1 treffer met dierlijk materiaal, plaats:"Huygensweg (Nijmegen)"

Zie ook: darm (dierlijk materiaal)

Kuilinventaris met resten van een maaltijd uit de Romeinse tijd, van de Hunerberg in Nijmegen -20
Kuilinventaris: de resten van een maaltijd uit de Romeinse tijd. In een afvalkuil met aardewerk uit de tijd van keizer Augustus zijn botten gevonden van negen eenden en drie varken...
Locatie: Nijmegen, Hunerberg, Huygensweg (Nijmegen)
Organisatie > Museum Het Valkhof > Kuil.Castra.1977.683