37 treffers met heilige petrus

Heilige Mis in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat
Heilige Mis in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat, Foto,
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > GN5403
Heilige Mis in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat
Heilige Mis in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat, Foto,
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > GN5423
► nog 15 treffers bij: Regionaal Archief Nijmegen
► nog 7 treffers bij: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Prent ter gedachtenis van eerste H. Communie van W. Kluitman op papier 1893 1893
Prent ter gedachtenis van eerste H. Communie van W. Kluitman op papier, 1893. Deze gedachtenisprent toont in een vierpas het Laatste Avondmaal, met daarboven twee engelen die samen een banderol met tekst dragen. Tussen hen in een kelk met daarboven een hostie. Eronder twee cirkels waarin afbeeldingen van het Lam Gods en een pelikaan met jong. Onderaan een banderol met tekst. Re...
Organisatie > Liemers Museum > 00261
Monstrans van zilver met vergulde delen, gebruikt in de St. Martinuskerk te Didam, ca. 1875 1853
Monstrans van zilver met vergulde delen, gebruikt in de St. Martinus te Didam, circa 1875. Houder op een voet met stam, waarin de geconsacreerde hostie wordt uitgestald, op een altaar, of tijdens een processie. Van zilver en met vergulde figuren, die heiligen voorstellen. Op de voet vier cartouches, met daarin de vier evangelisten afgebeeld., Collectie religie, monstransen, Voo...
Organisatie > Liemers Museum > 00725
► nog 6 treffers bij: Kunstwerk! Liemers Museum
Koorhek "Vlaams koorhek" eikenhout, 15e eeuw, Zuid-Vlaanderen of Noord-Frankrijk 1400
Koorhek aan de bovenzijde afgesloten door raamwerk van regels en stijlen, gevuld met 14 schilderingen, voorstellende Christus, 12 apostelen en 2 engelen. Koorhek heeft in het midden een doorgang en aan de zijkanten raamwerken, beneden gevuld met twee rijen van vier briefpanelen naast elkaar en boven 7 stijlen met in de tussenruimten spitsbogen met traceerwerk., meubelen, koorhe...
Locatie: Zuid-Vlaanderen
Organisatie > Huis Bergh > 0488
Gebedenboek "Getijden- en gebedenboek" handschrift op perkament, circa 1320, Wenen 1320
Inhoud: gebeden, kalender, gebeden, Mariagetijden, dodenvigilie, boetpsalmen, litanie, Heilige Geestgetijden, lange kruisgetijden en gebeden. Zuidduits, in lettertype H, C en T (hoofdtekst). Geschreven in zwart gotiek minuskelschrift met rode en blauwe gehistoriseerde hoofdletters, waarvan sommige op gouden grond, versierd met rode en blauwe ornamenten, 19 bont gedecoreerde ini...
Locatie: Wenen
Organisatie > Huis Bergh > 0239
Memorietafel van Petrus van Suchtelen 1539
In opdracht van de Zutphense Sint Walburgiskerk werd deze memorietafel geschilderd om de herinnering aan kanunnik Petrus van Suchtelen levend te houden en zijn vroomheid te tonen. In verband met de beeldenstorm zal het schilderij waarschijnlijk niet lang in de kerk hebben gehangen. Centraal geplaatst in de voorstelling staat de Heilige Maagd Maria met het Christuskind, vergezel...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 01756
ZILVEREN MUNT ± 1500
Vz: heilige (Petrus) met sleutel en staf met ankerkruis achter wapenschild met kruis en rasterwapentje in midden in parelrand gotische letters omschrift Kz: zelfde wapenschild binnen parelrand geflankeerd door drie kleine wapenschildjes en gotische letters, Munten en penningen, munt, ruilmiddelen, zilver
Locatie: Lange Hofstraat 4 Burgerzaal 2004
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 02236
De heilige Perpetua 1827
Van Schevichaven legde verschillende oude fresco’s uit de Stevenskerk vast voordat ze overschilderd werden. Dit fresco bevindt zich op de afscheidingswand van de meest westelijke kapel aan de zuidelijke kooromgang. De figuur voor de rode achtergrond stelt een vrouwelijke heilige voor. De tekst luidt ‘San[c]tus Petrus Syn huijsvrou Perpetua’. Volgens middeleeuwse bronnen was zij...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.E.10lxx
Bartholomeusaltaar, twee altaarvleugels van een veelluik 1480
Schilderij op een altaarvleugel van een veelluik getiteld 'Bartholomeusaltaar', linker altaar voorzijde: de heiligen Andreas, met het Andreaskruis als martelwerktuig, Catharina van Alexandrië, met zwaard en aan haar voeten het rad waarop zij werd gemarteld en Petrus, met sleutel. Achterpaneel: de heilige Cornelius van Rome in pauselijk gewaad met kruisstaf en hoorn en de heilig...
Locatie: Keulen
Organisatie > Museum Arnhem > GM 02039-1
Heilige vaders, het verhaal van de pausen [2017]
ISBN:9789461538062, Korte biografieen van de pausen vanaf Petrus tot en met Franciscus, de huidige paus., Met register, 370 pagina's, , Pausen; Geschiedenis
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1613049
Voorstelling van de Heilige Familie met kinderen. Maria met Jezus op schoot. Opschriften in Latijn. Gravure, L. Vorsterman, 1620. 1620
Voorstelling van de H. Familie: centraal Maria met Jezus op schoot; rechts Jozef; voor Maria een staand jongetje met schaap; links een oudere vrouw, leunend op een gehuifde schommelwieg. Op een balcon, afgezet met balusters; links muur met eierlijst. Opschriften: m.o. "D. Adriane Perez N.V. Nicolai Roccoxi Equitis Coniugi. Petrus Paulus Rubens Auctor Lubens Merito Dedicavit". L...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6526
Petrus Canisius 1927
Petrus Canisius werd op 8 mei 1521 geboren, als zoon van de Nijmeegse burgemeester Jacob Canis. Peter Kanis -later werd zijn naam gelatiniseerd- werd geleerde, predikant, geestelijk schrijver en was Nederlands eerste Jezuïet. Daarnaast was hij één van de belangrijkste figuren van de Contra-reformatie. In 1925 werd de Nijmegenaar heilig verklaard. Ter gelegenheid daarvan werd di...
Locatie: Hunnerpark, Nijmegen
Organisatie > Beelden van Gelderland > BGLD1367