113 treffers van Museum Het Valkhof

De scheepswerf in de Ooij met op de achtergrond de Belvedere 1912
De schets is waarschijnlijk een van de voorstudies voor de grotere kleurenets 'Scheepsdwarshelling De Ooij' uit 1912. Op de keerzijde een schets van schraagconstructies op de schee...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.117
Gezicht vanuit de Vleeshouwerstraat in Nijmegen 1890
Gezicht vanuit de Vleeshouwerstraat op de Sint Nicolaaskapel op het Valkhof. Voorstudie voor de ets., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.118
Gezicht vanuit de Ooy bij de scheepswerf aan de Ubbergseweg, op de heuvelrand en Belvedere 1912
Het gezicht vanuit de Ooy is waarschijnlijk een van de voorstudies voor de grotere kleurenets 'Scheepsdwarshelling De Ooij' uit 1912. Vgl. kleurenets XVI 1a en voorstudie 1981.02.1...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.116
De Waalbrug in Nijmegen in aanbouw 1930
Lücker heeft de spectaculaire bouw van de Waalbrug met veel belangstelling gevolgd. Het museum bewaart drie tekeningen en een linosnede op groot en klein formaat van de brug in aan...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.155
Tamme kastanjeboom aan de Ubbergseveldweg, de 'boom van Lücker' 1890
Tekening van de 130-jarige boom vlakbij Lückers huis. De plannen om de boom te vellen werden indertijd met een actie met succes verijdeld., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuu...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.156
Figuurstudie van een vrouw met omslagdoek en boodschappenmand 1890
Voorstudie voor de ets van de groentemarkt op de Grote Markt., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt, stadsgezicht, Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.144
Figuurstudie van een vrouw met een emmer 1890
Voorstudie voor de ets van de groentemarkt op de Grote Markt., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt, stadsgezicht, Nijmegen
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.145
Gezicht in de Steenstraat in Nijmegen 1890
Gezicht in de Steenstraat naar het oosten, oostelijk van het 'Besiendershuis'., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt, stadsge...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.152
Het Stevenskerkhof in Nijmegen 1890
Het Stevenskerkhof ten oosten van het koor van de Stevenskerk, uit het noorden gezien., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt,...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.154
Binnenplaats van de oude marechaussee-kazerne aan de Buchtstraat in Nijmegen 1912
Gezicht op de achterkant van huizen aan de Snijderstraat en de Ridderstraat vanaf de binnenplaats van de in 1912 afgebroken kazerne aan de Lange Burchtstraat. Naar deze tekening ma...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1986.05.59
Onze Lieve Vrouwe-trappen in Nijmegen 1918
De Onze Lieve Vrouwe-trappen leidden van de Steenstraat naar de Vleeshouwerstraat. De trappen werden zo genoemd omdat tegen een naburig huis een Mariabeeld stond. Naar deze tekenin...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.115
Rozengas gezien vanuit de Nonnenstraat met huizen aan Achter de Vismarkt in Nijmegen 1920
Lücker maakte de tekening van de Rozengas als voorstudie voor een ets. De Rozengas was een van de smalle stegen met trappen die van Achter de Vismarkt omhoogleidden naar de Nonnens...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.11.14
De Waalbrug in Nijmegen in aanbouw 1935
De Waalbrug in Nijmegen in aanbouw, september 1935. De tekening is een voorstudie voor een linoleumsnede, zie 1967.11., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), teke...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1986.05.57
De Waalbrug in Nijmegen in aanbouw 1935
De Waalbrug in Nijmegen in aanbouw, september 1935. Werktekening voor een linoleumsnede, zie 19677.11., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1986.05.58
De Vleeshouwerstraat in Nijmegen naar het westen 1890
De Vleeshouwerstraat naar het westen met rechts een hek op de keermuur aan de kant van de Steenstraat. Voorstudie voor ets., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis),...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.119
Huizen aan de noordzijde van de Stikke Hezelstraat in Nijmegen 1914
Huizen aan noordzijde van de Stikke Hezelstraat met daarboven het dak van de Latijnse School en de Stevenstoren. Voorstudie voor de kleurenets uit 1914., beeldmateriaal (kunst tot ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.121
Zuiderportaal Stevenskerk uit het westen met Stevenskerkhof en Kerkboog 1918
Zuiderportaal van de Stevenskerk uit het westen met het Stevenskerkhof en de Kerkboog. Voorstudie voor de grote ets uit 1918., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.123
