115 treffers van Gelderland Bibliotheek

Jan Bolder overwint grens tussen Didam en Bergh
Betreft: de prentbriefkaartencollectie van Jan Bolder uit Didam met afbeeldingen van de omgeving van Didam , , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1579606
Passie voor oude tijden op ansicht
Over verzamelaar Jan Bolder uit Didam en zijn verzameling ansichtkaarten van oud- Didam , Met luchtfoto van Didam in 1965 en van station Didam in de jaren 30 van de 20e, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1461406
Routebeschrijving Boerderijentocht Didam op zaterdag 10 mei 2003 2003
Omslagtitel, [8] bladen, , Didam, Boerderijen; Didam; Fietstochten
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1532544
Postzegelwerk van asfalt en beton
Betreft: de technische moeilijkheden van de bouw van een spoortunnel in Didam , , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1483695
Buurt nu al dol op de dieren
Over de door 2 moeders en de buurtvereniging opgezette kinderboerderij te Didam , , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1511986
Diemse torenklok tikt weer
Betreft: het herstelde uurwerk in de toren van de Mariakerk te Didam , , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1540232
Didam gaat voor fraaier centrum
Betreft: het masterplan van Didam van gemeente Montferland, , Montferland (Gemeente)
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1579863
Ontdekking aan de rand van Didam
Betreft de sloop van de gebouwen van basisschool De Ontdekking in Didam , in 2009 gefuseerd uit De Springplank en De Klimop, Met foto van de eerste steenlegging, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1471535
Jubileumboek Amicitia 100 jaar, 1913-2013 [2013]
Omslagtitel, 135 pagina's, illustraties, foto's, , Didam, Muziek- en Toneelvereniging Amicitia (Didam); Geschiedenis
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1496957
Een nieuw leven voor oud raadhuis
Betreft: de verbouwing van het in Delftse stijl gebouwde raadhuis van Didam tot restaurant, Met foto van het raadhuis te Didam in 1950, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1507340
Didamse Dierenvrienden jubileumboek 1965-2005 [2005]
53 pagina's, illustraties, foto's, , Didam, Pluimveeteelt; Didam; Geschiedenis
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1588977
Georganiseerd verzet in Didam
Over de organisatie van het verzet in Didam en wijdere omgeving tegen de Duitsers en de personen die daar een rol in speelden., ill. ; bronvermelding, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1902409
Openbaar lager onderwijs in Didam
Betreft: de geschiedenis van openbaar lager onderwijs in Didam , waaraan in 2002 een einde komt door een te gering aantal leerlingen., ill. ; bronvermelding, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1902853
De armenzorg van de Hervormde diaconie in Didam, 1827-1900
Over de armenzorg van de Hervormde Kerk in Didam , die zich toespitste op voeding, huisvesting, brandstof, kleding en schoeisel, gezondheidszorg en begrafeniskosten., ill, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1902866
Het protestantisme in Didam door de eeuwen heen, hoofd- en bijzaken in brede zin
Met veel informatie over de praktische kanten van het godsdienstige leven in Didam ., ill. ; lit. opg., , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1904924
De regio van boven, Didam: vermaard om de vele schutterijen
Betreft een foto van het dorp Didam met de Mariakerk uit de 14e eeuw, het monumentale Albertusgebouw en het voormalige raadhuis, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1886231
Geneeskundigen in Didam
Betreft: algemene inleiding over de geschiedenis van de geneeskunst, gevolgd door een overzicht van de geneeskundigen die in de periode 1771-1955 in Didam werkzaam, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1912537
Margriet en de Margrieten
Betreft: geschiedenis van de rooms-katholieke sportvereniging Margriet uit Didam , ill. ; lit. opg, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1456953
Optreden zit in het bloed
Over de muzikale familie Loeters en hun invloed op het muzikale leven in Didam , , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1461243
Randweg gaat vandaag open
Betreft: de Zuidelijke Randweg in Didam , die na 40 jaar in gebruik kan worden genomen, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1518417
Je hebt natte en je hebt droge bogen
Over de fietsroute tussen Didam , Loil en Nieuw-Dijk door 43 erebogen van de schutterijen, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1485853
Schuttersfeest zonder 'familiemoord'
Betreft: het schuttersfeest van de schutterijen uit Didam , Loil en Nieuw-Dijk en de verkiezing van de schutterskeizers voor 10 jaar, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1562478
Laatste defilé voor burgemeester
Over het schuttersfeest in Didam met 7 schuttersverenigingen, voor de laatste keer met burgemeester Ina Leppink, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1593157
Joodse onderduikers in Didam
Betreft: de lotgevallen van de joodse familie Jacobs uit Doetinchem., ill. ; bronvermelding, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1902189
Woonwinkelhuis Te Dorsthorst en zijn bewoners
Betreft: de bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van de hoek Hoofdstraat en Schoolstraat in Didam ., ill. ; bronvermelding, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1902729
De komst van elektriciteit in Didam
Betreft: de introductie van elektriciteit en vervolgens van elektrische apparaten., ill. ; bronvermelding, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1902851
Het Kastelenlexicon
Betreft: de inmiddels niet meer bestaande kastelen Didam , Sinderen in Voorst en Sinderen in Sinderen., ill., , Didam, kasteel-
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1918355
Riddertjes in 't Nature Park
Betreft: natuurspeelterrein en park Cool Nature Park te Didam , , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1585837
'Wat een ramp voor deze hardwerkende mensen'
Over de door brand verwoeste varkensstal van maatschap Krüs-Giesen te Didam , , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1907740
Supertalenten en broers samen op het podium
Over een concert in filmhuis Didam door basgitarist Kobus Groen uit Didam , die in de band Miss Montreal gitaar speelt, en zijn broer gitarist Tijs, die in Spanje woont, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1592976
Pachters in Didam in oude documenten
Betreft: de 'maanboeken van Didam 1620-1649', bewaard gebleven in het archief van Huis Bergh, die de namen van pachters bevatten en van de pachtgoederen in bezit, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1902863
'Ons Zigtbaar Opperhooft den Paus'
Betreft: brief d.d. 3 november 1825 van pastoor Gerardus Troost aan burgemeester Gerrit-Jan van Embden van Didam , waarin Troost desgevraagd beaamt dat er inderdaad, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1904918
Van rijke graven, nederzettingen en een kasteel, twee archeologische opgravingen aan de Randweg-Zuid in Didam maart 2017
Met literatuuropgave, 219 pagina's, illustraties, , Didam, Didam; Archeologische vondsten
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1872847
Kamp Didam had 15.792 passanten
Betreft: Didams kamp ving eerst vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog op, daarna jeugdige bleekneusjes, Met foto van het Didamse kamp in 1919, , Didam
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1459793

weergave

Inhoud

organisatie