Niets gevonden met dierlijk materiaal, plaats:"In de poorttoren in een door een uitgehakte muurtrap doorsneden latrinekoker"

Zie ook: darm (dierlijk materiaal)


weergave