58 treffers met illustratie, plaats:"Amsterdam"

Zie ook: illustraties

Nationale Kleederdrachten in Zeeland 1904
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07447-01
Nationale Kleederdrachten in Friesland, Groningen en Drente 1906
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07449-01
Nationale Kleederdrachten in Noord- en Zuid-Holland 1904
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07446-01
Nationale Kleederdrachten in Gelderland en Utrecht 1905
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07448-02
Voorzigtig wat, Boerinnetje!..... 1805
Gravure voorstellende een landschap met een vaart waarin een trekschuit door een paard getrokken wordt. Links is een molen afgebeeld met daarvoor een vrouw met een strooien hoed op...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9873
Kleederdrachten en volkstypen uit Noord-Brabant en Limburg en uit Zeeuwsch-Vlaanderen 1905
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelege...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07448-01
Vriesche Boer en Boerin uit de Omstreek van Leeuwaarden 1828
Plaat 3 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-03
Een Amsterdamsche dienstmaagd en een melkboerin van dezelve omstreek 1828
Plaat 4 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-04
Jonge Boer en landmeisje uit de omstreek van 's Bosch, ter markt gaande 1828
Plaat 17 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-17
Amsterdamsche Vischvrouw en een Dienstmeisje 1828
Plaat 19 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-19
De kleding van Holland 1776
Boven: De deftige boerenstand, 1 een Hollandse boer in zondags pak, 2 een rijke Rijnlandse boerin in kerkdracht, een gewone Zuid-Hollandse boerin met vlasrokken, 4 Zuid-Hollandse b...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08246-1
De kleding van Holland, Plaat III, de zestiende en zeventiende eeuw 1776
Boven: De kleding van de adel. Midden: Koopman en dame met schaatsende figuurtjes op de achtergrond. Onder: Zuid-Hollandse boeren, eerste helft zeventiende eeuw. Plaat III uit: Nat...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-3
Een Boer en Boerin van het eyland Walcheren, Provintie Zeeland 1828
Plaat 1 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-01
Boer en Boerin van het Eiland Schouwen ter markt gaande 1828
Plaat 11 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-11
Eene Melkboerin en een Dienstmiesje te Nijmegen, Provincie Gelderland 1828
Plaat 12 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-12
Scheveningsche Visscher en zijne vrouw 1828
Plaat 13 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-13
De kleding van Holland, Plaat II, voor de zestiende eeuw 1776
Boven: Adellijke dracht der Hollanders, van de negende tot de veertiende eeuw. Midden: De burgerstand in de veertiende en vijftiende eeuw. Onder: De boerendracht uit die tijd. Plaa...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-2
De kleding van Holland, Plaat IV, de zeventiende en achttiende eeuw 1776
Boven: De adel en de koopmansstand in het begin en midden van de zeventiende eeuw, 1 edelman, 2 koopmansvrouw, 3 dame. Midden: De adel in de tweede helft van de zeventiende en de a...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-4
Eene Boerin met haar kind, en een Meisje van Assendelft, in noord Holland 1828
Plaat 5 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-05
Een Visscher en deszelfs dochter van het eiland Schokland gelegen in de Zuiderzee 1828
Plaat 7 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-07
Eene getrouwde vrouw en eene Bruid en jongetje van het eiland Marken gelegen in de Zuiderzee 1828
Plaat 9 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-09
De kleding van Holland, Plaat V, de zeventiende en achttiende eeuw 1776
Boven: De hoofse adel van het midden van de zeventiende tot in het begin van de achttiende eeuw. 1 een hoveling, 2 een hofdame, 3 de nieuwe mode. Midden: de kleding van Hollanders ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-5
Boer en Boerin uit de omstreeken van Leyden 1828
Plaat 18 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-18
Een Lutersch, Roomsch en Burger weesmeisje te Amsterdam 1828
Plaat 20 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-20
Afbeelding van een kraamkloppertje - No. VIII 1772