Gezicht vanaf het Valkhof op de Steenstraat, de Waal en de Spoorbrug 1913
Dit gezicht op de Steenstraat, de Waal en de Spoorbrug is een uitgewerkte voorstudie voor de kleurenets uit 1913., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening,...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.126
Gezicht vanaf het Valkhof op huizen aan de Steenstraat 1913
Dit gezicht vanaf het Valkhof op huizen met reclame aan de Steenstraat is een detail-voorstudie voor de kleurenets uit 1913., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis)...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.127
Gezicht in de Vleeshouwerstraat in Nijmegen met links de Strikstraat 1920
Dit gezicht in de Vleeshouwerstraat met links de ingang van de Strikstraat is een voorstudie voor de ets uit 1913., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.128
Gezicht in de Vleeshouwerstraat in Nijmegen met de ingang van de Strikstraat 1920
Dit gezicht in de Vleeshouwerstraat en de Strikstraat is een spiegelbeeldige werktekening voor de ets. De tekening heeft een rode kaderlijn., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cult...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.129
De Keumegas in Nijmegen in de sneeuw 1919
De Keumegas is uit het noorden gezien. Rechts handkarren bij de keermuur van de Commanderie. Detailstudie voor de ets en lithografie van de Keumegas., beeldmateriaal (kunst tot 194...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.130
Huizen aan de Keumegas in Nijmegen in de sneeuw 1919
Huizen in de Keumegas in de sneeuw. Detailstudie voor de ets en lithografie van de Keumegas., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.131
Kooplui op de luizenmarkt voor de St. Stevenskerk in Nijmegen 1917
Kooplui op de luizenmarkt voor de St. Stevenskerk. Een groep personen staat bij meubilair bij de zuidwesthoek van het bordes voor de kerktoren. Detailstudie voor de ets uit 1917., ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.133
Luizenmarkt voor de Stevenskerk in Nijmegen 1917
Luizenmarkt voor de Stevenskerk met publiek en kooplieden bij de muur van het bordes voor de kerktoren. Voorbereidende studie voor de grote ets uit 1917., beeldmateriaal (kunst tot...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.135
Luizenmarkt op het Stevenskerkhof in Nijmegen 1917
Luizenmarkt op het Stevenskerkhof aan de noordzijde van de Stevenskerk. Voorbereidende studie voor de grote ets uit 1917., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), t...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.136
Figuurstudies van drie vrouwen en twee mannen op de markt 1890
De schetsen zijn voorstudies voor de ets 'De Grote Markt te Nijmegen op een marktdag'., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt,...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.140
Figuurstudies van zes vrouwen op de groentemarkt 1890
De schetsen zijn voorstudies voor de ets van de groentemarkt op de Grote Markt., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt, stadsg...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.141
Figuurstudie van twee vrouwen met omslagdoeken op de markt 1890
De schetsen zijn voorstudies voor de ets van de groentemarkt op de Grote Markt., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt, stadsg...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.142
Gezicht op de Nijmeegse Stevenskerk, de toren van de Augustinuskerk en huizen aan de Waal 1890
Detail van een Gezicht op Nijmegen vanuit Lent, met kleurennotities. Voorbereidende tekening voor een schilderij of ets., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), te...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.146
Gezicht op een gedeelte van Nijmegen vanuit het noorden 1890
Gezicht op de stad vanuit het noorden, het gedeelte rond de Stevenskerk en de huizen aan de Waalkade daarvoor. Niet gesigneerde proefdruk van een verder onbekende ets., beeldmateri...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.147
Oude huizen, mogelijk in de Benedenstad van Nijmegen 1890
Schetsboekblaadje. De identificatie is onzeker. Het bouwtype met schoorstenen tussen de huizen is on-Nijmeegs. Mogelijk is het echter de omgeving van Vinkegas-Brouwerstraat., beeld...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.150
Achter de Hoofdwacht gezien vanuit de Smidstraat 1890
Het straatje Achter de Hoofdwacht gezien vanuit de Smidstraat in de Nijmeegse benedenstad., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, kr...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.151
Het Stevenskerkhof in Nijmegen 1890
Gezicht op het Stevenskerkhof ten noordoosten van het koor van de Stevenskerk, op de keerzijde een schets van een pannendak met schoorsteen., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cult...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.153
