129 treffers van Nederlands Openluchtmuseum

Bij 't acht en veertigtal van deez' verscheidenheden, // Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden. - N.120 1833
Prent met 48 afbeeldingen van allerlei personages, dieren en voorwerpen. Op de prent is geen uitgever vermeld. De prent is toegeschreven aan de Turnhoutse uitgever Glenisson & van ...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3092
Bij 't acht en veertigtal van deez' verscheidenheden, // Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden. - N.120 1833
Prent met 48 afbeeldingen van allerlei personages, dieren en voorwerpen. Op de prent is geen uitgever vermeld. De prent is toegeschreven aan de Turnhoutse uitgever Glenisson & van ...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3091
Bij 't acht en veertigtal van deez' verscheidenheden, // Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden. - N.120 1833
Prent met 48 afbeeldingen van allerlei personages, dieren en voorwerpen. Op de prent is geen uitgever vermeld. De prent is toegeschreven aan de Turnhoutse uitgever Glenisson & van ...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3090
Bij 't acht en veertigtal van deez' verscheidenheden, // Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden. - N.120. 1833
Prent met 48 afbeeldingen van allerlei personages, dieren en voorwerpen. Op de prent is geen uitgever vermeld. De prent is toegeschreven aan de Turnhoutse uitgever Glenisson & van ...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.19788
Bij 't acht en veertigtal van deez' verscheidenheden, // Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden. - N.120. 1833
Prent met 48 afbeeldingen van allerlei personages, dieren en voorwerpen. Op de prent is geen uitgever vermeld. De prent is toegeschreven aan de Turnhoutse uitgever Glenisson & van ...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.19789
Jonge Jeugd wild met vermaak / Deze Prente leere Lezen / Wanneer gy dan wat verder raakt / Een Teekenaar ook wezen. - 58 1723
Prent met 24 afbeeldingen van dieren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met blauw, geel en rood. Onder elke afbeelding staat een tweeregelig onderschrift., volkspr...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.422
Geen dieren staan op deze prent, / Die u geheel zijn onbekend. - No. 25 1816
Prent met 24 afbeeldingen van verschillende dieren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met oranjerood, groen en geel. Onder elke afbeelding staat een onderschrift. ...
Locatie: Amsterdam, Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.18
Spel 'Beeld Domino', 1974 1974
Herdruk van het spel 'Beeld Domino'. Het spel is onderdeel van de in 1974 verschenen spellendoos '10 Familie Spellen'., spel (set), papier (vezelproduct), drukinkt, spel (competiti...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.18499
Ziet elke letter van 't A, B, C, / Brengt hier een aardig prentje mee. // Zoo leert men dikwijls fraaije zaken / En mag zich schuldelos vermaken. - No. 47 1849
Alfabetprent, waarop de letters zijn geïllustreerd met dieren, voorwerpen en personages. De letters Q en X ontbreken. De prent is gedrukt met 24 afzonderlijke houtsneden en ingekle...
Locatie: 's-Hertogenbosch
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.2589
Het dierenrijk, is lieve jeugd, / Hier afgebeeld tot uwe vreugd; // Gij kunt gerust met hen verkeeren, / De wreedste zelfs zal u niet deeren. - No. 71. 1849
Prent met dertig afbeeldingen van verschillende zoogdieren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden. Onder iedere afbeelding staat de naam van het afgebeelde dier. Op de prent is geen...
Locatie: 's-Hertogenbosch
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3102
Deez' prent is 't geld wel dubbel waard: Ziet dieren tam en wild van aard. - No. 22 1794
Prent met 24 afbeeldingen van verschillende zoogdieren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met roze, bruin en geel. Onder iedere afbeelding staat een vierregelig on...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.302
Deez' Prent is 't geld wel dubbeld waard, Ziet dieren, tam en wild van aard. - N.15 1833
Prent met 24 afbeeldingen van dieren. Onder elke afbeelding staat een vierregelig onderschrift in het Nederlands. Op de prent is geen uitgever vermeld. De prent is toegeschreven aa...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3103
Zie hier, leergrage jeugd! een nuttig allerlei. / Dat hat u tot vermaak en leeringe gedij'! / Laat steeds natuur en kunst u tot genoegen strekken, / En lust tot kennis in uw teêrem boezem wekken. - No. 26 1822
Prent met 36 voorstellingen van dieren en voorwerpen, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met geel, rood en groen. Onder iedere afbeelding staat een tweeregelig onde...
Locatie: Deventer
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14150
Als gij o lieve jeugd, uw lessen hebt geleerd. Dan zij deez' prent het loon, waarmee gij wordt vereerd. - No.18 1816
Prent met twintig afbeeldingen van spelende kinderen, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met oranjerood, blauw en geel. Onder elke afbeelding staat een onderschrift...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.2219
Als gij o lieve jeugd, uw lessen hebt geleerd. Dan zij deez' prent het loon, waarmee gij wordt vereerd. - No.18 1816
Prent met twintig afbeeldingen van spelende kinderen, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met oranjerood, blauw en geel. Onder elke afbeelding staat een onderschrift...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.2220
Vermaning aan de Jeugd. - N.101. - Exhortation à la Jeunesse. 1833
Prent met vijftien afbeeldingen van moraliserende taferelen. Onder elke afbeelding staat een tweeregelig vers in het Nederlands en het Frans. Op de prent is geen uitgever vermeld. ...