Boekillustratie met een afbeelding van een kraamklopper. Een kraamklopper is een vierkant of ovaal plankje of stuk karton, met stof en kant overtrokken. Hij werd op de voordeur vas...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.7308
Een Vriesche en Groningsche jonge jufvrouvd 1828
Plaat 2 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-02
Eene getrouwde vrouw en eene jonge dochter van Hinloopen in de provincie Vriesland 1828
Plaat 6 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien van...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-06
Een Alkmaarsche Jufvrouw en een Meisje van Zaandam 1828
Plaat 10 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-10
Boer en Boerin van het Eiland Zuid Beveland 1828
Plaat 15 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-15
Een Boer en eene Boerin uit de omstreeken van Purmerend in Noord Holland 1828
Plaat 16 uit: Collection des costumes des Provinces Septentrionales du Royaume des Pays-Bas : dessinés d'après nature = Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke Provincien va...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 09506-16
schoolplaat, dierenrijk. Kleurenplaat met kuiken, kip en haan. No. 19 Hoenderen. Periode 1857-1900 1857
Dierenrijk. No. 19. Vogels Hoenderen. Kleurenplaat met kuiken, kip en haan., historische voorwerpen, plaat (illustratie), schoolplaat, papier, karton
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3747
schoolplaat, dierenrijk. Kleurenplaat met grazende koe in weiland. No. 21 De Koe. Periode 1857-1900 1857
Dierenrijk 21. De Koe. Kleurenplaat met grazende koe in een weiland., historische voorwerpen, plaat (illustratie), schoolplaat, papier, karton
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3748
filmstrook "De bron van de ster" Illustratie Fiep Westendorp periode 1950-1960 1950
filmstrook met het verhaal "De bron van de ster" gebruikt op de Ned Hervormde scholen Totaal 30 plaatjes getekend door Fiep Westendorp periode 1950-1960, historische voorwerpen, fi...
Locatie: Amsterdam, Den Haag
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3070
schoolplaten, natuurlijke spijzen. Kleurenplaten met tien vruchten. 17 Ooft. Periode 1857-1900 1857
Natuurlijke Spijzen. 17. Ooft. Kleurenplaat met 10 vruchten zoals aardbei, aalbes, appel, peer, noot, perzik, pruim, wortel, knol, mispel., historische voorwerpen, plaat (illustrat...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3720
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat met molen op de achtergrond en zagende personen. No 2 Hout zagen. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk 2. Hout Zagen Kleurenplaat met molen op de achtergrond en twee mannen zagen op een stelling met de kraanzaag planken. Andere man is bezig met het bewerken van hout met ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3721
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat met overzicht in huiskamer en meubilair. Plantenrijk 6. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk 6. Hout Kamer en Huisraad Kleurenplaat met overzicht in huiskamer met schilderijen, kast, stoelen, tafel, lamp, vensters en vloerkleed., historische voorwerpen, plaat (...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3722
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat met paard en man aan het eggen. No. 8 Eggen Zaaien. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk 8. Eggen Zaaien Kleurenplaat van man met paard aan het eggen. Andere man loopt met een zak om en is aan het zaaien., historische voorwerpen, plaat (illustratie), school...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3723
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat van man met zeis die riet aan het snijden is. No. 9 Maaien Binden. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk. 9. Maaien Binden Kleurenplaat van man met een grote zeis die riet aan het snijden is. Een vrouw bindt het riet in bossen., historische voorwerpen, plaat (illustratie),...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3724
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat van mannen welke aan het wannen zijn, met een vlegel dorsen en en het graan staan te zeven. No. 10 Wannen Dorschen. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk. 10. Wannen Dorschen Kleurenplaat van vier mannen welke in een ruimte aan het wannen zijn, met een vlegel staan te dorsen en het graan staan te zeven., historische voor...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3725
