4 treffers met Grieksche A, De, plaats:"Haarlem"

Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, Amsterdam 1881 1881
Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last van de Hoog Mo...
Locatie: Amsterdam, Haarlem
Organisatie > Liemers Museum > 3576
Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds van Onzes Heeren Jezus Christus, Amsterdam 1881 1881
Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last van de Hoog Mo...
Locatie: Amsterdam, Haarlem
Organisatie > Liemers Museum > 4156
Het Nieuwe Testament ofte alle boeken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Jesu Christi, Amsterdam 1840 1840
Het Nieuwe Testament ofte alle boeken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche tale in onse Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet door last van de Hoog ...
Locatie: Amsterdam, Haarlem
Organisatie > Liemers Museum > 4159
Het Nieuwe Testament of te alle boecken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Jesu Christi, Amsterdam 1868 1868
Het Nieuwe Testament of te alle boecken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Jesu Christi, door last van de hoogh mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden; ende volge...
Locatie: Amsterdam, Haarlem
Organisatie > Liemers Museum > 4161