Collectie Gelderland

Rapport 16 maart 1945 bezoek Gennep door J. Schellinx

<p>Rapport 16 maart 1945 bezoek Gennep door J. Schellinx bezoek aan burgemeester Dhr van Banning, Van de 3934 inwoners zijn er 150 over na evacuaties naar bezet gebied, er is veel geplunderd door Engelse soldaten en 50-60% van de gemeente is verwoest.</p><p>&nbsp; J.H.W. Schellinx was van Oct. 1944 t/m Jan. 1946 als controleur werkzaam op het PBVO-Limburg, Bureau Maastricht, Stationsstraat 16. Hoofd-PBVO Mr. P.M.J.L. Janssen. Hij bezocht gemeentes en noteerde het aantal evacuees, gerepatrieerden, leegstaande gebouwen, tekorten, vernielingen etc en overlegde met lokale autoriteiten over de situatie. Vóór 1945 heette deze dienst “Bureau Afvoer Burgerbevolking” (BAB). Ná 1945 werd de naam veranderd in “Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers” (BVO). Er was een Centraal bureau in Den Haag (CBVO) en er waren Provinciale bureaus in de provincies (PBVO). Deze PVBO’s waren, overkoepelende organisaties, die de Gemeentelijke Evacuatiediensten (met de burgemeester als hoofd) moesten ondersteunen in hun werk.</p>