67 treffers met illustratie, soort:prent

Zie ook: illustraties

Proefdruk met illustraties voor kinderboek, 1897 1897-02-25
Prent met acht afbeeldingen van Sint Nicolaas en Zwarte Piet en acht afbeeldingen van het huiselijk leven en het strand. Tussen de afbeeldingen is met lijnen en tekens is aangegeve...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14563
Nationale Kleederdrachten in Zeeland 1904
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07447-01
Nationale Kleederdrachten in Friesland, Groningen en Drente 1906
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07449-01
Nationale Kleederdrachten in Noord- en Zuid-Holland 1904
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07446-01
Nationale Kleederdrachten in Gelderland en Utrecht 1905
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07448-02
Voorzigtig wat, Boerinnetje!..... 1805
Gravure voorstellende een landschap met een vaart waarin een trekschuit door een paard getrokken wordt. Links is een molen afgebeeld met daarvoor een vrouw met een strooien hoed op...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9873
Kleederdrachten en volkstypen uit Noord-Brabant en Limburg en uit Zeeuwsch-Vlaanderen 1905
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07448-01
Vriesche Boer en Boerin uit de Omstreek van Leeuwaarden 1828
Plaat 3 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-03
Een Amsterdamsche dienstmaagd en een melkboerin van dezelve omstreek 1828
Plaat 4 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-04
Jonge Boer en landmeisje uit de omstreek van 's Bosch, ter markt gaande 1828
Plaat 17 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-17
Amsterdamsche Vischvrouw en een Dienstmeisje 1828
Plaat 19 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-19
Naar de kermis 1870
Prent van twee wagens, bespannen met paarden, die onderweg zijn naar de kermis. In de wagens zitten mannen, vrouwen en kinderen in streekdracht., prent, houtgravure, illustratie, p...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9318
De kroon der jeugd te Kruiningen 1874
Prent van jonge vrouwen en mannen uit Kruiningen in streekdracht in een grote tent. De prent is afkomstig uit: Charles de Coster, 'Le tour du monde'., prent, houtgravure, illustrat...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9311
Een Boer en Boerin van het eyland Walcheren, Provintie Zeeland 1828
Plaat 1 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-01
Boer en Boerin van het Eiland Schouwen ter markt gaande 1828
Plaat 11 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-11
Eene Melkboerin en een Dienstmiesje te Nijmegen, Provincie Gelderland 1828
Plaat 12 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-12
Scheveningsche Visscher en zijne vrouw 1828
Plaat 13 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-13
De Noordhollandsche boer 1840
Prent van een boer uit Noord-Holland op de kaasmarkt. De afbeelding is afkomstig uit het boek: 'De Nederlanden. karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschil...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10051
De klap-bank 1874
Prent van mannen, vrouwen en kinderen in streekdracht op een bank onder een boom in Zeeland. De prent is afkomstig uit: Charles de Coster, 'Le tour du monde'., houtgravure, prent, ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9328
De schoenmaker in een Zeeuws dorp 1874
Prent van een vrouw en een man in streekdracht bij een schoenmaker in een Zeeuws dorp. De prent is afkomstig uit: Charles de Coster, 'La tour du monde'., prent, houtgravure, illust...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9312
Eene Boerin met haar kind, en een Meisje van Assendelft, in noord Holland 1828
Plaat 5 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-05
Een Visscher en deszelfs dochter van het eiland Schokland gelegen in de Zuiderzee 1828
Plaat 7 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-07
Eene getrouwde vrouw en eene Bruid en jongetje van het eiland Marken gelegen in de Zuiderzee 1828
Plaat 9 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-09
Een boer uit Zuid-Beveland 1874
Prent van een boer in dracht uit Zuid-Beveland., prent, houtgravure, illustratie, papier (vezelproduct), drukinkt, streekdracht, mannenkleding, boer
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9332
Van 'Over het IJ' 1869
Prent van een man uit de Zaanstreek met een kind op zijn arm., prent, houtsnede (prent), illustratie, papier (vezelproduct), drukinkt, streekdracht, mannenkleding, kinderkleding
Locatie: Haarlem, onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10102
Ontmoeting tussen zeeman en Zuid-Bevelandse man 1900
Prent van een zeeman en een Zuid-Bevelandse man die met gestrekte armen op elkaar aflopen. Op de achtergrond zijn zeilschepen te zien., prent, lithografie (prent), illustratie, pap...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9335
Friese schaatsrijder, circa 1870 1870
Prent van schaatsende man uit Friesland., staalgravure (prent), illustratie, papier (vezelproduct), inkt, winter, mannenkleding, ijsschaatsen (activiteit)
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.16881
Herbergscène in Zeeland 1874