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat met korenmolen, molenaar, figuur, paard en wagen. No. 11 Graan Korenmolen. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk. 11. Graan Korenmolen Kleurenplaat met korenmolen en molenaar. Paard en wagen beladen met zakken graan. Figuur en woning op achtergrond., topografie, plaat (illustratie...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3726
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat met zestien verschillende genummerde landbouwgereedschappen. No. 14 Verder Landbouwgereedschap. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk. 14. Verder Landbouwgereedschap. Kleurenplaat met zestien verschillende genummerde landbouwgereedschappen., historische voorwerpen, plaat (illustratie), schoolplaat, pa...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3727
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat met twee glazen, fles en bier. No 16 Bier Wijn. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk. 16. Bier Wijn. Kleurenplaat met 2 glazen, kruik en fles met bier., historische voorwerpen, plaat (illustratie), schoolplaat, papier, karton
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3728
schoolplaten, plantenrijk. Kleurenplaten met houten emmer, katrol, touw en pomp. No. 19 Put Pomp. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk. 19. Put Pomp. Kleurenplaat met waterput en houten emmer, katrol en touw. Voorts een pomp met houten emmer., historische voorwerpen, plaat (illustratie), schoolplaat, p...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3729
schoolplaat, godsvrucht. Kleurenplaat met staande biddende man in schootsvel en vrouw met kind aan gedekte tafel. No. 48. Periode 1857-1900 1857
Godsvrucht. 48. Kleurenplaat met in schootsvel staande biddende man, de handen gevouwen met vrouw en kind aan een gedekte tafel. Poes op de voorgrond., historische voorwerpen, plaa...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3732
schoolplaat, haringvangst. Kleurenplaat met houten schepen, vlag in top en netten in het water op haringvangst. No. 15. Periode 1857-1900 1857
Haringvangst. No.. 15. Kleurenplaat met houten schepen met vlaggen in top en netten in het water op haringvangst., topografie, plaat (illustratie), schoolplaat, papier, karton
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3733
schoolplaat, milddadigheid. Kleurenplaat van blinde man gezeten op een kist met handschoenen en klompen aan. Krijgt van een kind met moeder een aalmoes in zijn hoed. No. 44. Periode 1857-1900 1857
Milddadigheid. 44. Kleurenplaat van blinde man, gezeten op een kist met handschoenen en klompen aan. Krijgt van een kind een aalmoes in zijn hoed. Vrouw met mand loopt bij het kind...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3736
schoolplaat, plantenrijk. Kleurenplaat van bakkerij met twee mannen bezig brood te kneden en in de brandende oven te zetten. No 12 Graan Broodbakker. Periode 1857-1900 1857
Plantenrijk. 12. Graan Broodbakker. Kleurenplaat van bakkerij met twee mannen bezig brood te kneden en in de brandende oven te zetten., historische voorwerpen, plaat (illustratie),...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3737
schoolplaat, snoepzucht. Kleurenplaat met een jongen welke snoep uit de kast haalt en een andere jongen welke meekijkt. Likken hun vingers af. No. 47. Periode 1857-1900 1857
Snoepzucht. 47. Kleurenplaat. Jongen haalt snoep uit een kast. Een andere jongen kijkt mee om de hoek. Beide jongens likken hun vingers af., historische voorwerpen, plaat (illustra...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3739
schoolplaat, delftstoffen. Kleurenplaat met vier mijnwerkers in mijn met pikken, houwelen en mijnlamp in de hand. No 33 de Mijn. Periode 1857-1900 1857
Delftstoffen 33. De Mijn. Kleurenplaat. In een mijn zijn vier mijnwerkers aan het werk met pikken en houwelen. Mijnlamp in de hand., historische voorwerpen, plaat (illustratie), sc...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3741
schoolplaat, delfstoffen. Kleurenplaat van een loodgieter welke op straat met een blaasbalg het vuur in een pot aan het aanwakkeren is. Diverse gereedschappen. No. 37 De Loodgieter. Periode 1857-1900 1857
Delfstoffen 37. De Loodgieter. Kleurenplaat. Op straat is een loodgieter met een blaasbalg het vuur in een pot aan het aanwakkeren. Diverse gereedschappen. Waterpomp op voorgrond. ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 3742