34 treffers van CODA Museum

Ter gedachtenis : drie leerredenen 1905
Artikel. Van L. Schouten Hzn. ; met levensbericht door J.H. Gunning J.Hzn. - Uitgever: Utrecht : Ruys, 1905. - 4 p. : zw/w foto ; 20x14 cm. - Overdruk uit: Ter gedachtenis : drie l...
Organisatie > CODA Museum > F338-077
Historische schetsen : de papierindustrie te Apeldoorn 1914
Artikel. [G.A. Evers]. - Uitgever: Apeldoorn : Apeldoornsche Courant, 1914. - 8 p. ; 22x12 cm. - Overgenomen uit de Apeldoornsche Courant van 24 juni en 1 juli 1914. - Is F933-123....
Organisatie > CODA Museum > B00316
De waterleidingen uit Assel en Orden dienende voor voeding van de voormalige 'groote- of koningsfontein' op Het Loo 1932-05
Artikel. Uitgever: [Apeldoorn : s.n. (A. Muller?)], cop. 1932. - 14 blz. ; 35x22 cm. - Getypt onderzoeksrapport. - Koptitel. - Onderwerp: De waterleidingen uit Assel en Orden naar ...
Organisatie > CODA Museum > B00143
Het palmhouten cadavertje te Apeldoorn 1908
Artikel. [E.M. Ten Cate] ; verzameld en uitgegeven door S. Cramer. - Uitgever: Leiden : Brill, 1908. - 6 p. ; 20x14 cm. - Overdruk uit: Doopsgezinde Bijdragen, 48e jrg., 1908. - Is...
Organisatie > CODA Museum > B00288
Der Rhein-Lippe-Issel-Kanal in seiner commerciellen, volkswirtschaftlichen und finanziellen Bedeutung : eine Denkschrift über das Rhein-Lippe-Issel-Kanal-Projekt 1880
Artikel. Von Joh. Wilh. de Haas. - Uitgever: Wesel : Voss, 1880. - 16 p. ; 21x14 cm. - Dit project omvatte o.a. een kanaal via Doesburg, Dieren, Apeldoorn en Amersfoort naar Amster...
Organisatie > CODA Museum > B00324
Ad: 'Anastasius Veluanus N. Versteghe' 1907
Artikel. Door P. Bockmühl. - Uitgever: 's-Gravenhage : [Nijhoff], 1907. - [7] p. ; 23x15 cm. - Overdruk uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, dl. V, afl. 2, pp. 130-136. ...
Organisatie > CODA Museum > B00252A
Twee verdere stukken aangaande Iohannes Anastasius Veluanus 1909
Artikel. Door P. Bockmühl. - Uitgever: 's-Gravenhage : [Nijhoff], 1909. - [7] p. ; 23x15 cm. - Overdruk uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, dl. V1, afl. 3, pp. 1-6. - D...
Organisatie > CODA Museum > B00252B
Johannes Anastasius und Gerardus Verstegus 1912
Artikel. Door P. Bockmühl. - Uitgever: 's-Gravenhage : [Nijhoff], 1912. - [7] p. ; 23x15 cm. - Overdruk uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, dl. V1, afl. 3, pp. 301-307....
Organisatie > CODA Museum > B00252C
Hoorigen, vrijen en adel in Veluwe 1891
Artikel. Door A.J.C. Kremer. - Uitgever: 's-Gravenhage : Van Langenhuysen, 1891. - 31 p. ; 22x14 cm. - Overdruk uit: De Nederlandsche leeuw, 1891. - Is F458-085. Bruikleen voorheen...
Organisatie > CODA Museum > B00266
Oud-Veluwsche papierfabricatie 1936
Artikel. H.J. Busé. - Uitgever: Rotterdam : Igmij, Industrie Grondstoffen Mij, 1936. - 4 p. ; 24x16 cm. - Overdruk uit: Het Igmij-tje: maandorgaan der Igmij, Industrie Grondstoffen...
Organisatie > CODA Museum > B00270
De brug over de Lek nabij Kuilenburg 1868
Artikel. [Door J.M. Telders]. - Uitgever: Kuilenburg : A.J. Blom, 1868. - 45, 6 p. : ill. ; 22x13 cm. - Met litho van de spoorwegbrug door van Tresling & Co. - Overdruk uit: 'Onze ...
