Collectie Gelderland

uitvoering van de gewijde muziek door het Amersfoort's Mannenkoor op 26 juli 1945 in de St. Joriskerk

uitvoering van de gewijde muziek door het Amersfoort's Mannenkoor op 26 juli 1945 in de St. Joriskerk "de opbrengst van deze uitvoering zal bestemd zijn ten bate van de nagelaten betrekkingen van hen, die gevallen zijn voor de bevrijding van ons Vaderland" "muziek" "concert" "liederentekst"