Collectie Gelderland

Map A C.G.R. - bespreking met minister Meyan, minister van Oorlog en kol. Silbiger, loco-secr. Generaal Departement van Oorlog

Map A C.G.R. - bespreking met minister Meyan, minister van Oorlog en kol. Silbiger, loco-secr. Generaal Departement van Oorlog "2 nov. 1945"