Locatie: Turnhout
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3073
Wilt in uwen jongen tijd, toch lustig, ijvrig leeren, / Want later lieve jeugd komt dit zoo schoon te pas. // Benuttig uwen tijd, te laat zoudt ge u beklagen, / Want o de schoone tijd der Jeugd vervliegt zoo ras. - No. 12 1849
Prent met zestien moraliserende taferelen van dieren en voorwerpen, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met rood, geel en blauw. Onder elke afbeelding staat een twee...
Locatie: 's-Hertogenbosch
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3082
Wilt in uwen jongen tijd, toch lustig, ijvrig leeren, / Want later lieve jeugd komt dit zoo schoon te pas. // Benuttig uwen tijd, te laat zoudt ge u beklagen, / Want o de schoone tijd der Jeugd vervliegt zoo ras. - No. 12 1849
Prent met zestien moraliserende taferelen van dieren en voorwerpen, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met rood, geel en blauw. Onder elke afbeelding staat een twee...
Locatie: 's-Hertogenbosch
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3083
Een zestiental van allerhande zaken, / Vertoont deez' prent, om kinders te vermaken; // Doch 't leerzaam kind, dat alles gadeslaat, / Onthoudt ook wat er bij geschreven staat. - No. 29 1819
Prent met zestien afbeeldingen van verschillende dieren en bezigheden, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met geel en rood. Onder iedere afbeelding staat een tweere...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.12195
Bordspel 'Nederlandsch Ganze Spel', Amsterdam, 1818-1845 1818
Ganzenbordspel met 63 speelvakken en onderaan het veld de spelregels., ganzenbordspel, papier (vezelproduct), drukinkt, spel (competitief), gans, hond, jager, kreeft, dobbelsteen, ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.486
Merklap, 1822 1822
De lap is geheel symmetrisch en in spiegelbeeld geborduurd. Rondom zit een rankenrand. Bovenaan is de naam van de vervaardiger geborduurd: ‘GEERTIE (kroontje) AN 18- JORRIT- 22 NO ...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > H.1-39
Wandelstok, 1800-1900 1800
Wandelstok met een knop in de vorm van een mannenhoofd met een baard en een muts. Op de stok zijn de volgende reliëfversieringen aangebracht: een man die met een strijkbout een pet...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27593-56
Projectieplaat voor een toverlantaarn
Acht figuren die verschillende activiteiten uitvoeren., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), transferpapier, toverlantaarn, varken, haas, hond, jager, roken (van tabak), laars, ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.22059.7
Tabaksdoos, Someren, 1887-1900 1887
Tabaksdoos in de vorm van een kerkboek, dat met een slot wordt dichtgehouden. Op het deksel staat een voorstelling van een jager, een hond, een fazant en een hert. Op de achterzijd...
Locatie: Someren
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27366-56
De jacht - No. 105 1848
Prent met afbeeldingen van de jacht, gedrukt met vier houtsneden en ingekleurd met geel, blauw en rood. Onder iedere scène staat een tweeregelig onderschrift. Op de prent is geen u...
Locatie: 's-Hertogenbosch
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.2822
Bordspel 'Jagt-Spel', 's-Gravenhage, 1864-1884 1864
Soort dubbel ganzenbord, waarbij de spelers zich in twee partijen verdelen. De ene partij volgt de gele lijn van 1-63; de andere gaat in omgekeerde richting langs de rode lijn. In ...
Locatie: 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14390
Bordspel 'Jagt-Spel', 's-Gravenhage, 1864-1884 1864
Soort dubbel ganzenbord, waarbij de spelers zich in twee partijen verdelen. De ene partij volgt de gele lijn van 1-63; de andere gaat in omgekeerde richting langs de rode lijn. In ...
Locatie: 's-Gravenhage
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.5972
Projectieplaat voor een toverlantaarn
Vijf taferelen van dieren die zich gedragen als mensen., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), transferpapier, toverlantaarn, olifant, aap, leeuw, hond, ezel (dier), haas
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.22059.2
Projectieplaat voor een toverlantaarn
Jachttafereel bij een vijver., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), verf, transferpapier, toverlantaarn, edelhert, jager, hond, haas, vogel, jagen
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.21327-54.06
Spanen doos, 1660 1660
Ronde spanen doos met oversluitende deksel. De zijwand is van walvisbalein. De bodem en de bovenzijde zijn van vals kwartiers eikenhout, elk bestaande uit twee koudvergaarde delen....
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.34364-62
Hollands EER. Een Protocol Spel, 1830-1835 1830
Ingekleurd bordspel, gemaakt naar aanleiding van de 'overwinningen' van Nederlanders in de Belgische Opstand. In een aantal spelvakjes zijn portretten afgebeeld van Baron Chassé, N...