Prent van een herberg in Zeeland met mannen en vrouwen in streekdracht. De prent is afkomstig uit: Charles de Coster, 'Le tour du monde'., prent, houtgravure, illustratie, papier (...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9326
Zuid-Bevelandse mannen en vrouwen, circa 1870 1870
Prent van twee mannen en twee vrouwen in Zuid-Bevelandse streekdracht., prent, houtgravure, illustratie, papier (vezelproduct), drukinkt, streekdracht, vrouwenkleding, mannenkleding
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9303
Zuid-Bevelandse vrouwen en mannen, circa 1875 1875
Prent van twee vrouwen en twee mannen in Zuid-Bevelandse dracht., prent, lithografie (prent), illustratie, papier (vezelproduct), lithografische inkt, streekdracht, mannenkleding, ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9309
Vogelvluchtplan van Nijmegen met stadsaanzicht en Lentse oever 1639
Illustratie uit: Joh.Is.Pontanus, Historiae Gelricae Libri XIV, Harderwijk 1639, Liber I. p. 28. Bovenaan is het stadsaanzicht vanaf de overkant van de Waal afgebeeld, onderaan de ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1976.07.16
Gezicht op de stad Nijmegen vanaf de Lentse oever, van Valkhof tot Rode Toren 1575
Bovenaan een cartouche met 'Noviomagivm sive Noviomagu vulgo Nijmmegen inclyta qvondam Francorum Regia urbis Gelriae primaria'. Verschillende opschriften bij gebouwen. Op de voorgr...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1993.08.159
Boer en Boerin uit de omstreeken van Leyden 1828
Plaat 18 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-18
Een Lutersch, Roomsch en Burger weesmeisje te Amsterdam 1828
Plaat 20 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-20
Scheveningse visser, circa 1870 1870
Prent van een visser uit Scheveningen., staalgravure (prent), illustratie, papier (vezelproduct), inkt, beroepskleding, visser
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.16884
Drie gezichten op het Haarlemmerhout 1761
Boekillustratie met drie ingekleurde kopergravures. Dit is één van de 24 illustraties uit de publicatie 'Aangenaame gezichten in de vermakelyke landsdouwen van Haarlem, nieuwlings ...
Locatie: Haarlem
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.2579
Eene Friesche jufvrouw 1850
Prent van een vrouw in Friese dracht., prent, lithografie (prent), illustratie, papier (vezelproduct), lithografische inkt, streekdracht, vrouwenkleding
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10183
Hervormde weesjongen, Amsterdam 1870
Prent van een weesjongen uit het Hervormde weeshuis in Amsterdam, gekleed in wezenkleding., staalgravure (prent), illustratie, papier (vezelproduct), weeskind, wezenkleding
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.16882
Visser uit Katwijk aan Zee, circa 1870 18870
Prent van een visser uit Katwijk aan Zee., staalgravure (prent), illustratie, papier (vezelproduct), inkt, beroepskleding, visser
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.16883
Dochter van rijke boeren uit Tholen 1874
Prent van een vrouw in Thoolse dracht. De prent is afkomstig uit: Charles de Coster, 'Le tour du monde'., prent, houtgravure, illustratie, papier (vezelproduct), drukinkt, streekdr...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9338
Zeeuwse streekdrachtsieraden van boeren en boerinnen 1870
Prent van verschillende streeksieraden van boeren en boerinnen uit Zeeland. De prent is afkomstig uit: Charles de Coster, 'Le tour du monde'., prent, illustratie, houtgravure, papi...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9325
Afbeelding van een kraamkloppertje - No. VIII 1772
Boekillustratie met een afbeelding van een kraamklopper. Een kraamklopper is een vierkant of ovaal plankje of stuk karton, met stof en kant overtrokken. Hij werd op de voordeur vas...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7308
De Zeeuwsche Arbeider 1840
Prent van een Zeeuwse man. De afbeelding is afkomstig uit het boek: 'De Nederlanden. karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen, met gravuren...
Locatie: onbekend, 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10055
Een Vriesche en Groningsche jonge jufvrouvd 1828
Plaat 2 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-02
Eene getrouwde vrouw en eene jonge dochter van Hinloopen in de provincie Vriesland 1828
Plaat 6 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-06
Een Alkmaarsche Jufvrouw en een Meisje van Zaandam 1828
Plaat 10 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-10
32. Zutphen: La grande Éclise, vue des remparts
Ingekleurde afbeelding van de Walburgiskerk. Het is een illustratie (nr 32.) geknipt uit een Frans boek., Boeken en prenten, prent, beeldmateriaal, papier
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 06922
Boer en Boerin van het Eiland Zuid Beveland 1828
Plaat 15 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-15
Een Boer en eene Boerin uit de omstreeken van Purmerend in Noord Holland 1828
Plaat 16 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-16
Belachende Werelt ..9 1635
Gravure. Illustratie uit Adriaen van de Venne. 's - Gravenhage. 1635. Omgekeerde wereld. De vrouw zittend bij het vuur laat haar man het huishouden doen (de vloer dweilen)., Werken...
Organisatie > CODA Museum > P03557