Collectie Gelderland

brief van de Minister van economische Zaken aan Kol. Otto op 29 april 1948

brief van de Minister van economische Zaken aan Kol. Otto op 29 april 1948 "brief betreffende de toestemming aan de Kol. Otto om naast zijn functie als Commissaris-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland de functie van Directeur van de Trustmaatschappij voor de Handel van Nederland met het buitenland N.V. te Amsterdam te aanvaarden" "bijlage 1: mededeling van de Minister van Economische Zaken betreffende het aanbieden van een copie van de brief" "bijlage 2: notitie voor de boekhouding betreffende het salaris van Kol. Otto"