De Waag en de huizenrij aan de westzijde van de Grote Markt met de Stevenskerk in Nijmegen 1930
De tekening is de eerste voorstudie voor een zeer groot schilderij dat 22 februari 1944 verbrandde bij Kunsthandel B. Pollmann in de Broerstraat., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.05.12
Gezicht vanaf het Valkhof op Benedenstad en Spoorbrug in Nijmegen 1890
Gezicht tussen de bomen van het Valkhof door op de Benedenstad en de Spoorbrug., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt, stadsg...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.08.4
Gezicht op de St. Stevenskerk en de daken van oud-Nijmegen 1890
Werktekening voor de kleurets van de St. Stevenskerk. Getekend op 9 kleine bladen schetspapier, die op groot blad tekenpapier geplakt zijn., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultu...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.11.8
Studie van een deel van de voorgevel van de Waag in Nijmegen 1890
Studie van een venster en een topgevel met dakraam aan de voorgevel van de Waag., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, potlood, sta...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.11.11
Studie van bordes en voorgevel van de Waag te Nijmegen 1890
Studie van een deel van het bordes en een topgevel met dakramen aan de voorgevel van de Waag., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier,...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.11.12
Gezicht in de Vleeshouwerstraat in Nijmegen 1890
Spiegelbeeldige doorgedrukte werktekening van een gezicht in de Vleeshouwerstraat met op de keerzijde gedeelte van een portret., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschieden...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.11.13
Studie van de luizenmarkt op het Stevenskerkhof in Nijmegen 1917
Studie van de luizenmarkt op het Stevenskerkhof met twee vrouwen bij meubels en andere huisraad., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papi...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.11.16
De luizenmarkt voor de Stevenskerk in Nijmegen 1917
Werktekening voor de ets met de luizenmarkt voor de Stevenskerk. Uitgewerkte tekening, doorgedrukt en op de achterzijde in spiegelbeeld als contourentekening herhaald., beeldmateri...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.11.17
Figuurstudie van twee vrouwen met boodschappenmanden 1890
De schetsen zijn voorstudies voor de ets van de groentemarkt op de Grote Markt., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, krijt, stadsg...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.143
Gezicht op Nijmegen met een deel van de Waalkade 1920
Boven de huizen aan de Waalkade is de Commanderie van St. Jan weergegeven. In de lucht zijn afzonderlijk getekend de toren van de Lutherse Kerk, de Broerskerk en de dakpartij van H...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.11.15
Kinderen op het plaveisel voor het huis 'De Dom' in de Steenstraat 1920
Kinderen op het plaveisel voor het huis 'De Dom' in de Steenstraat. De tekening is een deelstudie voor de voorgrond van de grote ets van huis 'De Dom' uit 1920, waarop de middelste...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.124
Huizen aan de Keumegas in Nijmegen in de sneeuw 1919
Deze schets van huizen in de Keumegas in de sneeuw is een spiegelbeeldige werktekening voor ets en lithografie. (omgedraaide voorstudie vgl. 198102.131). Vgl. ets 1929.12.D, litho ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.132
Twee kooplieden op de 'luizenmarkt' in Nijmegen zittend op stoelen. 1917
Voorbereidende studie voor de grote ets uit 1917. Getekend naar een foto van april 1922 (RAN), zie Ach Lieve Tijd, Nijmegen, p.229.Op de keerzijde een schets van een Christuskop., ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.134
Gezicht vanuit de Commanderie op de Grote Straat en de Waal in Nijmegen 1890
Gezicht vanuit de Commanderie op het onderste gedeelte van de Grote Straat met de Lutherse Kerk en de Waal. De tekening is in spiegelbeeld omgetekend ter voorbereiding voor een (ni...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1981.02.149
Schets van een boomgroep 1890
Schets van een boomgroep in een vlak landschap., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, pastelkrijt, landschap
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1986.05.88
Zwitsers landschap met stad aan de voet van een berg 1890
Zwitsers landschap met stad aan de voet van een berg., beeldmateriaal (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), tekening, tekeningen, papier, pastelkrijt, landschap
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1986.05.92

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

soort