Locatie: Rotterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6035
Spanen doos, 1657 1657
Ronde spanen doos met oversluitende deksel. De zijwand is van walvisbalein. De bodem en de bovenzijde zijn van vals kwartiers eikenhout. Het gehele oppervlak van het balein is gede...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.3380.OV
Projectieplaat voor een toverlantaarn: landschappen
Vijf voorstellingen van dieren en een duivel die als mensen gekleed zijn., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), papier (vezelproduct), toverlantaarn, olifant, haas, kikker, voge...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.35331-64.19/27
Projectieplaat voor een toverlantaarn
Voorstellingen van een gordeldier, een haas, een rendier en een dromedaris., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), papier (vezelproduct), transferpapier, toverlantaarn, dromedari...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.1058.OV.8
Koekplank
Beukenhouten koekplank. De plank is aan één zijde besneden met twee voorstellingen: een zeilschip en een man met een schepnet over zijn schouder en een vis in zijn hand. De andere ...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.10198-49
Projectieplaat voor een toverlantaarn
De geklede beer en kikker vallen over een schoolbank. De onderwijzer, een geklede haas, kijkt om., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), inkt, papier (vezelproduct), toverlantaar...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.30802-60.278
Projectieplaat voor een toverlantaarn
Een geklede beer komt met een slee via het raam het klaslokaal binnen. Een geklede haas kijkt toe., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), inkt, papier (vezelproduct), toverlantaa...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.30802-60.326
Zij gingen vreedzaam op de jacht, / Tot de eerste haas in twist hen bracht; / Och lieve vrienden, neem deez' raad: / Verdeel in vrede het gebraad. - No.100 1828
Op de in lithografie gedrukte afbeelding staan twee jagers die vechten om een vangst in een winters landschap. Twee honden aanschouwen het tafereel. De prent is tussen 1828 en 1937...
Locatie: Neuruppin
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.3904
Wandbord, Maastricht, 1936 1936
Wandbord, uitgebracht ter gelegenheid van het vijfendertigjarig bestaan van de N.V. Zeepfabrieken v/h De Haas en Van Brero in Apeldoorn. Op het middenvlak staan een boek, bloem en ...
Locatie: Maastricht
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.4913
Cliché
Houten cliché met de voorstelling van een jagersvrouw met over haar schouder een stok en aan haar arm een haas en mand., houtcliché, hout, jager, haas, stok (objectgenre), mand
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.5490-46.OV.70/298
Cliché
Houten cliché met de voorstelling van een jachthond in een landschap met een haas en vogel en in het midden een groot hart., houtcliché, hout, hond, haas, vogel, hart (motief)
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.5490-46.OV.165/298
Projectieplaat voor een toverlantaarn
Een geklede beer zit in de schoolbanken. De onderwijzer is een geklede haas., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), inkt, papier (vezelproduct), toverlantaarn, beer (zoogdier), k...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.30802-60.276
Zeeuws mes, Zuid-Beveland, 1823 1823
Mes met palmhouten heft, versierd met een voorstelling van een hond die achter een haas aanjaagt. Daarboven zijn Adam en Eva bij de boom en de verdrijving van Adam en Eva uit het p...
Locatie: zuid-beveland
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.27048-56
Papkom, Duitsland, 1594 1594
Papkom met een voorstelling van een springende haas en geometrische en plantaardige ornamenten. Boven de haas staat het cijfer 94. De papkom is een bagger- of een wrakvondst: op de...
Locatie: Wanfried
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.45654-74
Projectieplaat voor een toverlantaarn
Vijf verschillende dieren, waaronder een hond en een schaap., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), hout, inkt, toverlantaarn, hond, schaap, haas
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.30802-60.461
Vier wandtegels met afbeelding dier, 1620-1640 1620
Vier wandtegels met een afbeelding van een zoogdier (hert, ezel, haas en hond); blauw; hoekmotief: lelie., wandtegel, aardewerk (materiaal), tinglazuur, kobaltoxide, edelhert, haas...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.24469-55
Speelgoedkomfoor, Noord-Nederland, circa 1850 1850
Komfoortje, versierd met bloem- en bladornamenten en twee bomen met daartussen een jachthond met een haas., komfoor, speelgoed, aardewerk (materiaal), mangaanoxide, loodglazuur, sp...
Locatie: Noord-Nederland
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.34473-62
Lederen hamer
Hamer met een beukenhouten steel en een leren kop voor het bewerken van oppervlaktes die niet mogen deuken of beschadigen. De hamer is gebruikt door een edelsmid., hamer (gereedsch...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.30255-59
Projectieplaat voor een toverlantaarn
Een geklede haas houdt een geklede beer bij zijn oor vast., toverlantaarnplaatje, glas (materiaal), inkt, papier (vezelproduct), toverlantaarn, beer (zoogdier), haas
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.30802-60.279
Koekplank
Houten koekplank. De plank is aan één zijde besneden met een voorstelling van een ruiter te paard en aan de andere zijde met een voorstelling van een etende haas., koekplank, vruch...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.10179-49

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort