36 treffers met heilige johannes

Prent ter gedachtenis van eerste H. Communie van W. Kluitman op papier 1893 1893
Prent ter gedachtenis van eerste H. Communie van W. Kluitman op papier, 1893. Deze gedachtenisprent toont in een vierpas het Laatste Avondmaal, met daarboven twee engelen die samen een banderol met tekst dragen. Tussen hen in een kelk met daarboven een hostie. Eronder twee cirkels waarin afbeeldingen van het Lam Gods en een pelikaan met jong. Onderaan een banderol met tekst. Re...
Organisatie > Liemers Museum > 00261
Monstrans van zilver met vergulde delen, gebruikt in de St. Martinuskerk te Didam, ca. 1875 1853
Monstrans van zilver met vergulde delen, gebruikt in de St. Martinus te Didam, circa 1875. Houder op een voet met stam, waarin de geconsacreerde hostie wordt uitgestald, op een altaar, of tijdens een processie. Van zilver en met vergulde figuren, die heiligen voorstellen. Op de voet vier cartouches, met daarin de vier evangelisten afgebeeld., Collectie religie, monstransen, Voo...
Organisatie > Liemers Museum > 00725
► nog 11 treffers bij: Kunstwerk! Liemers Museum
Arnoldus goudgulden z.j. Gelderland.
Arnold 1423-1472 Vz: Staande heilige Johannes de Doper -S.IOHAHNES-BABTISTA-.-. Geheel in parelrand. Kz: In vierpas: Vijf wapenschilden als kruis. DVX.ARNOLD'.GEL.Z.IVL'Z.COMES.Z.+ Geheel in parelrand., Munten en penningen, munt, ruilmiddelen, goud, Gelderland, Zuid-Afrika, Zutphen
Locatie: Gelderland
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00653a
Arnoldus goudgulden z.j., Gelderland.
Arnold 1423-1472 Vz: Staande heilige Johannes de Doper -S.IOHAHNES-BABTISTA-.-. geheel in parelrand. Kz: In vierpas: Vijf wapenschilden als kruis. DVX.ARNOLD'.GEL.Z.IVL'Z.COMES.Z.+ geheel in parelrand., Munten en penningen, munt, ruilmiddelen, goud, Gelderland, Zuid-Afrika, Zutphen
Locatie: Gelderland
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00653b
► nog 8 treffers bij: Stedelijk Museum Zutphen
Drieluik "De maagschap van de heilige Anna " op hout, door Hans Döring, 1515 1515
Midden: Maria met Christus, links van haar Jozef, rechts Anna, met achter zich Joachim, Cleophas en Salomas. Linkervleugel: Maria Salome met Zebedeüs en haar zoontjes Jacobus Maior en Johannes de Evangelist Rechtervleugel: Maria Cleophas met Alpheus en haar zoontjes Jacobus Minor, Simon de Zeloot en Judas Thaddeus. Zwikken middenpaneel: Hercules en de Nemeïsche leeuw (links) en...
Locatie: Duitsland
Organisatie > Huis Bergh > 0048
Koorhek "Vlaams koorhek" eikenhout, 15e eeuw, Zuid-Vlaanderen of Noord-Frankrijk 1400
Koorhek aan de bovenzijde afgesloten door raamwerk van regels en stijlen, gevuld met 14 schilderingen, voorstellende Christus, 12 apostelen en 2 engelen. Koorhek heeft in het midden een doorgang en aan de zijkanten raamwerken, beneden gevuld met twee rijen van vier briefpanelen naast elkaar en boven 7 stijlen met in de tussenruimten spitsbogen met traceerwerk., meubelen, koorhe...
Locatie: Zuid-Vlaanderen
Organisatie > Huis Bergh > 0488
► nog 5 treffers bij: Huis Bergh, 's-Heerenberg
Bijbel uit Ned. Hervormde kerk 's-Heerenhoek, Zeeland 1884
Bijbel afkomstig uit de Nederlands Hervormde kerk in ’s-Heerenhoek, Zeeland. Op het titelblad staat de tekst: ‘Bijbel, dat is: de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op last van de hoog-mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden...
Locatie: Haarlem, Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.33548
Gebed tot den H. Joannes Nepomecenus in alle particuliere nooden 1818
Prent met een afbeelding van de heilige Johannes van Nepomuk. Onder de afbeelding staat een gebed. Johannes wordt aangeroepen bij 'particuliere nooden'. Hij is de patroon van Bohemen, van biechtvaders, priesters, schippers, molenaars, van het biechtgeheim, van het zwijgen, van waterbedreigingen en van bruggen. Zijn feestdag is 16 mei. De uitgever Wed. Bontamps in Venlo gaf vana...
Locatie: Venlo
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.4847
► nog 3 treffers bij: Nederlands Openluchtmuseum
Sint Elisabeth
Met dit beeld wordt de heilige Elisabeth weergegeven: de patrones van het voormalige Sint-Elisabethklooster. Als moeder van Johannes de Doper is zij een geliefde heilige in de Rooms Katholieke kerk. Meestal wordt zij - net als hier in Huissen - voorgesteld als een oudere gesluierde vrouw. Het beeldje bevindt zich vier meter hoog op de linkerhoekgevel van het gemeentekantoor. He...
Locatie: Langekerkstraat, Huissen
Organisatie > Beelden van Gelderland > BGLD1237
MichaÙl met de draak 1961
De naam van de aartsengel Michaël (Sint-Michiel) komt voor in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en ook in de Koran. Daarom heeft Michaël voor zowel Joden, Christenen en Moslims een heilige betekenis. In het boek Openbaring van Johannes (12: 7-12) voert Michaël oorlog tegen de draak. Hij is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermheer van de Chr...
Locatie: Heemraadstraat, Nijmegen
Organisatie > Beelden van Gelderland > BGLD1425
► nog 3 treffers bij: Beelden van Gelderland
Beelden van 4 heiligen, van links naar rechts de heilige Aloijsius, 9/1925
Beelden van 4 heiligen, van links naar rechts de heilige Aloijsius, Ignatius, Petrus Canusius en Johannes Berchmans, sieren de voorgevel van het Canisius College, Uitgeknipte foto, Tijdschriftfoto, Beeldhouwkunst, beeldhouwwerken, Jubileum, Scholen
Locatie: Nijmegen
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > F9337 rechten beeldmateriaal
Titus Brandsma (gegeven titel). 1985
plannen voor de zaligverklaring in Den Bosch (1955) en de goedkeuring van het slotdecreet door Paus Johannes Paulus op 9 november 1984. Pater Titus"geboortehuis, VHS tape, , Maria Omdracht, Religie, Tweede Wereldoorlog, Kapsalons, Oorlog, Journalistiek, concentratiekampen, Priesters, Bedevaarten, brieven, persvrijheid, Publicaties
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > VID600 - B rechten beeldmateriaal
Schilderij, olieverf op paneel, voorstellende De vier evangelisten, vervaardigd door of toegeschreven aan Pieter Aerts, 1525 tot 1575 1525
Symmetrische compositie van vier mannen, van wie drie met baard, lezend en vergezeld van persoonlijke symbolen: Lucas met de stier; Marcus met de leeuw; Matheus met de engel; Johannes met de adelaar. Centraal boven verschijnt de Heilige Geest in de vorm van een vogel, Historie, schilderij, beeldmateriaal, olieverf, paneel, evangelist, stier, engel, adelaar, leeuw, duif
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 0202
Doos 1758
Doosje voor de heilige olieën, binnenin door schotjes in drie afdelingen verdeeld, die corresponderen met op de zijkant gegraveerde letters: O(leum), CH(risma), INF(irmorum). In het getrapt bolvormige deksel een gegraveerde zon waarin IHS met Kruis en drie nagels. Onder de bodem is het jaartal 1758 gegraveerd. Het doosje is afkomstig uit de schuilkelder van de Dominicanen in de...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1985.04.9
ROOMS-KATHOLIEKE KERK 1984
interieur, BEELD HEILIGE JOHANNES DE EVANGELIST
Locatie: Maasbommel
Organisatie > Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed > 261.696 rechten beeldmateriaal
Bijbel : dat is de gansche Heilige Schrift bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments / op last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet 1881
Bijbel. Opdrachtgever: Nederlandsche Bijbel-Compagnie. - Uitgever: Amsterdam : Van Rossum, [s.a.] ; [Amsterdam ; Brandt, 1884] ; [Amsterdam : Brandt ; Haarlem : Joh. Enschede, 1881]. - 895, 279, 260, 235, 86 p. : 23x16 cm. - Bevat het oude testament, nieuwe testament, het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik en de catechismus of ond...
Organisatie > CODA Museum > B00072