17 treffers met apeldoorn, materiaal:perkament

Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwenzoom, met de veranderongh opt Capittel van Appellatien ende Claronghen aen Engellander-holt ghevallen 1621
Boek. Editie: Voor de tweede reyse. - Uitgever: Ghedruckt tot Arnhem, : by Ian Ianssen, 1621. - [84] p. ; 20 cm. - Onderwerp: Rechtsbronnen ; Veluwe. - Band is los. - Zie ook B0037...
Organisatie > CODA Museum > B00022
Willekeur end statuten der stadt Harderwijck 1607
Boek. [S.l. : s.n.], 2 april 1607. - [21], [108] p. ; 21 cm. - Met de hand geschreven. - Keerschrift. - Band is los. - Is F407-081. Bruikleen voorheen Historische Verereniging Felu...
Organisatie > CODA Museum > B00023
Commentarius in Ecclesiasticum 1634
Bijbel. Auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide. - Uitgever: Antverpiae : apud Martinum Nutium, 1634. - 536 p. : ill. ; 37x24 cm. - Met index. - Is F807-114. Bruikleen voorheen His...
Organisatie > CODA Museum > B00045
Gods tabernakel onder de menschen ende de Heerlykheid des Soons Gods, : Over Joh. 1. 14. : Mitsgaders het Heilig Sabbath- en Jubel-Jaar, over Lev. XXV. 1---13 1701
Boek. Door Johannes d' Outrein. - Uitgever: t'Amsteldam, : By Gerardus Borstius, 1701. - [48], 535 p. ; 17 cm. - Met reg. - Band zit los. - Is F822-115. Bruikleen voorheen Historis...
Organisatie > CODA Museum > B00007
Grammaire complet ou les principes généraux de la grammaire françoise : mis dans un ordre succint & très facile à comprendre = Algemeene grondregelen der Fransche spraakkunst : op eene korte en bevattelijke wijze voorgesteld 1747
Boek. Door Pierre Du Fourc. - Uitgever: Te Amsterdam : bij Jacobus Loveringh, 1747. - 460 p. ; 16 cm. - Verdeeld in twee delen. - Band is enigszins los. - Is F824-115. Bruikleen vo...
Organisatie > CODA Museum > B00011
Alle de XIV. boeken van de Geldersse geschiedenissen : verciert met alle fijn landt-kaerten, steden ende forten : benevens de wapenen der vooghden, graven ende hertoghen 1654
Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den heer Ioh. Isacus Pontanus ; doch doorgaens veranderd, verbeterd, ende met meer dan drie honderd nieuwe hoofd-stucken, en andere...
Organisatie > CODA Museum > B00001
Afbeeldinge van het Out Adelyk Huis Middachten, op de Veluwe, in Gelderlant : zoo in een generael, als veele particuliere Gezichten der gebouwen, tuinen, plantadien enz ; toebehorende den hoogwelgenoren heere, den heere Reinhart, baron van Reede ... 1725
Boek. Naer 't leven getekent en in 't koper gebraght door Adolph van der Laan en Hend. de Leth ; [inl.: G. Tysens]. - Uitgegeeven te Amsterdam : by Andries en Hendrik de Leth, [ca....
Organisatie > CODA Museum > B00029
Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert 1671
Boek. [Door A. van Slichtenhorst]. - Uitgever: [Arnhem : s.n., ca. 1671]. - [32] bl. pl. : ill. ; 24 cm. - Geschiedenis der voogden, graven en hertogen van Gelre, 878-1670. Verkort...
Organisatie > CODA Museum > B00026
Historische prenten en portretten 1680
Boek. [Jan Luyken invenit et fecit]. - Uitgever: [S.l. : Luyken, ca. 1680]. - [47] etsen ; 34x23 cm. - 47 etsen met portretten en historische gebeurtenissen in de 16e en 17e eeuw (...
Organisatie > CODA Museum > B00035
Historische prenten (Vaderlandse en Bijbelse) 1680
Boek. G. Brandt ; C. Decker fecit ; A. Vaillandt sculp. ; I. Mulder fecit ; J, Goeree del. ; I. Lamsveld sculp. - Uitgever: [S.l. : s.n., ca. 1680]. - Ongepag. : ill. ; 32x21 cm. -...
Organisatie > CODA Museum > B00044
Het leven van Willem den II. Prins van Oranje, Graaf van Nassau, stadhouder en kapitein-generaal van Gelderland, Holland, Zeeland, West-Vriesland, Utrecht en Overyssel, en stad en landen, enz. enz. enz. 1738
Boek. Beschreven door ****. - Uitgever: In 's Gravenhage, : by Ottho en Pieter van Thol, 1738. - Twee dln. - Eerste deel. (XV, [1], 761 [i.e.767], [47] p). ; 21 cm. - Geschreven do...
Organisatie > CODA Museum > B00021
Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Harderwyck 1732
Boek. T'samen gesteld by Mr. Johan Schrassert. - Tweede druck. - Uitgever: T'Harderwyck : by Willem Lunterbosch en Willem Brinkink, boeckverk, 1732. - [VIII], 206, [VI]; [VI], 184,...
Organisatie > CODA Museum > B00213A

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

soort