30 treffers met romeins, soort:ruilmiddelen

Triëns 600
Triëns, Romeins muntje bewerkt tot oorhanger., Munten en penningen, triens, ruilmiddelen, munten (ruilmiddelen), goud, Archeologie, bodemvondst
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-00725
Jeton1599 (Dordrecht)
Vz: Kardinaal Andreas (gekroond en gewapend) op troon, krijgsraad houdend in cirkel. .*.INVITO.NVMINE.1599 (romeins), geheel in parelrand. Kz: Leger van Mendoza op mars geleid door...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00126a
Jeton 1602 (Dordrecht)
Vz: Jehovah in een vlammende cirkel, rondom versiering in cirkel. *SIT NOMEN.DOMINI.BENDICTVM.1602(romeins), geheel in parelrand. Kz: HOS.PROVOSPOST.TVMVLT.GRAV.CAP.TRIRRDE PRESS E...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00132
Jeton 1603 (Dordrecht)
Vz: Vos met haan in boom, in cirkel. .*.ALIVD.IN.LINGVA.ALIVD.IN.PECTORE, geheel in parelrand. Kz: Stad Oostende met haven, in cirkel. *.IN.ADVERSIS.VIRTVS.1603(Romeins), geheel in...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00133a
Jeton 1603 (Dordrecht)
Vz: Vos met haan in boom, in cirkel. .*.ALIVD.IN.LINGVA.ALIVD.IN.PECTORE, geheel in parelrand. Kz: Stad Oostende met haven, in cirkel. *.IN.ADVERSIS.VIRTVS.1603(Romeins), geheel in...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00133b
Jeton 1599 (Dordrecht)
Vz: Kardinaal Andreas (gekroond en gewapend) op troon, krijgsraad houdend in cirkel. .*.INVITO.NVMINE.1599 (romeins), geheel in parelrand. Kz: Leger van Mendoza op mars geleid door...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00126b
Jeton 1599 (Dordrecht)
Vz: Kardinaal Andreas (gekroond en gewapend) op troon, krijgsraad houdend in cirkel. .*.INVITO.NVMINE.1599 (romeins), geheel in parelrand. Kz: Leger van Mendoza op mars geleid door...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00126c
Jeton 1599 (Dordrecht)
Vz: Eilanden met 2 grenspalen ertussen naam Jehova, in cirkel. .*.SIC.NESCIA.CEDERE.FATA.1599 (romeins), geheel in parelrand. Kz: Schip zeilend naar rechts, in zeil naam Jehova ero...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00127a
Jeton 1599 (Dordrecht)
Vz: Eilanden met 2 grenspalen ertussen naam Jehova, in cirkel. .*.SIC.NESCIA.CEDERE.FATA.1599 (romeins), geheel in parelrand. Kz: Schip zeilend naar rechts, in zeil naam Jehova ero...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00127b
Jeton1599 (Dordrecht)
Vz: Eilanden met 2 grenspalen ertussen naam Jehova, in cirkel. .*.SIC.NESCIA.CEDERE.FATA.1599 (romeins), geheel in parelrand. Kz: Schip zeilend naar rechts, in zeil naam Jehova ero...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00127c
Jeton 1602 (Utrecht)
Vz: Man heft met balk molensteen op, in cirkel. ARS.GRAVE.TOLLIT.ONVS. Afsn.: ORD(w.v.utr)TRA, geheel in parelrand. Kz: gelauwerde spade, in cirkel. .INDVSTRIA.(w.utr).ET LABORE. (...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00130a
Jeton 1602 (Utrecht)
Vz: Man heft met balk molensteen op, in cirkel. ARS.GRAVE.TOLLIT.ONVS. Afsn.: ORD(w.v.utr)TRA, geheel in parelrand. Kz: gelauwerde spade, in cirkel. .INDVSTRIA.(w.utr).ET LABORE. (...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00130b
Jeton 1604 (Utrecht)
Vz: Stad en haven van Sluis. Afsnede qrd (gekroond wapenschild Utrecht).TRA In cirkel: .JEHOVA.PRIVS.DEDERAT., geheel in parelrand. Kz: Oostende in vlammen. Afsnede 1604 (Romeins)....
