3 treffers van Museum Het Valkhof

Omslag voor de Stadsrekenboeken van Nijmegen 1382-1543 1910
Omslag voor de Stadsrekenboeken 1382-1543, in 1910 uitgegeven door H.D.J. van Schevichaven en J.C. Kleijntjes s.j. De laatste was als leraar aan het Canisius College een collega va...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1993.07.4
Reclame ansicht met verkleinde afbeelding van het affiche van de Electriciteits-Tentoonstelling 2.7.-15.8.1910 in Nijmegen 1910
Dondergod Thor met hamer en bliksemschicht rijst als god van de electriciteit op boven het stadssilhouet van Nijmegen. Gebruikt als reclame-ansicht (opdruk): Geregelde Autodienst v...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1997.08.11
Voorzijde van boekomslag van Mijn Eerste H. Communie 1910
In een ornamentale omlijsting met rozen is een medaillon met kelk en hostie afgebeeld en het omschrift: Myn Vleesch is waarlyk spys en myn bloed is waarlyk drank. Daaronder in een ...
Organisatie > Museum Het Valkhof > 1996.12.133

weergave