1 treffer met dierlijk materiaal, materiaal:divers

Zie ook: darm (dierlijk materiaal)

Residu, divers, 16de/17de eeuw 1550
Residu uit de groep van de duiven., Archeologica en bodemvondsten, residu, dierlijk materiaal, divers, bijzondere vondsten
Locatie: onbekend, In de poorttoren in een door een uitgehakte muurtrap doorsneden latrinekoker.
Organisatie > Slot Loevestein > PT01194B