Organisatie > CODA Museum > B00271
Bedenkingen tegen eene verlaging van het uitgaand regt op lompen 1860
Artikel. P. Smidt van Gelder. - Uitgever: [S.l. : s.n., 1860]. - 8 p. ; 22x14 cm. - Omslagtitel (handgeschreven): Invoerregt op lompen. - Onderwerp: Geschiedenis van de internation...
Organisatie > CODA Museum > B00318
Iets over het papierbedrijf voor honderd jaren : (de domaniale papiermolen op het Loo in 1807) 1912
Artikel. G.A. Evers. - Uitgever: ['s-Gravnehage : s.n., 1912]. - 9 p. ; 25x17 cm. + zelfde artikel (2 p.). - Omalgtitel: Overdruk uit 'Het boek' : tweede reeks van het tijdschrift ...
Organisatie > CODA Museum > B00322A
Klaagzang bij den nood van vier weduwen en drie en twintig weezen, benevens ... van Zwartewaal, door het vergaan van het hoekerschip ... in november 1854 1855
Artikel. Door Joh. de Jong. - Uitgever: Barneveld : P. Andreae Menger, 1855. - 13 p. ; 22x14 cm. - Voordracht tijdens de vergadering van de afdeling Barneveld der Maatschappij tot ...
Organisatie > CODA Museum > B00323
Viering van het 240-jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool 1876
Artikel. Uitgever: Leiden : E.J. Brill, 1876. - 15 p. ; 24x16 cm. - Overdruk uit: Algemeen Nederlandsch studenten-weekblad Minerva, nr. 18, van woensdag 12 juli 1876. - Is F881-119...
Organisatie > CODA Museum > B00328
Natuur, zwaard en evangelie 1862
Artikel. E. Laurillard. - 2e dr. - Uitgever: Leiden : P. Engels, 1862. - 15 p. ; 23x15 cm. - Toespraak, gehouden in het kamp bij Milligen, op den 24sten Aug. 1862. - Is F864-118. B...
Organisatie > CODA Museum > B00329
Uit de uitwendige en inwendige geschiedenis der voormalige Geldersche Hooge School 1898
Artikel. Door J.S. van Veen. - Uitgever: [S.l. : s.n., s.a., ca. 1898]. - 70 p. ; 24x16 cm. - Overdruk uit: Bijdragen en mededeelingen der Vereeniging 'Gelre', deel I (= 1898). - M...
Organisatie > CODA Museum > B00343
Cannenborgh 1904
Artikel. Ad. Reydams. - Uitgever: Turnhout : Joseph Splichal, [s.a., ca. 1904]. - 5 p. : ill. ; 22x15 cm. - Overdruk uit: Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique...
Organisatie > CODA Museum > B00344
Een mooi en merkwaardig hoekje van Nederland's tuin: het land der spijkers 1933
Artikel. J.L.A. Kremer. - Uitgever: Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1933. - 11 p. : ill. ; 29x22 cm. - In: Onze aarde : geïllustreerd maandschrift, vol. 6, afl. 2/j 1933, pag....
Organisatie > CODA Museum > B00352
De Lijmers 1880
Artikel. Door L.Ph.C. van den Bergh. - Uitgever: [Arnhem : Nijhoff, 19XX]. - 6, p. ; 23x14 cm. - Overdruk uit: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, reeks 2, v...
Organisatie > CODA Museum > B00253
Stukken betreffende plannen tot aanleg eener waterleiding te Arnhem in het midden der 16de eeuw 1898
Artikel. Medegedeeld door J.S. van Veen. - Uitgever: [Arnhem : Gouda Quint, cop. 1898]. - 5 p. ; 24x16 cm. - Overdruk uit: Bijdragen en mededelingen der Vereeeniging Gelre, deel I ...
Organisatie > CODA Museum > B00259
Wateronttrekking aan de Veluwe 1934
Artikel. Door J.D. Moerman ; met naschrift van J.C. Pfeiffer. - Uitgever: ['s-Gravenhage : De Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs], 1934. - 13 p. 21x15 cm. - Overgedrukt uit het...
Organisatie > CODA Museum > B00262
Over den oorsprong en de beteekenis der plaatsnamen in Gelderland 1847
Artikel. Door L.Ph.C. van den Bergh. - Uitgever: [Arnhem : Nijhoff], 1847. - 43 p. ; 21x13 cm. - Overdruk uit: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde; deel 5 (18...
