1 treffer met illustratie, soort:pentekening

Zie ook: illustraties

Overstroming en instorting van de Lappentoren 2 Maart 1784 1780
Illustratie uit 'Naauwkeurige Beschrijving der overstroomingen benevens derzelver treurige gevolgen, zo buiten als binnen deze republiek in den jaare MDCCLXXXIV voorgevallen.' Leid...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1925.2

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

soort