59 treffers met boerendracht

Zie ook: boerenwagen

Nationale Kleederdrachten in Zeeland 1904
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. De plaat geeft een overzicht van de rond 1900 nog gedragen streekdrachten in Zeeland. Uit: Ons heerlijk vaderland : wandelingen door oud en ni...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07447-01
Kleederdrachten en volkstypen uit Noord-Brabant en Limburg en uit Zeeuwsch-Vlaanderen 1905
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. De plaat geeft een overzicht van de rond 1900 nog gedragen streekdrachten in Noord-Brabant en Limburg en uit Zeeuws-Vlaanderen. Uit: Ons heerl...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07448-01
► nog 59 treffers bij: Nederlands Openluchtmuseum