Organisatie > CODA Museum > B00264
De abdij Prumen onder Trier, in betrekking tot de landstreken aan den IJssel en de Hoofd- of St. Maartenskerk te Arnhem, in de XIVe eeuw 1868
Artikel. Door G.H.M. Delprat. - Uitgever: [Arnhem : Nijhoff, 1868]. - 42 p. ; 23x14 cm. - Overdruk uit: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, deel 5 (1868), pa...
Organisatie > CODA Museum > B00273
Over de oorzaken van de ondeugdzaamheid en spoedige vergankelijkheid van eenige papiersoorten 1861
Artikel. Door A.H. van der Boon Mesch. - Uitgever: [Haarlem : De Erven Loosjes, 1861]. - 24 p. : tab. ; 23x15 cm. - Overdruk uit: Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maats...
Organisatie > CODA Museum > B00321
Menagerieën op Het Loo 1912
Artikel. Door G. A. Evers. - Uitgever: Arnhem : Gouda Quint [etc.], 1912. - [7] p. ; 25x17 cm. - Koptitel. - Overdruk uit: Bijdragen en mededeelingen / Gelre, Vereeniging tot Beoef...
Organisatie > CODA Museum > B00378
Metalen asbak met o.a. opschrift 'Het wapen van Holstijn Apeldoorn', 1e kwartaal 20e eeuw. 1900
Asbak van metaal. Rand en opdruk in koperkleur. Zijwand en binnenkant zwartkleurig. In de rand de opdruk: N.V. Taconis & Wijnveldt's Stoom-Tabakskerverij. Binnenkant: Het wapen van...
Organisatie > CODA Museum > V02731
Asbak van koper met opschrift: N.V. Koperpletterij en Metaalhandel v.h. H. De Heus en Zoon. Op de bodem een voorstelling van een koperpletmachine en twee arbeiders
Asbak van koper met vierkante bodem en randen in de vorm van een klavertje vier. Opschrift op onderzijde: N.V. Koperpletterij en Metaalhandel v.h. H. De Heus en Zoon. Handwerk. Op ...
Organisatie > CODA Museum > C000542
Een en ander over Trecht en Utrecht 1877
Tijdschriftartikel. Door S. Muller Fz. - Uitgever: Arnhem : Nijhoff. 1877. - 32 p. ; 24x14 cm. - Koptitel. - Overdruk uit de bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkun...
Organisatie > CODA Museum > B00157
Inleiding tot een archaeologie van Nederland 1906
Tijdschriftartikel. Door J.H. Holwerda Jr. - Uitgever: Haarlem : Onze Eeuw, 1906. - 41 p. ; 25x16 cm. - Koptitel. - Overdruk uit: Onze eeuw; 6e jrg., 1906. - Is F644-105. Bruikleen...
Organisatie > CODA Museum > B00159
Holland 1907
Tijdschriftartikel. Von J.H. Holwerda Jr. - Uitgever: Frankfurt a.M. : Baer & Co., 1907. - [7] p. : ill., zw/wfoto's ; 27x19 cm. - Koptitel. - Overdr. uit: Bericht über die Fortsch...
Organisatie > CODA Museum > B00160
Het oude Trecht 1875
Tijdschriftartikel. J.G. Frederiks. - Uitgever: Arnhem [etc.] : Thieme [etc.], 1875. - 6 p. ; 20x13 cm. - Koptitel. - Overgedrukt uit de Nederlandsche Spectator augustus 1875. - Is...
Organisatie > CODA Museum > B00158
Twee plaquettes van gips, negatief en positief in reliëf, met afbeelding van het gemeentehuis te Apeldoorn, 20e eeuw 1900
Twee gipsen plaquettes, negatief (a) en positief (b) in reliëf met een afbeelding van het Gemeentehuis te Apeldoorn. 20ste eeuw. Was V02304. Bruikleen v/h Hist. Ver. Felua thans VO...
Organisatie > CODA Museum > F761-177
wandbord van keramiek t.g.v. 35-jarig huwelijk B. Geerdink en W.G. Bekkenkamp, 30-12-1940 1940
Wandbord van keramiek t.g.v. 35-jarig huwelijk B. Geerdink en W.G. Bekkenkamp. Beschilderd bord. Bloemenrand in kleuren groen, bruin, geel en paars. In de rand de namen B. Geerdink...
Locatie: Apeldoorn
Organisatie > CODA Museum > V02701