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00366
Penning Herstel BIisdommen 1853
Vz: Jezus rijkt zieke vrouw de hand. Boven ziekbed een kruis. Afsnede: Latijnse spreuk. Kz: Wapenschilden van de 5 bisdommen. Boven kardinaalshoed: VLTRAJECT ANNORS. (romeins) 1853...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00652
Jeton 1600 (Dordrecht)
Vz: Twee zonnebloemen (1 staat en 1 hangt) tussen twee zonnen. In cirkel. *QVOS.ORIENS.SVPERBOS.VIDIT.OCCIDENTS.IACENTS Geheel in parelrand. Kz: Fort Andreas tussen Mosa en Vahalis...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00513a
Jeton 1600 (Dordrecht)
Vz: Twee zonnebloemen (1 staat, 1 hangt) tussen 2 zonnen. In cirkel. *QVOS.ORIENS.SVPERBOS.VIDIT.OCCIDENS.IACENTS Geheel in parelrand. Kz: Fort Andreas tussen Mosa en Vahalis. In c...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00513b
Jeton 1601 (Dordrecht)
Vz: Leger Maurits voor Rijnberk; erboven zonnestralen met Jehova. In cirkel. *HANC.CAPIMVS.VIRTVTE.DEI. Geheel in parelrand. Kz: Oostende met in- en uitgaande schepen s.c.; erboven...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00515a
Jeton 1601 (Dordrecht)
Vz: Leger Maurits voor Rijnberk; erboven zonnestralen met Jehova. In cirkel. *HANC.CAPIMVS.VIRTVTE.DEI. Geheel in parelrand. Kz: Oostende met in- en uitgaande schepen s.c.; erboven...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00515b
Jeton 1604 (Dordrecht)
Vz: Stad Sluis op eiland. In cirkel. *SOLI.DEO GLORIA 1604 (Romeins). Geheel in parelrand. Kz: Oostende met haven (in fort de naam Oostende). In cirkel. Omschrift: Griekse letters ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00518a
Jeton 1604 (Dordrecht)
Vz: Stad Sluis op eiland. In cirkel. *SOLI.DEO.GLORIA.1604 (Romeins). Geheel in parelrand. Kz: Oostende met haven (in fort de naam Oostende). In cirkel. Omschrift Griekse letters (...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00518b
muntje ROMEINS met 4 oogjes
Vz: onleesbaar Kz: onleesbaar, Munten en penningen, munt, ruilmiddelen, koper
Locatie: Jeugdgevangenisterrein
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 02391
ROMEINS muntje
Zowel voor-als keerzijde onleesbaar., Munten en penningen, munt, ruilmiddelen, koper
Locatie: Hof van Waps
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 02436
AS ROMEINS
Voorzijde caesarkop naar rechts en de rest onleesbaar en de keerzijde incuse van voorzijde in parelrand, Munten en penningen, munt, ruilmiddelen, brons
Locatie: Jeugdgevangenisterrein
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 03594
Jeton of rekenpenning 1595, (Dordrecht) 1595
Vz: Toren wordt door stormram aangevallen. *INGEMINANDO.SVBRVET. Kz: .*.CASTRACON SPEXIT IN SE ADVERSARIA SELVOLDIA CVM BISLECHIO AD NOV. (Romeins jaartal)1595., Munten en penninge...
Locatie: Dordrecht
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00082a
Jeton of rekenpenning 1595, (Dordrecht) 1595
Vz: Toren wordt door stormram aangevallen. INGEMINABDO.SVBRVET. Kz: .*.CASTRACON SPEXIT IN SE ADVERSARIA SELVOLDA CVM BISLECHOI AD NOV. (romeins jaartal)1595, Munten en penningen, ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00082b
DENARIUS ROMEINS Lucius Verus (161-169)
Vz: Buste aelius naar rechts I aeilias caesar Kz: pietas naar links met offer boven altaar pot cos II, Munten en penningen, munt, ruilmiddelen, koper
Locatie: Dieserstraat 110
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 02277
50 jaar Vrijmetselaars 1808
Vz: Tempel vrijmetselaars met zuilen, kaarsen, altaar, brandende fakkel en ster met stralen. Kz: Zonnetje, LIBERORVM QVI IN REGNO HOLLANDIAE SVNT CAEMENTARIORVM SODALITO FESTIVA DI...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00412
Penning Vereninging Nederlanden en België 1815
Vz: Portret Willem I naar links. WILH:NASS:BELG:REX:LUXEMB:M:DUX: Kz: Belgische en Nederlandse maagd geven elkaar de hand boven de wapenschilden van België en Nederland. *PARIBUS S...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00550
FOLLIS MAXIMIANUS 284-286 na C.(Lyon), ROMEINS
Vz: buste maximianus gelauwerd naar links maximianus nob c geheel in parelrand Kz: man met hoed in de handen een krans en olijftak genius genio populi romani plg gevonden in tuin S...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00863
GEDENKPENNING SLUITEN van de TUIN 1597
Vz: Haan met uitgespreide vleugels op oorlogstuig twee wapenschilden van gelre en zupthen er boven in parelrand pacis et armorum vigiles geheel in parelrand Kz: twee wapenschilden ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > M 00981