint-Anna, die vanuit Nijmegen naar het zuiden leidt. In de laan is een ruiter te zien, rechts een uitspanning. De Ziekerpoort was volgens de tekst sinds 170...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1979.01.30
Een Vriesche en Groningsche jonge jufvrouvd 1828
Plaat 2 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-02
Eene getrouwde vrouw en eene jonge dochter van Hinloopen in de provincie Vriesland 1828
Plaat 6 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-06
Een Alkmaarsche Jufvrouw en een Meisje van Zaandam 1828
Plaat 10 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-10
Gezicht op Schenkenschans vanuit het zuiden 1674
Gezicht op Schenkenschans vanuit het zuiden met links het Tolhuys, op achtergrond de Elterberg. In de lucht banderol SCHENKEN SCHANS. Op twee losse plaatjes de gedrukte toelichting...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.L.170
z.t.
illustratie drie kleuren, Werken op papier (modern), linoleumsnede, ex-libris
Locatie: Tsjech
Organisatie > CODA Museum > EL00552
z.t.
illustratie blauw figuur, Werken op papier (modern), linoleumsnede, ex-libris
Locatie: Tsjech
Organisatie > CODA Museum > EL00651
Belachende Werelt ..9 1635
Gravure. Illustratie uit Adriaen van de Venne. 's - Gravenhage. 1635. Omgekeerde wereld. De vrouw zittend bij het vuur laat haar man het huishouden doen (de vloer dweilen)., Werken...
Organisatie > CODA Museum > P03557
Belacchende Werelt. 271 1635
Gravure. Illustratie van Adriaen van de Venne, 's - Gravenhage 1635. Er is een derde in het spel. De bijbehorende tekst luidt dan ook: "Hou stee-vast, dan komt er geen ander de pla...
Organisatie > CODA Museum > P03556
Belacchende Werelt 5 1635
Gravure. Illustratie uit Adriaen van de Venne. 's-Gravenhage 1635. Ontmoeting op de Haagse kermis. Zoals op de betreffend pagina staat: "Beginnen is 't werck. 't Vragen is vry"., W...
Organisatie > CODA Museum > P03555
z.t.
illustratie vrouw met hoed twee kleuren, Werken op papier (modern), linoleumsnede, ex-libris
Locatie: Tsjech
Organisatie > CODA Museum > EL00609
Afbeelding van de Saltzburgsche Ballingen 1732
In een heuvelachtig landschap staan op de voorgrond twee Salzburgse emigranten. Links een vrouw in reiskostuum met hoed op, wandelstok in de hand, plunjezak over haar schouder en e...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.W.19.7
Nijmegen uit het oosten gezien 1733
Gezicht op de stad vanaf de Waal. Links de Belvedere, daarnaast de Valkhofburcht, dan de stad met de Stevenskerk en de Waalkade, rechts huizen op de Lentse oever. Onderschrift: Nym...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.14.I
Nijmegen uit het westen gezien 1705
Links het fort Knodsenburg bij Lent en de dijk naar Oosterhout, in het midden de Waal en rechts de stad met de omringende vestingwerken. Het ontwerp voor deze prent is getekend naa...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.D.14.II