5 treffers met 's-gravenpolder

Nationale Kleederdrachten in Zeeland 1904
De afgebeelde figuren zijn gebaseerd op de poppen in de tentoonstelling 'Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen' in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. De plaat geeft een overzicht van de rond 1900 nog gedragen streekdrachten in Zeeland. Uit: Ons heerlijk vaderland : wandelingen door oud en ni...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 07447-01
Friesche Franken, 's Gravenpolder, Roomsch Katholieke boer (in verouderde dracht) 1898
Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een rooms-katholieke boer uit 's Gravenpolder, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd getoond en aantekeningen die verwijzen naar de catalogus. De bijbehorende catalogustekst luidt: ‘In het Goesche land wordt, voorzoover bekend, nog door één enkele...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.31271.108
► nog 5 treffers bij: Nederlands Openluchtmuseum