39 treffers met kerkzilver

ciborie van verguld zilver, vervaardigd door de Utrechtse zilversmid Nicolaes Verhaer, 1727 1727
Ciborie met vergulde cuppa en deksel. Op de gecontourneerde voet drie zittende figuren, voorstellende Geloof, Hoop en Liefde. Hier tussen voorstellingen van de Toonbroden in de Tabernakel, David en Abimelech en Het Laatste Avondmaal. De nodus in de vorm van een vaas met putti en guirlandes. Op de cuppa voorstellingen van Kain en Abel, Het Offer van Abraham, De Kruisiging; dit t...
Locatie: Utrecht
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 1226
monstrans van verguld zilver, vervaardigd door Thomas Bogaert, Amsterdam, 1642 1642
Op zeslobbige cilindervormige voet met zes cherubhoofdjes, waarboven drie voorstellingen: Inzameling van het manna, David en de toonbroden, Christus te Emmaus. Lunula met twee engelen die een ronde houder vasthouden en met links en rechts een beeldje, voorstellend St.Ignatius de Loyola, respectievelijk St.Franciscus Xaverius. Hierboven op een koepelvorm de passiewerktuigen. Bek...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 1219
► nog 29 treffers bij: Elisabeth Weeshuis Museum
Zilveren avondmaalsbeker van de Arnhemse Eusebiuskerk 1647
Het avondmaalszilver van de Eusebiuskerk bestaat uit acht avondmaalsbekers, twee schalen en een grote schaal. Op initiatief van het stadsbestuur werd het door de stedelijke gemeenschap aan de Hervormde Kerk geschonken. Belangrijke geldschieters hierbij waren de huismeesters van het Sint-Peters- en Nicolaasgasthuis. Zij brachten in 1647 en 1669 gelden bijeengebracht om de Hervor...
Locatie: Arnhem
Organisatie > Museum Arnhem > Br. 023-A
Zilveren avondmaalsbeker van de Arnhemse Eusebiuskerk 1647
Het avondmaalszilver van de Eusebiuskerk bestaat uit acht avondmaalsbekers, twee schalen en een grote schaal. Op initiatief van het stadsbestuur werd het door de stedelijke gemeenschap aan de Hervormde Kerk geschonken. Belangrijke geldschieters hierbij waren de huismeesters van het Sint-Peters- en Nicolaasgasthuis. Zij brachten in 1647 en 1669 gelden bijeengebracht om de Hervor...
Locatie: Arnhem
Organisatie > Museum Arnhem > Br. 023-B
► nog 9 treffers bij: Museum Arnhem
Wandkastje, hout
Kastje met glazen deurtje, waar het kerkzilver in stond., Replica's en requisieten, kast, kastmeubilair, hout, Glas, wonen en werken
Locatie: onbekend
Organisatie > Slot Loevestein > L1994-37